Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Silna Europa socjalna jest niezbędna dla sprawiedliwej i zrównoważonej odbudowy UE  

Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci powinna uwzględniać również
wpływ pandemii COVID-19

Podczas debaty z Nicolasem Schmitem, komisarzem do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, podkreślono, że starania UE na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19 muszą mieć wyraźny wymiar socjalny, by utrzymać silne sieci zabezpieczenia społecznego, zabezpieczyć miejsca pracy i uniknąć bezprawnych zwolnień. W przyjętej w czwartek przez Komisję SEDEC Europejskiego Komitetu Regionów opinii zwrócono uwagę na ścisłe powiązanie agendy społecznej, Zielonego Ładu i transformacji cyfrowej i zaapelowano o większe inwestycje w młodzież, kształcenie i uczenie się przez całe życie.

Zwracając się do członków Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC), komisarz Nicolas Schmitt powiedział: „To regiony UE są miejscem prawdziwej aktywności. Tam też wdraża się politykę, a Europejski Fundusz Społeczny przynosi rzeczywiste owoce w terenie. Dążmy wspólnie do wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i wykorzystania go jako drogowskazu w odbudowie społeczno-gospodarczej po pandemii COVID-19.”

Anne Karjalainen (FI/PES), przewodnicząca Komisji SEDEC i sprawozdawczyni opinii Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji , stwierdziła: „Pandemia COVID-19 wyrządziła olbrzymie szkody społeczne i gospodarcze w całej UE, lecz nie może być pretekstem do opóźniania lub wycofywania propozycji dotyczących polityki społecznej. Transformacja ekologiczna i cyfrowa musi się opierać na sprawiedliwości społecznej, równości i zrównoważeniu środowiskowym. W ciężkich czasach, takich jak teraz, wszyscy oczekujemy, że Unia Europejska nas ochroni. Miejmy nadzieję, że państwa członkowskie spełnią nasze oczekiwania i dojdą do szybkiego porozumienia w sprawie przyszłego budżetu UE, który musi być współmierny do stojącego przed nami wyzwania w zakresie odbudowy. Ma to zasadnicze znaczenie dla stworzenia silnej Europy socjalnej, która nie pozostawia nikogo i żadnego miejsca w tyle, oraz dla pełnego upodmiotowienia miast i regionów, by mogły kontynuować sprawiedliwą transformację.

Nawiązując do opublikowanego w styczniu komunikatu Komisji Europejskiej, Anne Karjalainen wezwała w opinii do jasnego, skoordynowanego i ambitnego planu działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i zwróciła uwagę, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – wspierający zieloną transformację w najsłabszych regionach – powinien być również zgodny z Europejskim filarem praw socjalnych. Podkreśliła kluczowe znaczenie dialogu społecznego i rokowań zbiorowych dla sprawiedliwych warunków pracy i zaapelowała, by więcej uwagi poświęcono zdrowiu i dobrostanowi w miejscu pracy, również w związku z nowymi formami zatrudnienia (gospodarka platform) i nowymi modelami pracy takimi jak stała łączność i telepraca.

Ponadto w opinii podkreślono wagę aktualizowania umiejętności i uczenia się przez całe życie i zaproponowano zwiększenie środków finansowych na gwarancję dla młodzieży oraz zapewnienie jej stałego charakteru i wydłużenie górnej granicy wieku do 30 lat. Członkowie Komisji SEDEC odnieśli się pozytywnie do niedawnych propozycji Komisji dotyczących Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności oraz wsparcia dla zatrudnienia młodzieży i wyznaczyli – odpowiednio – ... i ... na sprawozdawców opinii KR-u.

Członkowie zwrócili również uwagę, że pracownicy w sektorach zatrudnienia najbardziej narażonych na skutki pandemii COVID-19 potrzebują silniejszej ochrony socjalnej, bezpieczniejszych warunków pracy i lepszego wynagrodzenia. W innej opinii przyjętej w czwartek i przedstawionej przez Conchę Andreu (ES/PES), premier rządu wspólnoty autonomicznej La Rioja, Komisja SEDEC stwierdziła, że ze względu na dominację kobiet w tych sektorach europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci powinna również uwzględniać wpływ pandemii.

„Wszystkie największe zadania stojące dziś przed UE – w tym transformacja ekologiczna i cyfrowa oraz wyzwania demograficzne – mają aspekt związany z płcią. Dlatego niezbędne jest uwzględnienie problematyki płci we wszystkich nurtach polityki UE, szczególnie w planie odbudowy, by uniknąć pogłębienia się różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Dążenie do równości jest naszą wspólną powinnością, również władz lokalnych i regionalnych, które domagają się uznania jako strategicznych partnerów w opracowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii na rzecz równouprawnienia UE. Działajmy wspólnie, by jak najszybciej udało się osiągnąć pełną równość" – stwierdziła sprawozdawczyni Concha Andreu.

Opinie autorstwa Anne Karjalainen i Conchy Andreu zostaną przyjęte na sesji plenarnej KR-u w październiku.

Na swym posiedzeniu w czwartek Komisja SEDEC przyjęła również następujące opinie:

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NO-ONE-IS-UNEMPLOYABLE-SAYS-COR-RAPPORTEUR-YONNEC-POLET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
26.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022