Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pandemia: KR podpisuje plan działania z WHO i ostrzega przed terytorialnymi podziałami w dostępie do szczepionek  

Przywódcy lokalni i regionalni w UE wyrażają zaniepokojenie tempem szczepień w UE oraz domagają się większej koordynacji i równego dostępu dla wszystkich Europejczyków.

Europejski Komitet Regionów i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podpisały dziś plan działania na rzecz poprawy odporności regionalnych i lokalnych systemów opieki zdrowotnej dzięki wspólnym badaniom i wspólnemu kształtowaniu polityki. Plan działania, który bazuje na długotrwałej współpracy rozpoczętej w listopadzie 2016 r., jest również odpowiedzią na potrzebę zajęcia się niektórymi kluczowymi wyzwaniami związanymi z pandemią poprzez poprawę koordynacji między różnymi szczeblami zarządzania zdrowiem. Plan umożliwi wspólną ocenę skuteczności polityki zdrowotnej w praktyce i wskazanie środków, które mogą sprawić, że systemy regionalne i lokalne będą lepiej reagowały na wyzwania związane z pandemią.

W rezolucji omawianej na sesji plenarnej KR-u ( #CoRPlenary ) w dniu 4 lutego unijni przywódcy lokalni i regionalni wyrazili zaniepokojenie postępami w skoordynowanym wprowadzaniu szczepionek w UE i poprosili o opracowanie europejskiej tablicy wskaźników w celu monitorowania wyszczepialności i dystrybucji szczepionek w poszczególnych regionach. W szczególności odrzucili „nacjonalizm szczepionkowy” jako sprzeczny z zasadami „solidarności, jedności i skuteczności” oraz „zasadami równego dostępu wszystkich obywatelek i obywateli UE do szczepionek”.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator greckiego regionu Macedonii Środkowej, powiedział: Plan działania, który dziś przedstawiamy wspólnie z WHO, poprawi odporność systemów opieki zdrowotnej w naszych regionach, miastach i wsiach. Jeżeli nauczyliśmy się czegoś, zmagając się z wyzwaniami pandemii, to tego, że władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w przygotowywaniu działań, reagowaniu na kryzys, zarządzaniu nim i późniejszej odbudowie.

Komentując przebieg unijnej kampanii szczepień, dodał: Szczepienia pozwolą na rozpoczęcie odbudowy gospodarki regionalnej i lokalnej. Musimy unikać konkurencji w zakresie szczepionek między państwami członkowskimi i w obrębie tych państw. Wszelkiego rodzaju podziały w dostępie do szczepionek, które zwiększają nierówności między naszymi regionami, miastami i wsiami, są nie do przyjęcia. Dlatego Komitet apeluje o stworzenie europejskiej tablicy wskaźników, by monitorować dostępność i dystrybucję szczepionek na poziomie regionalnym.

Zabierając głos podczas debaty, dr Hans Henri P. Kluge , dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia na Europę , powiedział: Samorządy lokalne w Europie były i nadal są na pierwszej linii walki z pandemią. Miasta są epicentrami w tej nadzwyczajnej sytuacji, nie tylko jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się wirusa na poziomie społeczności i państw, ale także w kontekście opieki zdrowotnej, podróży i handlu. Ponadto są szczeblem władzy najbliższym obywatelom. Są one również kluczowe w dzieleniu się doświadczeniami i zwalczaniu informacji wprowadzających w błąd jako usługodawcy i główne elementy zrównoważonej przyszłości.

Projekt rezolucji KR-u na temat kampanii szczepień przeciwko COVID-19

Kontekst

Kontakt:

Michele Cercone

Rzecznik przewodniczącego

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

tel. +32 (0)473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Udostępnij: