Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Reforma WPR: unowocześnienie i ochrona sektora rolnictwa z myślą o przyszłych pokoleniach rolników  

„Populacja rolników starzeje się w szybkim tempie. Na każdego młodego rolnika w wieku do 35 lat przypada około dziewięciu rolników w wieku powyżej 55 lat. Wymiana pokoleń jest problemem, który wykracza daleko poza zmniejszenie średniej wieku rolników w UE. Chodzi również o wzmocnienie pozycji nowego pokolenia wysoko wykwalifikowanych młodych rolników, aby mogli oni w pełni spożytkować korzyści technologiczne w celu wsparcia zrównoważonych praktyk rolniczych w Europie” – tymi słowami komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan rozpoczął debatę na temat wspólnej polityki rolnej z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się 9 lutego br.

 

„20-procentowy spadek liczby gospodarstw w latach 2007–2013 pokazuje, że istnieje potrzeba unowocześnienia i udoskonalenia tego istotnego filaru Unii Europejskiej. Aby uczynić go atrakcyjnym dla przyszłych pokoleń i chronić byt wszystkich naszych społeczności lokalnych, musimy stworzyć prawdziwie zrównoważoną i wyposażoną w odpowiednie środki finansowe WPR. Musimy wspierać nasze społeczności rolnicze poprzez wzmożenie wysiłków na rzecz stworzenia innowacyjnego europejskiego programu dla obszarów wiejskich” – stwierdził Markku Markkula, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

 

Podczas debaty członkowie unijnego zgromadzenia polityków szczebla lokalnego i regionalnego przyjęli opinię w sprawie wspierania młodych europejskich rolników, przygotowaną przez radnego dystryktu Armagh, Banbridge i Craigavon Arnolda Hatcha (UK/EKR) z Irlandii Północnej. „Młodzi ludzie oddalają się od działalności rolniczej i opuszczają obszary wiejskie, by przenieść się do miast. Obecnie około 72% obywateli UE mieszka na obszarach miejskich, a w wielu krajach liczba ta prawdopodobnie wzrośnie do 2020 r. do ponad 90%. Wszyscy zgadzamy się co do znaczenia społeczności wiejskich, ale nie robimy wystarczająco dużo, aby je zachować. Potrzebujemy zdrowego sektora rolnego dla zdrowej gospodarki wiejskiej, ale wiąże się to z reformami systemu wsparcia finansowego dla młodych rolników. System dotacji powinien uwzględniać potrzeby zarówno tych, którzy już prowadzą działalność rolniczą, jak i nowych rolników, a nie wiązać się z prawem własności gruntów. Obecny system faworyzuje tych pierwszych, co utrudnia młodym ludziom wejście do sektora. Musimy więcej inwestować w umiejętności. Właśnie tu władze lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę, doradzając młodym rolnikom w sprawach technicznych, prawnych i finansowych” – powiedział Arnold Hatch.

Podkreślił również, że przepisy WPR muszą elastyczniej podchodzić do uznawania roli młodych rolników w zależności od warunków prawnych i gospodarczych w terenie (np. przekazywanie uprawnień, kwestia starszych rolników, którzy dopiero niedawno rozpoczęli działalność), z uwzględnieniem sytuacji młodych rolników rozpoczynających działalność u boku starszych członków rodziny lub innych przedsiębiorców rolnych.

Sprawozdawca KR-u w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Guillaume Cros (FR/PES), wiceprzewodniczący Rady Regionu Oksytania, przekazał obawy lokalnych i regionalnych decydentów dotyczące przyszłości obszarów wiejskich, którym grozi pozostanie w tyle za miastami. Wezwał Komisję Europejską do zwiększenia wsparcia finansowego dla rozwoju obszarów wiejskich, które spadło z 32,6% budżetu funduszy strukturalnych w latach 2007–2013 do 21,3% w okresie 2014–2020. Stwierdził, że obecny udział jest zbyt mały i nie odzwierciedla geograficznego, demograficznego i gospodarczego znaczenia tych obszarów.

Debata miała miejsce kilka dni po uruchomieniu przez Komisję Europejską trzymiesięcznych konsultacji publicznych jako pierwszy etap unowocześnienia i uproszczenia wspólnej polityki rolnej. Komisarz Phil Hogan przedstawi wyniki konsultacji w lipcu 2017 r. Posłużą one za podstawę formalnych wniosków Komisji, które zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

Dodatkowe informacje

 

Wspieranie młodych europejskich rolników, Arnold Hatch (UK/EKR), radny dystryktu Armagh, Banbridge i Craigavon

 

Innowacje i modernizacja gospodarki wiejskiej , Randel Länts, członek rady miasta Viljandi (EE/PES)

 

Konsultacje w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR) , ostateczny termin 2 maja 2017 r.

 

Dalsze informacje na temat wspólnej polityki rolnej

 

Kontakt:
Wioletta Wojewódzka
tel. +32 2 282 2289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023