Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas i komisarz Elisa Ferreira apelują o zacieśnienie współpracy między UE, państwami członkowskimi, regionami, miastami i wioskami, by zapewnić sprawiedliwą odbudowę gospodarczą  

W dniu 4 lutego przywódcy lokalni i regionalni oraz komisarz UE do spraw spójności i reform Elisa Ferreira rozmawiali o tym, jak przyspieszyć uruchamianie nowych programów polityki spójności, zapewnić ich terminowe wdrożenie i zintegrować je z krajowymi planami odbudowy.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Unia Europejska zapewniła bezprecedensową kwotę inwestycji na sprawiedliwą, ekologiczną i cyfrową odbudowę. REACT-EU, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowią jedyny w swoim rodzaju zestaw narzędzi, który może przyczynić się do ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także sprawiedliwej transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Wykorzystanie i wdrażanie wszystkich dostępnych funduszy UE jest trudnym wyzwaniem dla władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Jak podkreślono w debacie plenarnej, centralizacja i rozwiązania odgórne mogą osłabić wpływ inwestycji w szeregu państwach członkowskich. Mając to na uwadze członkinie i członkowie KR-u i komisarz Elisa Ferreira zaapelowali o pełne zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie kompleksowych planów odbudowy, zgodnie z zasadą partnerstwa, w celu jak najlepszego wykorzystania synergii między wszystkimi dostępnymi instrumentami. Stoimy w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych z wdrażaniem i możemy odnieść sukces tylko dzięki współpracy. Obecna sytuacja nadzwyczajna często skłania do scentralizowanego zarządzania polityką spójności, a programy nie są dobrze skoordynowane z krajowymi planami odbudowy. Dlatego też będziemy współpracować z komisarz Elisą Ferreirą w celu przyspieszenia uruchamiania nowych programów, wspierania ich wdrażania oraz informowania o wartości dodanej i korzyściach polityki spójności w codziennym życiu obywateli – oznajmił Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

W ciągu najbliższych kilku lat finansowanie ze środków europejskich w wielu regionach ulegnie podwojeniu, a nawet potrojeniu. Mamy dziś do dyspozycji więcej instrumentów, możliwości i inwestycji niż kiedykolwiek wcześniej. Bardzo ważne jest ich wykorzystanie w ramach kompleksowych i perspektywicznych strategii krajowych będących podstawą realizacji naszych wspólnych unijnych priorytetów. Zaangażowanie władz regionalnych i lokalnych, a także partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego w opracowywanie tych strategii i planów ma kolosalne znaczenie dla zapewnienia komplementarności, spójności i oddziaływania terytorialnego – stwierdziła Elisa Ferreira , komisarz do spraw spójności i reform.

Wsparcie w ramach instrumentów odbudowy gospodarczej po kryzysie pandemicznym nie może być postrzegane jako substytut realizacji celów polityki spójności w ramach programów regionalnych, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę duże zróżnicowanie gospodarcze regionów metropolitalnych , powiedział Mariusz Frankowski (EPL/PL), radny miasta Warszawy.

Wszystkie regiony europejskie są świadome pilnego charakteru przygotowywanych programów, które mają zostać wdrożone w terenie po przyjęciu w listopadzie rozporządzeń dotyczących polityki spójności. Jesteśmy już spóźnieni, ale przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych są zdeterminowani, by ten nowy okres programowania okazał się sukcesem. W tym celu państwa członkowskie muszą dopilnować, by Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności uzupełniał nasze wysiłki. Spójność i skuteczność zapewnimy dzięki włączeniu terytoriów – powiedziała Isabelle Boudineau , przewodnicząca Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
Spójność społeczna i gospodarcza jest zagrożona, jeśli polityka UE zaniedbuje odległe terytoria
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Regiony i miasta w UE z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie państw członkowskich do utrzymania polityki spójności jako głównego filaru Unii
Regiony i miasta w UE z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie państw członkowskich do utrzymania polityki spójności jako głównego filaru Unii
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CZ-PRESIDENCY-EVENT-ON-JTF.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-REINFORCED-COOPERATION-.ASPX

Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
22.11.2022