Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Platforma na rzecz sieci szerokopasmowych: Miasta i regiony łączą siły z Komisją, by zasypać przepaść cyfrową  

Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zainicjowały dziś wspólną platformę, która ma przyczynić się do tego, by szybkie sieci szerokopasmowe dotarły do wszystkich regionów Europy, w tym także do obszarów wiejskich i słabo zaludnionych, gdzie rozwój jest niedostatecznie stymulowany przez siły rynkowe. Pierwsze posiedzenie platformy odbyło się w Brukseli z udziałem komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Mariyi Gabriel, przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza oraz polityków lokalnych i regionalnych z państw członkowskich UE.

Nowa platforma ma przyczyniać się do wdrażania szybszych, lepszych i trwałych łączy szerokopasmowych we wszystkich regionach Europy, tym samym działając na rzecz wyeliminowania przepaści cyfrowej ze względu na położenie geograficzne lub niedoskonałość rynku. Dyskutowane zagadnienia obejmowały: zarządzanie, warianty dotyczące polityki i technologii, ramy regulacyjne i możliwości finansowania. Na posiedzeniu inauguracyjnym szczególną uwagę poświęcono inicjatywie WiFi4EU, której celem jest zapewnienie bezpłatnej łączności bezprzewodowej w miejscach publicznych w całej Europie.

Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz powiedział: „Bardzo szybkie łącza szerokopasmowe stanowią kamień węgielny jednolitego rynku cyfrowego UE i podstawowy warunek konkurencyjności w skali globalnej, np. na polu handlu elektronicznego. Platforma powinna ulepszyć współpracę między Komisją Europejską, władzami lokalnymi i regionalnymi, ekspertami i różnymi zainteresowanymi podmiotami, umożliwiając określenie przeszkód dla inwestycji w rozwój sieci szerokopasmowych oraz pozwalając na opracowanie możliwości finansowania za pomocą programów unijnych i innowacyjnych partnerstw publiczno-prywatnych”.

Mariya Gabriel , komisarz UE do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, zauważyła: „Dostęp do szerokopasmowej łączności uda się zapewnić tylko wtedy, gdy w pełni zaangażowane zostaną lokalne społeczności. Musimy włączyć regiony, aby uzmysłowić sobie, jakie są ich faktyczne potrzeby inwestycyjne. Musimy zrozumieć, z jakimi przeszkodami się borykają i jak my w Komisji możemy im pomóc w ich pokonywaniu. Tworzona wespół z Europejskim Komitetem Regionów platforma na rzecz sieci szerokopasmowych posłuży decydentom politycznym jako kopalnia cennych i rzetelnych informacji na temat realiów w terenie, a także zapewni oddolny proces kształtowania polityki, który uczyni europejskie regiony współodpowiedzialnymi za rozwój łączy na ich terenie”.

Platforma ustanawia regularny dialog polityczny między Komisją Europejską i Europejskim Komitetem Regionów. Uczestnicy, wśród których jest 12 członków KR-u, będą się spotykali dwa razy do roku, aby dyskutować o zagadnieniach związanych z rozwojem sieci szerokopasmowych: polityce i zarządzaniu, wariantach dotyczących technologii, źródłach finansowania, ramach regulacyjnych.

Kieran McCarthy (IE/EA), członek Rady Miasta Cork, który wziął udział w pierwszym posiedzeniu, stwierdził: „Władze lokalne i regionalne krzewią innowacje i pobudzają konkurencyjność w gospodarce opartej na danych poprzez dostosowane rozwiązania po stronie popytu i podaży, w tym wprowadzanie łączności szerokopasmowej, gospodarkę cyfrową, włączenie cyfrowe i administrację elektroniczną. Jednak regiony znajdujące się w niekorzystnym położeniu często nie mają podstawowej infrastruktury ani wiedzy fachowej niezbędnych do stworzenia cyfrowej gospodarki opartej na danych. Za pośrednictwem powołanej do życia platformy dzielimy się swoimi najlepszymi praktykami i dostarczamy rozwiązania, aby dopomóc każdemu w uzyskaniu dostępu do europejskiego jednolitego rynku cyfrowego”.

Kieran McCarthy był sprawozdawcą przyjętej w środę opinii w sprawie budowania europejskiej gospodarki opartej na danych, w której wniesiono, by Komisja wsparła władze lokalne i regionalne, priorytetowo traktując wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na infrastrukturę cyfrową we wszystkich europejskich regionach. W dokumencie wskazano też na to, że zestawianie danych niesie ze sobą ogromny potencjał dla władz lokalnych i regionalnych oraz przedsiębiorstw w różnych dziedzinach, od zdrowia i środowiska, przez bezpieczeństwo żywnościowe, sprawy dotyczące klimatu i efektywne gospodarowanie zasobami, po energię, inteligentne systemy transportowe oraz inteligentne miasta i regiony.

Kontakt:
Lauri Ouvinen
tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023