Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Platforma na rzecz sieci szerokopasmowych: Miasta i regiony łączą siły z Komisją, by zasypać przepaść cyfrową  

Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zainicjowały dziś wspólną platformę, która ma przyczynić się do tego, by szybkie sieci szerokopasmowe dotarły do wszystkich regionów Europy, w tym także do obszarów wiejskich i słabo zaludnionych, gdzie rozwój jest niedostatecznie stymulowany przez siły rynkowe. Pierwsze posiedzenie platformy odbyło się w Brukseli z udziałem komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Mariyi Gabriel, przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza oraz polityków lokalnych i regionalnych z państw członkowskich UE.

Nowa platforma ma przyczyniać się do wdrażania szybszych, lepszych i trwałych łączy szerokopasmowych we wszystkich regionach Europy, tym samym działając na rzecz wyeliminowania przepaści cyfrowej ze względu na położenie geograficzne lub niedoskonałość rynku. Dyskutowane zagadnienia obejmowały: zarządzanie, warianty dotyczące polityki i technologii, ramy regulacyjne i możliwości finansowania. Na posiedzeniu inauguracyjnym szczególną uwagę poświęcono inicjatywie WiFi4EU, której celem jest zapewnienie bezpłatnej łączności bezprzewodowej w miejscach publicznych w całej Europie.

Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz powiedział: „Bardzo szybkie łącza szerokopasmowe stanowią kamień węgielny jednolitego rynku cyfrowego UE i podstawowy warunek konkurencyjności w skali globalnej, np. na polu handlu elektronicznego. Platforma powinna ulepszyć współpracę między Komisją Europejską, władzami lokalnymi i regionalnymi, ekspertami i różnymi zainteresowanymi podmiotami, umożliwiając określenie przeszkód dla inwestycji w rozwój sieci szerokopasmowych oraz pozwalając na opracowanie możliwości finansowania za pomocą programów unijnych i innowacyjnych partnerstw publiczno-prywatnych”.

Mariya Gabriel , komisarz UE do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, zauważyła: „Dostęp do szerokopasmowej łączności uda się zapewnić tylko wtedy, gdy w pełni zaangażowane zostaną lokalne społeczności. Musimy włączyć regiony, aby uzmysłowić sobie, jakie są ich faktyczne potrzeby inwestycyjne. Musimy zrozumieć, z jakimi przeszkodami się borykają i jak my w Komisji możemy im pomóc w ich pokonywaniu. Tworzona wespół z Europejskim Komitetem Regionów platforma na rzecz sieci szerokopasmowych posłuży decydentom politycznym jako kopalnia cennych i rzetelnych informacji na temat realiów w terenie, a także zapewni oddolny proces kształtowania polityki, który uczyni europejskie regiony współodpowiedzialnymi za rozwój łączy na ich terenie”.

Platforma ustanawia regularny dialog polityczny między Komisją Europejską i Europejskim Komitetem Regionów. Uczestnicy, wśród których jest 12 członków KR-u, będą się spotykali dwa razy do roku, aby dyskutować o zagadnieniach związanych z rozwojem sieci szerokopasmowych: polityce i zarządzaniu, wariantach dotyczących technologii, źródłach finansowania, ramach regulacyjnych.

Kieran McCarthy (IE/EA), członek Rady Miasta Cork, który wziął udział w pierwszym posiedzeniu, stwierdził: „Władze lokalne i regionalne krzewią innowacje i pobudzają konkurencyjność w gospodarce opartej na danych poprzez dostosowane rozwiązania po stronie popytu i podaży, w tym wprowadzanie łączności szerokopasmowej, gospodarkę cyfrową, włączenie cyfrowe i administrację elektroniczną. Jednak regiony znajdujące się w niekorzystnym położeniu często nie mają podstawowej infrastruktury ani wiedzy fachowej niezbędnych do stworzenia cyfrowej gospodarki opartej na danych. Za pośrednictwem powołanej do życia platformy dzielimy się swoimi najlepszymi praktykami i dostarczamy rozwiązania, aby dopomóc każdemu w uzyskaniu dostępu do europejskiego jednolitego rynku cyfrowego”.

Kieran McCarthy był sprawozdawcą przyjętej w środę opinii w sprawie budowania europejskiej gospodarki opartej na danych, w której wniesiono, by Komisja wsparła władze lokalne i regionalne, priorytetowo traktując wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na infrastrukturę cyfrową we wszystkich europejskich regionach. W dokumencie wskazano też na to, że zestawianie danych niesie ze sobą ogromny potencjał dla władz lokalnych i regionalnych oraz przedsiębiorstw w różnych dziedzinach, od zdrowia i środowiska, przez bezpieczeństwo żywnościowe, sprawy dotyczące klimatu i efektywne gospodarowanie zasobami, po energię, inteligentne systemy transportowe oraz inteligentne miasta i regiony.

Kontakt:
Lauri Ouvinen
tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :