Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR: Porozumienie w sprawie budżetu UE może przekształcić kryzys w szansę – czas na udostępnienie nowych środków naszym obywatelom i przedsiębiorstwom w regionach, miastach i wsiach  

Oświadczenie Apostolosa Tzitzikostasa , przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów i gubernatora greckiego regionu Macedonia Środkowa

Gratuluję niemieckiej prezydencji UE i instytucjom unijnym osiągnięcia historycznego porozumienia. Otwiera ono nową erę i może pomóc w przekształceniu kryzysu w nowe możliwości. Regiony i miasta, które są głównymi beneficjentami funduszy UE, są zdecydowane jak najszybciej udostępnić te środki obywatelom i przedsiębiorstwom. Unia Europejska wykazuje solidarność i odpowiedzialność w oparciu o poszanowanie praworządności, czego domagał się Europejski Komitet Regionów. Wzywa się wszystkie szczeble sprawowania rządów – unijny, krajowy, regionalny i lokalny – do połączenia sił w celu urzeczywistnienia inwestycji o wartości 1,8 bln EUR. Ożywienie gospodarcze musi być sprawiedliwe i opierać się na spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, a także wspierać przemiany ekologiczne i cyfrowe oraz pobudzać innowacje. Tego oczekują nasi obywatele i wszyscy musimy się do tego przyczynić, aby przekształcić wyzwania w możliwości.

Wystąpienie Isabelle Boudineau , przewodniczącej Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) w KR-ze i wiceprzewodniczącej regionu Nowa Akwitania we Francji

Poszanowanie praworządności nie podlega negocjacjom. Jestem zadowolona z tego, że w osiągniętym przez Radę Europejską kompromisie przepisy dotyczące praworządności nie uległy zmianie. Miasta i regiony skorzystają z nowych WRF, aby wyjść z pandemii i kontynuować społecznie sprawiedliwą i ekologiczną transformację.

Kontekst:

W dniu 10 grudnia 27 szefów państw i rządów UE osiągnęło porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 i ochrony budżetu UE w przypadku uchybień w zakresie praworządności. Zapewni ono Unii Europejskiej – pod warunkiem otrzymania zielonego światła od Parlamentu Europejskiego – siedmioletni budżet w wysokości 1 074,3 mld EUR i umożliwi uruchomienie Next Generation EU, tymczasowego instrumentu odbudowy o wartości 750 mld EUR, co przekłada się łącznie na 1,8 bln EUR. Jest to największy w historii pakiet finansowany z budżetu UE. 

Rzecznik przewodniczącego:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Rzecznik prasowy:

Matteo Miglietta

tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :