Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Głosowanie Komisji AGRI w Parlamencie Europejskim: silniejsza rola regionów w zarządzaniu WPR  
Europejski Komitet Regionów z zadowoleniem przyjmuje znaczącą rolę, jaką przyznano regionom w zarządzaniu WPR, ale zarazem ubolewa, że decyzje dotyczące redystrybucji płatności bezpośrednich i przejścia na zrównoważone metody produkcji okazały się nie dość ambitne.

Komisja AGRI przyjęła sprawozdanie na temat planów strategicznych WPR i Europejski Komitet Regionów (KR) cieszy się, że uwzględniono w nim regiony jako znaczące podmioty, jeśli chodzi o zarządzanie WPR i wdrażanie jej celów, oraz poprawę warunków dla przejścia na bardziej zrównoważone metody produkcji. Komitet ubolewa jednak, że w sprawozdaniu nie zaproponowano faktycznej redystrybucji płatności jednolitych.

„Bardzo nas cieszy, że w sprawozdaniu wyraźnie wspomniano o regionach jako poziomie władzy odpowiedzialnym za zarządzanie przyszłą WPR, w szczególności w zakresie art. 118 i 119. Przyznanie takich kompetencji ma ogromne znaczenie, zwłaszcza teraz, gdy państwa członkowskie dążą do recentralizacji WPR” – podkreśla przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) .

KR z zadowoleniem przyjmuje propozycję, by w kontekście bardziej zrównoważonych metod produkcji lepiej wynagradzać producentów za świadczone przez nich usługi w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska i przeznaczać co najmniej 15% środków z budżetu na działania ekologiczne. Niemniej uważa, że Komisja AGRI powinna była pójść jeszcze dalej i zgodnie z zaleceniami KR-u i Komisji ENVE podnieść ten pułap do 30%. „Domagamy się też, by w rozporządzeniu ująć wymierne wspólne europejskie cele dotyczące krajowych planów strategicznych. W ten sposób ograniczymy zakłócenia konkurencji między państwami członkowskimi i lepiej zrealizujemy nasz zamierzenia dotyczące klimatu i ochrony środowiska” – wyjaśnia Guillaume Cros (FR/PES) , sprawozdawca KR-u w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) i wiceprzewodniczący regionu Oksytania.

Co do redystrybucji płatności bezpośrednich, KR ubolewa, że Komisja AGRI nie poparła konwergencji zewnętrznej na poziomie 100 % ani bardziej znaczącego budżetu na płatności redystrybucyjne. Wprawdzie posłowie Komisji AGRI spełnili postulat KR-u, by do pułapu 50% ograniczyć wliczanie kosztów wynagrodzeń, jednak KR jest rozczarowany, że w sprawozdaniu przewidziano wyjątki od tego rozwiązania.

Dodatkowe informacje:

Opinia KR-u „ WPR po 2020 r.

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VOTE-IN-THE-EUROPEAN-PARLIAMENT-S-AGRI-COMMITTEE-A-STRONGER-ROLE-FOR-THE-REGIONS-IN-MANAGING-THE-FUTURE-CAP-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VOTE-IN-THE-EUROPEAN-PARLIAMENT-S-AGRI-COMMITTEE-A-STRONGER-ROLE-FOR-THE-REGIONS-IN-MANAGING-THE-FUTURE-CAP-.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VOTE-IN-THE-EUROPEAN-PARLIAMENT-S-AGRI-COMMITTEE-A-STRONGER-ROLE-FOR-THE-REGIONS-IN-MANAGING-THE-FUTURE-CAP-.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VOTE-IN-THE-EUROPEAN-PARLIAMENT-S-AGRI-COMMITTEE-A-STRONGER-ROLE-FOR-THE-REGIONS-IN-MANAGING-THE-FUTURE-CAP-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VOTE-IN-THE-EUROPEAN-PARLIAMENT-S-AGRI-COMMITTEE-A-STRONGER-ROLE-FOR-THE-REGIONS-IN-MANAGING-THE-FUTURE-CAP-.ASPX

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
27.03.2023