Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Niebieska gospodarka w europejskich regionach: droga do zrównoważonego wzrostu i miejsc pracy  
Prezydent Republiki Malty Marie-Louise Coleiro Preca i komisarz UE Karmenu Vella obecni na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów w Gozo (Malta).

Członkowie Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów spotkali się w Gozo, przy czym zaś jednym z głównych tematów obrad była niebieska gospodarka. Przy obrotach sięgających 566 mld EUR, unijna niebieska gospodarka wytwarza 1,3% całkowitego PKB UE i zatrudnia 3,5 mln osób ( KE 2019 ) . Wśród dodatkowych głównych zagadnień omawianych w Gozo znalazły się: współpraca transgraniczna w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi oraz nowy europejski program na rzecz przyspieszenia rozwoju przemysłu morskiego. W konferencji i posiedzeniu Komisji NAT, zorganizowanych przez Samuela Azzopardiego (MT/EPL), przewodniczącego regionu Gozo i burmistrza jego stolicy – Victorii, wzięło udział ponad 100 delegatów.

Otwierając konferencję Zrównoważony rozwój niebieskiej gospodarki w Gozo, przewodniczący Komisji NAT Ossi Martikainen (FI/ALDE) stwierdził: Niebieska gospodarka jest jednym z obszarów priorytetowych Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów. Ma ona ogromny potencjał oddziaływania społeczno-gospodarczego, nie tylko w odniesieniu do regionów przybrzeżnych i morskich, lecz także do całej Unii Europejskiej. Poczynając od sektorów tradycyjnych takich jak transport morski, a kończąc na sektorach bardziej innowacyjnych takich jak niebieska biotechnologia i energia oceaniczna, uważamy, że wspólny program europejski jest niezbędny do zrealizowania pełnego potencjału niebieskiej gospodarki i osiągnięcia w ten sposób wzrostu gospodarczgo i zatrudnienia, które będą zrównoważone pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Gospodarz konferencji Samuel Azzopardi (MT/EPL), przewodniczący regionu Gozo i burmistrz Victorii, stwierdził: Niebieska gospodarka to rozwiązanie pozwalające pogodzić ze sobą wykorzystanie zasobów morskich ze wzrostem gospodarczym i tworzeniem miejsc pracy dla naszych społeczności. Wspieramy wizję KR-u dotyczącą uczynienia niebieskiej gospodarki integralnym – a nie peryferyjnym – elementem polityki gospodarczej UE. Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum priorytetów politycznych Gozo. Wyspa ta już w tej chwili jest producentem netto czystej energii dostarczanej do maltańskiej sieci energetycznej i jest na dobrej drodze, by stać się do 2020 r. wyspą ekologiczną. Strategia ekologiczna Gozo została zainicjowana w 2009 r.  

Prezydent Republiki Malty, Marie-Louise Coleiro Preca , stwierdziła: Głównym elementem naszych strategii politycznych muszą być długofalowe, zrównoważone inwestycje, które pozwolą ochronić wielką bioróżnorodność obszaru Morza Śródziemnego, oferując jednocześnie naszym obywatelom nowe możliwości uzyskiwania dochodu. Ostatnio wzrost niebieskiej gospodarki wyprzedza w ujęciu średnim wzrost gospodarek krajowych we wszystkich państwach członkowskich UE. W ostatnich latach odnotowywała ona stały wzrost i jestem przekonana, że do 2030 r. podwoi swoje rozmiary.

Malta jest jednym z pięciu państw UE na czele listy, w których niebieska gospodarka w największym stopniu przyczynia się do wzrostu PKB (4,7%). Maltańska niebieska gospodarka zatrudnia około 10 400 osób i generuje 406 mln EUR wartości dodanej brutto (GVA).

Karmenu Vella , komisarz europejski do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdził: Istnieje nadal wielka luka inwestycyjna, którą zapełnić może jedynie specjalnie finansowanie niebieskiej gospodarki. Dlatego dokładamy starań, by przyciągnąć inwestorów. Opracowujemy obecnie platformę na rzecz inwestycji w niebieską gospodarkę, która już obejmuje 600 możliwych do sfinansowania przedsięwzięć przedkomercyjnych. Następnie wykorzystamy w maju Europejski Dzień Morza w Lizbonie, by zainicjować nową usługę w zakresie wsparcia gotowości inwestycyjnej, przeznaczoną dla firm typu start-up i MŚP działających w sektorach gospodarki morskiej.

Niebieska gospodarka odnosi się do wszystkich rodzajów działalności gospodarczej związanej z oceanami, morzami i obszarami przybrzeżnymi i obejmuje sektory takie jak rybołówstwo, przemysł stoczniowy i turystyka przybrzeżna, jak również niebieska biotechnologia i przybrzeżna produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju nr 14 ONZ .

Podczas 23. posiedzenia Komisji NAT członkowie przyjęli projekt opinii sprawozdawcy Roberta Ciambettiego (IT/EKR) w sprawie transgranicznego wymiaru zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi. Przewodniczący Regionalnej Rady Wenecji Euganejskiej powiedział: Musimy zapewnić większą odporność na klęski żywiołowe w celu wykazania się odpowiedzialnością wobec naszych obywateli. Musimy rozwinąć techniki mapowania i oceny ryzyka oraz inwestować w grupy eksperckie, kursy uniwersyteckie i szkolenie lokalnych administratorów . Przyjęcie opinii przewidziano na sesji plenarnej w dniach 26-27 czerwca 2019 r.

Członkowie przyjęli projekt opinii w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz przyspieszenia rozwoju przemysłu morskiego . Sprawozdawca Christophe Clergeau (FR/PES), członek Rady Regionalnej Kraju Loary, powiedział: Niebieska gospodarka musi znaleźć się w centrum priorytetów następnej Komisji Europejskiej. W przemyśle morskim można stworzyć wiele trwałych miejsc pracy, jeżeli polityka europejska połączy ambicje w sektorze gospodarki morskiej, polityki przemysłowej i zaangażowania na rzecz transformacji ekologicznej. Aby odnieść sukces, musimy oprzeć się na ekosystemach głównych regionów morskich Europy, finansować innowacje i opracowywanie nowych produktów oraz wspierać tradycyjną działalność w zakresie rybołówstwa i przemysłu stoczniowego, jak również nowe technologie takie jak energia z morskich źródeł odnawialnych lub ekologiczne przedsiębiorstwa w zakresie niebieskiej gospodarki. Przyjęcie opinii przewidziano na sesji plenarnej w dniach 26-27 czerwca 2019 r.

Członkowie przyjęli również projekt opinii sprawozdawcy Uno Silberga (EE/EA) „W kierunku kompleksowych unijnych ram dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego ”. Radny gminy Kose stwierdził: Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego mają niszczące długoterminowe skutki nie tylko dla zdrowia ludzi, ale również dla fauny i flory. Mimo że są szeroko rozpowszechnione, świadomość społeczna w tym zakresie jest bardzo niska. Potrzebne są działania na rzecz podnoszenia świadomości publicznej i skoordynowanych środków na wszystkich szczeblach, tak aby traktować priorytetowo ludzkie zdrowie przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów konsumentów i przemysłu. Przyjęcie opinii przewidziano na sesji plenarnej w dniach 26-27 czerwca 2019 r.

Członkowie wymienili poglądy na temat następujących opinii:

Postępy w realizacji strategii leśnej UE – sprawozdawca: Ossi Martikainen (FI/ALDE), przewodniczący Komisji NAT i radny gminy Lapinlahti.

Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu – sprawozdawczyni: Birgitta Sacrédeus (SE/EPL), członkini rady hrabstwa Dalarna.

Gospodarka rolno-pasterska – sprawozdawca: Jacques Blanc (FR/EPL), mer La Canourgue

Zdjęcia z 23. posiedzenia i konferencji Komisji NAT są dostępne tutaj.

Kontekst : roczny raport gospodarczy w sprawie niebieskiej gospodarki UE w roku 2018, kliknij tu

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023