Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE obiecują burmistrzowi Witalijowi Kliczce wsparcie na rzecz odbudowy Ukrainy  

Witalij Kliczko, przewodniczący Stowarzyszenia Miast Ukrainy i burmistrz Kijowa, wziął udział w posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów w Pradze, aby wyrazić uznanie dla wysiłków Komitetu i czeskiej prezydencji UE na rzecz odbudowy Ukrainy.

Europejski Komitet Regionów zadeklarował pełne i zdecydowane wsparcie dla ukraińskich miast i regionów, a jego przewodniczący Vasco Cordeiro stwierdził w dniu 16 września, że miasta i regiony UE będą nadal nieść długofalową pomoc władzom lokalnym i regionalnym w Ukrainie.

Słowa te padły na zorganizowanym we współpracy z czeską prezydencją UE posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów w Pradze, z udziałem wicepremiera Republiki Czeskiej Ivana Bartoša oraz burmistrza Pragi i członka KR-u Zdenka Hřiba. Członkinie i członkowie omówili konsekwencje wojny przeciwko Ukrainie dla obywateli Unii Europejskiej, a także sposób, w jaki nowo utworzony sojusz miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy może pomóc społecznościom lokalnym w Ukrainie w radzeniu sobie ze skutkami rosyjskiej inwazji.

Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Europejski Komitet Regionów ma zaszczyt powitać Witalija Kliczkę, przewodniczącego Stowarzyszenia Miast Ukrainy i burmistrza Kijowa.Pragnę z całą mocą podkreślić szczere, silne i bezwarunkowe poparcie dla ukraińskich przedstawicieli lokalnych i regionalnych oraz całej ludności w walce z tyranią w obronie wartości, które wszyscy podzielamy.Przyznajemy mu honorowe członkostwo Komitetu nie w formie symbolicznej, lecz jako wyraz naszego zaangażowania na rzecz ukraińskich regionów i miast.Jesteśmy wdzięczni prezydencji czeskiej za wsparcie i przywództwo w opracowywaniu europejskich rozwiązań.Musimy działać szybko, aby zima nie osłabiła europejskiej solidarności.Miasta i regiony wykonują swe zadania i trzeba uznać ich rolę. Po otrzymaniu zaproszenia od burmistrza Witalija Kliczki i ukraińskiego ministra rozwoju wspólnot i terytoriów Ukrainy Ołeksija Czernyszowa przewodniczący Vasco Cordeiro oznajmił, że uda się do Kijowa w celu okazania solidarności.

W imieniu czeskiej prezydencji w Radzie UEIvan Bartoš, wicepremier Republiki Czeskiej, stwierdził: To oczywiste, że najpilniejszą kwestią dla całej Europy jest kryzys energetyczny i wpływ wojny w Ukrainie.Jestem głęboko przekonany, że jedynym skutecznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest ścisła współpraca europejska w całej UE i z państwami trzecimi.Mam zaszczyt być gospodarzem posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, którego celem jest przeanalizowanie możliwych sposobów sprostania wspólnym wyzwaniom, gdyż jesteśmy partnerami.Stabilność i odnowiony dobrobyt – to nasze cele strategiczne.

Witalij Kliczko, przewodniczący Stowarzyszenia Miast Ukrainy i burmistrz Kijowa, stwierdził: Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc wszystkim naszym partnerom i przyjaciołom.Cieszę się, że rozumieją Państwo sytuację: Ukraina walczy nie tylko o swoje państwo i wolność.Dzisiaj bronimy stabilności i pokoju w całej Europie.I ponosimy bardzo wysokie koszty tej walki.W przyszłości nasza współpraca powinna być bardziej systematyczna i skuteczna, zwłaszcza w zakresie odbudowy ukraińskich miast, domów ich mieszkańców i infrastruktury.

Apostolos Tzitzikostas, pierwszy wiceprzewodniczący KR-u i gubernator Macedonii Środkowej, powiedział: Miasta i regiony w całej Europie przez dziesięciolecia pomagają sobie nawzajem ponad granicami.Jednak nigdy wcześniej potrzeba solidarności nie była tak duża i nagła. Możemy pomóc w odbudowie Ukrainy na szczeblu oddolnym.

Na wniosek prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przy wsparciu ze strony przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, Europejski Komitet Regionów zainaugurował w czerwcu sojusz miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy. Stowarzyszenie Miast Ukrainy jest partnerem sojuszu. W dniu 16 września sojusz otrzymał nowe i duże wsparcie dzięki Paktowi Wolnych Miast – utworzonemu w 2020 r. przez burmistrzów Pragi, Bratysławy, Budapesztu i Warszawy – który formalnie przystąpił do sojuszu.

Sojusz będzie częścią powstającej platformy UE, która będzie koordynować wysiłki na rzecz odbudowy Ukrainy, w tym wsparcie dla pracy administracji lokalnej i regionalnej. Burmistrz Witalij Kliczko odgrywa pierwszoplanową rolę, gdyż stara się przekuć wyrazy dobrej woli miast i regionów na całym świecie w praktyczną pomoc.

Witalij Kliczko od kilku lat współpracuje z Europejskim Komitetem Regionów, ostatnio za pośrednictwem grupy roboczej Komitetu ds. Ukrainy, a w marcu KR nadał mu – jako pierwszemu w historii – honorowe członkostwo. Jego wizyta w Pradze była dla Komitetu pierwszą okazją do osobistego wręczenia mu tego tytułu.

Uwagi dla redaktorów:

  • Konferencja prasowa: transmisja dostępna na żądanie za pośrednictwem Europe by Satellite
  • Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Ukrainy „Pomoc Ukrainie i odbudowa Ukrainy” (18 maja)
  • Oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów (18 maja) w odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Ukrainy „Pomoc Ukrainie i odbudowa Ukrainy”
  • Komunikat prasowy: „Miasta i regiony inaugurują sojusz na rzecz odbudowy Ukrainy” (30 czerwca)
  • Strona internetowaeuropejskiego sojuszu miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy

Kontakt:

Monica Tiberi, rzeczniczka przewodniczącego, +32 479 51 74 43.

Andrew Gardner, rzecznik prasowy, +32 473 843 981.

Stephanie Paillet, wsparcie audiowizualne, +32 473 522 988.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPEAL-UKRAINIANS-KEEP-LIGHTS-WINTER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

EU regions and cities respond to the appeal of Ukrainians to keep lights on this winter
EU regions and cities respond to the appeal of Ukrainians to keep lights on this winter
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/67-DECENTRALISATION-AND-GREEN-AGENDA-CRITICAL-FOR-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Decentralisation and green agenda are critical for Eastern Partnership
Decentralisation and green agenda are critical for Eastern Partnership
04.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-G7-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Ahead of EU and G7 conference, cities and regions pledge to coordinate efforts to support Ukraine's recovery and reconstruction
Ahead of EU and G7 conference, cities and regions pledge to coordinate efforts to support Ukraine's recovery and reconstruction
24.10.2022