Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Ostrzeżenie z barometru regionalnego i lokalnego UE: licząca 180 mld EUR luka w finansach publicznych po pandemii odbije się na usługach publicznych  

Przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas alarmuje, że wskutek pandemii COVID-19 w finansach samorządów powstała wyrwa wysokości 180 mld EUR. Ponadto krytykuje rządy krajowe, że nie konsultowały z samorządami lokalnymi planów inwestycyjnych.

W opublikowanym dziś przez Europejski Komitet Regionów barometrze regionalnym i lokalnym ostrzega się, że ożywienie gospodarcze w UE narażają na szwank rządy krajowe, które nie konsultowały się z miastami i regionami w sprawie finansowanych przez Unię planów odbudowy nadzwyczajnej. Perspektywa, że unijne fundusze nie trafią tam, gdzie zdaniem miast i regionów byłyby najbardziej potrzebne, może dodatkowo pogłębić problemy wynikające z dysproporcji między wydatkami a dochodami powstałej wskutek pandemii COVID-19 i wynoszącej 180 mld EUR.

W drugim dorocznym sprawozdaniu , opartym na jednym z największych w całej UE sondaży przeprowadzonych wśród władz lokalnych i regionalnych , zwrócono również uwagę na pogłębiające się nierówności społeczne i gospodarcze między regionami w obrębie tego samego kraju i w całej UE. Szczególne miejsce zajmuje tu przepaść cyfrowa między obszarami wiejskimi i miejskimi, która może zniweczyć ambicje UE w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji gospodarczej.

Przedstawiając sprawozdanie, Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i demokratycznie wybrany gubernator greckiego regionu Macedonia Środkowa, powiedział: Za pomocą regionalnego i lokalnego barometru możemy określić wpływ pandemii na nasze regiony, miasta i wsie, tak aby wszystkie poziomy sprawowania rządów – unijny, krajowy, regionalny i lokalny – mogły podjąć konkretne działania i rozwiązywać problemy obywateli. Zbyt często Europę kojarzy się tylko z 27 państwami członkowskimi. Tymczasem tworzy ją 300 regionów, 90 tys. gmin i ponad milion demokratycznie wybranych lokalnych i regionalnych polityczek i polityków reprezentujących ponad 400 mln mieszkańców. Nasz barometr rzuca nowe światło na kondycję UE, lepiej uwzględniając jej różnorodność, złożoność i bogactwo.

Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski z obecnej edycji barometru regionalnego i lokalnego UE:

  • Zagrożone są finanse regionalne i lokalne. Władze lokalne i regionalne ponoszą ciężar zapewniania swoim obywatelom wysokiej jakości usług publicznych i zdrowotnych, choć przychody do ich budżetów gwałtownie spadły. W całej Unii wzrost kosztów i spadek przychodów doprowadził do luki finansowej wynoszącej około 180 mld EUR, z czego 130 mld EUR stracono na poziomie regionalnym i pośrednim, a 50 mld EUR na szczeblu gminnym. UE i państwa członkowskie mają obowiązek niezwłocznie pomóc władzom lokalnym w amortyzowaniu wstrząsów finansowych, również za pośrednictwem krajowych planów odbudowy.

  • Ignorując terytorialny wymiar kryzysu zdrowotnego, naraża się na niebezpieczeństwo życie ludzi. Najlepsze, co Unia i rządy krajowe mogą zrobić, by przyspieszyć ożywienie gospodarcze, to zadbać o to, by ich wysiłki w pełni uwzględniały specyfikę regionalną i lokalną. Ignorując terytorialny wymiar opieki zdrowotnej, naraża się na niebezpieczeństwo życie ludzi. Aby uzyskać lepszą ochronę, musimy ponownie ocenić kompetencje w zakresie ochrony zdrowia między różnymi szczeblami sprawowania rządów. UE powinna więcej inwestować w budowanie odporności systemów regionalnych i koordynować testy wytrzymałościowe, żeby wiedzieć, jak te systemy są przygotowane na sytuację kryzysową.

  • W krajowych planach odbudowy regiony się pomija, tymczasem takie podejście zagraża naprawie UE i realizacji jej ekologicznych celów. Istnieje ryzyko, że nie uda nam się osiągnąć celów związanych z odbudową, ponieważ strategie nie uwzględniają rzeczywistych potrzeb, różnorodności naszych społeczności oraz różnic pomiędzy nimi. Rządy krajowe muszą wdrażać plany wspólnie ze swoimi regionami i miastami. Biorąc pod uwagę nasze obowiązki w obszarach takich jak zamówienia publiczne, transport, działania w dziedzinie klimatu, zdrowie i edukacja, musimy być kluczowymi podmiotami w zarządzaniu planami.

  • Przepaść cyfrowa między obszarami miejskimi i wiejskimi może utrudnić odbudowę: pilnie potrzeba wsparcia na rzecz spójności cyfrowej. Odsetek gospodarstw domowych w UE, które mają dostęp do sieci o bardzo wysokiej przepustowości, wynosi 44% w miastach, a tylko 20% na terenach wiejskich. UE i jej państwa członkowskie muszą pilnie dokonać inwestycji; spójność cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

  • Ubóstwo pandemiczne staje się faktem. Rośnie ryzyko, że z powodu pandemii swoją szansę utraci całe pokolenie Europejczyków. Najbardziej dotyka to młodych i nisko wykwalifikowanych pracowników. Sytuacja osób żyjących w ubóstwie, osób z niepełnosprawnościami i starszych jeszcze się pogorszyła. Europa musi działać konkretnie i solidarnie, aby zapewnić sprawiedliwszą odbudowę.

  • Politycy lokalni i regionalni widzą, że ich zdanie nie liczy się wystarczająco w UE i chcą mieć większy wpływ na kwestie związane z gospodarką, sprawiedliwością społeczną, zmianą klimatu i środowiskiem. Zignorowanie tego wezwania byłoby niewybaczalnym błędem i pogłębi przepaść między UE a jej społecznościami. Potrzebujemy nowego impulsu dla europejskiej demokracji, aby wzmocnić nasze europejskie wartości. Konferencja w sprawie przyszłości Europy musi być miejscem, w którym rozpocznie się prawdziwa refleksja nad modelem demokratycznym UE.

KONTEKST

Barometr pokazuje, jak kryzys społeczny, gospodarczy i zdrowotny wpływa na regiony i miasta UE. Zebrane fakty i wnioski uzupełnia sondaż opinii przeprowadzony wśród polityków szczebla lokalnego i regionalnego w 27 państwach członkowskich UE. Sondaż zrealizowany przez IPSOS na zlecenie Europejskiego Komitetu Regionów dotyczy opinii tych samorządowców na temat jakości stosunków między administracją szczebla niższego niż krajowy a rządami krajowymi i UE, stanu demokracji w UE i ich sugestii co do dalszej poprawy.

Doroczny barometr regionalny i lokalny UE (#EU RegionalBarometer) uzupełnia rezolucja polityczna 329 członkiń i członków Europejskiego Komitetu Regionów, który jest zgromadzeniem politycznym samorządów lokalnych i regionalnych UE.

Wnioski z Dorocznego barometru regionalnego i lokalnego: [Linki do aktualizacji]

Kontakt:

Michele Cercone

rzecznik przewodniczącego

tel. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023