Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Aby stawić czoła wyzwaniom stojącym przed Europą, regiony i miasta ‎ są „nośnikami solidarności, postępu i nadziei”.  

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro podkreśla, że nie da się zaradzić nierównościom społecznym, ubóstwu energetycznemu i kryzysowi klimatycznemu bez mobilizacji podmiotów regionalnych i lokalnych.

W momencie, gdy Europa stoi w obliczu wielu wyzwań – od skutków wojny przeciw Ukrainie po kryzys klimatyczny i energetyczny – przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro podkreślił fundamentalną pracę wykonywaną na szczeblu regionalnym i lokalnym w celu zachowania spójności Europy poprzez solidarność i demokrację.

Przewodniczący Cordeiro wygłosił doroczne orędzie o stanie regionów i miast w Unii Europejskiej, co zbiegło się w czasie z publikacją przez Europejski Komitet Regionów rocznego sprawozdania UE na temat stanu regionów i miast za 2022 r. W sprawozdaniu przedstawiono doroczny barometr regionalny i lokalny – ogólnoeuropejski sondaż przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z 27 państw członkowskich UE na temat tego, jak postrzegają przyszłość Europy i jak radzą sobie z obecnymi kryzysami. 

Wojna przeciw Ukrainie, długoterminowe skutki pandemii COVID-19 i egzystencjalne zagrożenie kryzysem klimatycznym wywarły bezprecedensową presję na Unię Europejską. W rocznym sprawozdaniu UE na temat stanu regionów i miast za 2022 r. podkreślono, że regiony i miasta pozostają pierwszymi podmiotami reagującymi na te globalne wyzwania.

Przewodniczący Cordeiro powiedział: Stan regionów i miast może jedynie odzwierciedlać stan życia ludzi w całej Europie, we całej ich różnorodności, tak samo jak nie można w pełni ocenić stanu Unii Europejskiej, jeśli zapomnimy o stanie jej regionów i miast. Historie z całej Europy są potężnym świadectwem tego, że regiony i miasta są nośnikami solidarności, postępu i nadziei oraz europejskich wartości i zasad.

W sprawozdaniu przedstawiono również szereg zaleceń politycznych dla unijnych prawodawców w kluczowych sprawach, takich jak odbudowa Ukrainy, środki mające na celu wsparcie gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i administracji publicznej w czasie kryzysu energetycznego lub przygotowanie debaty na temat przyszłości polityki spójności.

W kwestii odbudowy Ukrainy przewodniczący Cordeiro dodał: Musi istnieć specjalna linia budżetowa przeznaczona na współpracę regionalną i lokalną w ramach wysiłków na rzecz odbudowy. Jest to moja konkretna propozycja w związku z berlińską konferencją w sprawie odbudowy.

Jeśli chodzi o kryzys energetyczny, podkreślił, że należy wspierać władze lokalne i regionalne w ich wysiłkach na rzecz oszczędzania energii, a my zrobimy to, co do nas należy.

W sprawie przyszłości polityki spójności, przewodniczący Cordeiro ogłosił, że Europejski Komitet Regionów będzie dążył do tego, by wszystkie strategie polityczne UE uwzględniały zasadę „nie szkodzić spójności” wprowadzoną w tym roku przez komisarz Elisę Ferreirę.

Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast za 2022 r. zostało uwzględnione w rezolucji politycznej, która zostanie poddana pod głosowanie przez członków Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 12 października, a następnie przedstawiona przewodniczącym instytucji UE.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Linki:

Wystąpienie przewodniczącego KR-u Vasco Alvesa Cordeiro

Zapis wideo z debaty

Zdjęcia z debaty

Ustalenia zawarte w rocznym sprawozdaniu UE za 2022 r. na temat stanu regionów i miast:

Arkusz informacyjny na temat rocznego sprawozdania UE o stanie regionów i miast za 2022 r. – główne ustalenia

Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast za 2022 r. – pełne sprawozdanie

Barometr regionalny i lokalny – badanie opinii publicznej (w tym wyniki dotyczące poszczególnych krajów)

Barometr regionalny i lokalny:

Barometr regionalny i lokalny, czyli ankieta wśród polityków lokalnych i regionalnych w 27 państwach członkowskich UE, która stanowi uzupełnienie rocznego sprawozdania UE na temat stanu regionów i miast za 2022 r., została zlecona przez Europejski Komitet Regionów i przeprowadzona przez IPSOS. W sondażu tym badane są ich poglądy na temat wsparcia dla Ukrainy, zaangażowania władz szczebla niższego niż krajowy w krajowe plany odbudowy, wpływu wojny na cele polityki UE oraz na temat roli szczebla lokalnego i regionalnego w kształtowaniu przyszłości UE.

Kontakt:

Monica Tiberi – rzeczniczka Przewodniczącego

tel. +32 (0)479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – rzeczniczka prasowa

tel.: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023