Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Politycy w pierwszym euroregionie Europy Środkowej apelują o porozumienie w sprawie współpracy transgranicznej w sytuacjach kryzysowych  

Członkinie i członkowie Europejskiego Komitetu Regionów zaapelowali do Unii Europejskiej o ustanowienie podstawowego poziomu usług transgranicznych, które muszą być świadczone nawet w sytuacjach nadzwyczajnych, prowadzących do przywrócenia granic państwowych.

Przemawiając na wydarzeniu poświęconym współpracy transgranicznej w euroregionie Neisse-Nisa-Nysa , członkowie Europejskiego Komitetu Regionów: Martin Půta (CZ/EPL), gubernator regionu Liberec, Bernd Lange (DE/EPL), starosta powiatu Görlitz, i Pavel Branda (CZ/EKR), zastępca burmistrza Rádlo, stwierdzili, że pandemia koronawirusa unaoczniła, jak bliskie są codzienne kontakty w tym regionie lecz także, jak duże są braki w istniejącej współpracy. Ten rozciągający się na trzy kraje euroregion obejmuje również część Dolnego Śląska w Polsce.

Starosta Bernd Lange zauważył, że ograniczenia w czasie pandemii mają wpływ na niektóre podstawowe usługi, w tym przedszkola, szkoły i domy opieki. Jednak, jako odnotował gubernator Martin Půta, sytuacja ta unaoczniła również, w jakim stopniu granice lokalne wpływają na usługi lokalne: na przykład pacjenci z Liberca zostali przewiezieni w celu leczenia na Morawy we wschodniej części Republiki Czeskiej, mimo że łóżka były dostępne znacznie bliżej, za granicą niemiecką. Radny Pavel Branda stwierdził, że „niezwykle ważne jest budowanie zaufania”, ale że jesteśmy „zaskoczeni tym, jak szybko ono zniknęło”, gdy państwa członkowskie natychmiast zamknęły granice na początku kryzysu.

Europejski Komitet Regionów przygotowuje obecnie rezolucję, która ma zostać przyjęta na lipcowej sesji plenarnej. Ma ona dotyczyć poziomu usług publicznych, które zdaniem członków należy zagwarantować, jeśli przyszła epidemia lub inny kryzys spowoduje zamknięcie granic.

W wydarzeniu wzięło udział około 80 osób, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw ze społeczności po czeskiej i niemieckiej stronie granicy, a także sekretarz generalny Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych Martín Guillermo Ramírez.

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa powstał trzydzieści lat temu jako pierwszy euroregion w Europie Środkowej. Uczestnicy zastanawiali się, jak współpraca transgraniczna może się rozwijać w ciągu najbliższych trzech dziesięcioleci. Euroregiony formalizują współpracę transgraniczną i nadają jej strukturę. Celem euroregionu Neisse-Nisa-Nysa jest usunięcie negatywnych skutków granic państwowych, poprawa poziomu życia oraz warunków środowiskowych i społeczno-politycznych, a także rozwój potencjału gospodarczego euroregionu.

Między regionami transgranicznymi pozostają sporne kwestie, a władze czeskie w ostatnim czasie pozwały Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z planami rozbudowy kopalni odkrywkowej w kopalni węgla w Turowie. Gubernator Martin Půta wyraził nadzieję, iż sprawa ta „nie położy się zbyt dużym cieniem na współpracy”, natomiast starosta Bernd Lange zauważył, że fundusz na rzecz transformacji i wykorzystanie doświadczeń jego regionu w zakresie zamykania kopalń w latach dziewięćdziesiątych pomogłoby zażegnać wstrząs społeczny związany z odejściem od węgla.

Ogólnie rzecz biorąc, lokalni przywódcy polityczni spodziewali się dalszej integracji codziennego życia, w tym usług zdrowotnych i ratowniczych. Starosta Bernd Lange wyraził na przykład ubolewanie, że niemieckie przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji ograniczają obecnie współpracę ze strony czeskich strażaków. Podkreślił jednak, że ważne jest, aby lokalne grupy – w tym środowisko biznesu – regularnie mówiły o wartości otwartych granic i współpracy, nie tylko w momencie zamykania granic.

Wiele razy wskazywano na znaczenie wspierania dwóch aspektów integracji regionalnej: małych projektów i znajomości języków. Wielu prelegentów podkreśliło, że małe projekty oparte na kontaktach międzyludzkich są szczególnie cenne zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla ogółu społeczeństwa, ale stwierdziło, że ilość formalności administracyjnych jest istotnym czynnikiem zniechęcającym. Apelowano o uproszczenie procedur.

Hynek Böhm, czeski pracownik naukowy z Uniwersytetu Technicznego w Libercu, powiedział, że pojawienie się instytucji takich jak euroregion oraz przepływy transgraniczne sprzyjają stopniowemu tworzeniu się tożsamości transgranicznej. Zauważył nawet flagę euroregionu podczas meczu piłki nożnej. Szczególną przeszkodą jest jednak ograniczona znajomość języków sąsiadów.

Porządek obrad wraz z pełną listą prelegentów można znaleźć tutaj wraz z nagraniem wydarzenia (w języku angielskim). Film o małych projektach w regionie można znaleźć tutaj .

Europejski Komitet Regionów zobowiązuje się wspierać wysiłki swych członkiń i członków na rzecz dotarcia do społeczności lokalnych w celu omówienia kwestii o wymiarze europejskim. Komitet jest również w pełni zaangażowany we wspieranie konferencji w sprawie przyszłości Europy, która rozpocznie się 9 maja – w Dniu Europy. Konferencja w sprawie przyszłości Europy ma na celu zwiększenie roli obywateli w kształtowaniu polityki i ambicji UE oraz zwiększenie odporności Unii na kryzysy.

Udostępnij: