Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Amerykańskie cła na produkty rolno-spożywcze pochodzące z UE – regiony domagają się pilnych środków wyrównawczych  
Regiony UE udzielają znacznego wsparcia przedsiębiorstwom rolno-spożywczym, aby zrekompensować im straty z powodu 25-procentowych ceł na ponad 1 400 produktów regionalnych, w tym na wino, ser, oliwę z oliwek i likiery.

Spory handlowe między UE a USA uderzyły w rynek europejskich regionalnych produktów rolno-spożywczych. W trakcie debaty plenarnej przedstawiciele miast i regionów UE stwierdzili z niepokojem, że amerykańskie cła szkodzą sektorom produkcyjnym, zakłócają gospodarkę lokalną i są obciążeniem dla wielu przedsiębiorstw rodzinnych. W przyszłej opinii, która ma się ukazać w maju 2020 r., Europejski Komitet Regionów (KR), idąc za inicjatywą hiszpańskiej delegacji, ma zamiar sformułować szereg postulatów odnośnie do umów handlowych. Od 18 października 2019 r. Stany Zjednoczone nakładają cła o wartości 6,9 mld EUR na ponad 1 400 produktów w reakcji na pomoc UE dla Airbusa.

Dziś członkowie Europejskiego Komitetu Regionów żywo debatowali o pilnej potrzebie wyrównywania strat tych sektorów, które zostały dotknięte ostatnimi cłami nałożonymi przez administrację Donalda Trumpa. Podstawą tej debaty było stanowisko przedstawione przez delegację hiszpańską.

Wiele regionów popiera hiszpańskie stanowisko, w którym wzywa się UE do osiągnięcia owocnego porozumienia, aby zaradzić obecnej sytuacji, do wyrównania szkód przedsiębiorstwom oraz do planowania środków łagodzących dla sektorów i produktów, na które może mieć wpływ przyszłe rozstrzygnięcie sporu między UE a USA w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Joan Calabuig (ES/PES) , sekretarz regionalny ds. Unii Europejskiej i stosunków zewnętrznych regionu Walencja, powiedział w imieniu delegacji hiszpańskiej w KR-ze: UE powinna niezwłocznie wprowadzić pilne środki wyrównawcze, aby pomóc wszystkim europejskim sektorom rolnym i rolno-spożywczym, dotkniętym reakcją USA na pomoc Unii dla producenta samolotów Airbus. Nałożenie ceł przez Stany Zjednoczone uderzy w gospodarkę lokalną ze szkodą dla licznych małych przedsiębiorstw rodzinnych. Ponieważ w ramach WTO toczy się obecnie wiele postępowań, KR wzywa KE do bardziej dalekowzrocznych działań i opracowania środków łagodzących dla sektorów, które mogą być bezpośrednio dotknięte skutkami przyszłych procesów sądowych. Regiony Hiszpanii zarabiają rocznie 930 mln EUR na handlu produktami rolno-spożywczymi z USA.

Rynek amerykański jest jednym z głównych kierunków eksportu europejskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. Stawki cła na wyroby lotnicze utrzymują się na poziomie 10%, natomiast pozostałe produkty, głównie sektora rolno-spożywczego, podlegają stawce w wysokości 25%.

Michael Murphy (IE/EPL) , członek Rady Hrabstwa Tipperary, przewodniczący delegacji irlandzkiej i sprawozdawca przyszłej opinii w sprawie umów handlowych, powiedział: Jestem głęboko zaniepokojony wpływem sankcji na regiony Irlandii, w tym na mój własny region, utrzymujące się w dużym stopniu z działalności sektora rolno-spożywczego. Sytuacja ta przynosi straty zarówno regionom w UE, jak i w USA. Spory handlowe destabilizują ekosystemy produkcyjne, a ich skutki są najbardziej bolesne na szczeblu lokalnym. Podobnie jak w przypadku Hiszpanii, regiony w Irlandii borykają się z ciężarem opłat nakładanych przez USA. Dlatego równolegle do negocjacji, które prowadzi UE, aby rozwiązać spór, trzeba wprowadzić nadzwyczajne środki wsparcia, aby zmniejszyć te straty. Jako sprawozdawca opinii KR-u w sprawie wdrażania umów o wolnym handlu liczę na owocną współpracę z zainteresowanymi stronami i dyskusje o tym, jakie narzędzia i metody można wykorzystać, aby ułatwić zrozumienie i stosowanie umów o wolnym handlu, zwłaszcza wśród mikroprzedsiębiorstw i MŚP we wszystkich regionach UE.

W 2018 r. wartość wywozu towarów z Irlandii do USA wyniosła 39,4 mld EUR. Przy czym w 2018 r. całkowita wartość eksportu z Irlandii, podlegającego cłom amerykańskim, jest szacowana na 366 mln EUR, co przy 25-procentowej stawce przekłada się na 91,6 mln EUR dodatkowego oclenia. Wywóz irlandzkich likierów i masła stanowi odpowiednio 44% i 95% całkowitej wartości cła na te towary.

Guillaume Cros, wiceprzewodniczący regionu Oksytania i sprawozdawca opinii KR-u w sprawie WPR, powiedział: Faworyzowanie eksportu i importu osłabia unijny sektor rolniczy . Unijny cel w zakresie ochrony klimatu wymaga również przeglądu naszej polityki handlowej. Należy priorytetowo traktować rynek europejski i pod tym kątem prowadzić politykę w zakresie handlu międzynarodowego. Dlatego właśnie KR wzywa UE – będącą największym importerem i eksporterem żywności na świecie – do zaangażowania się na rzecz zmiany zasad międzynarodowego handlu produktami rolnymi w kierunku bardziej sprawiedliwych i solidarnych stosunków handlowych.

W przeciwieństwie do szampana francuskie wina w znacznym stopniu padną ofiarą nowych amerykańskich taryf, jako że ich eksport na rynek USA stanowi 20% całości wywozu tego trunku i przynosi dochód w wysokości 1 mld EUR rocznie. Całkowity wolumen eksportu niemieckiego przemysłu spożywczego do USA wynosi 1,7 mld EUR. Włoskie stowarzyszenie rolników twierdzi, że nowa polityka celna USA wpłynie na eksport towarów o wartości około 500 mln EUR. W Austrii nowe stawki celne dotkną wywóz serów o wartości 4 mln EUR i eksport soków owocowych o wartości 11 mln EUR

W swym stanowisku Hiszpania ostrzega, że nałożenie ceł może prowadzić do eskalacji środków podatkowych, które zagrożą innym sektorom produkcyjnym zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej.

Przypomina, że w ramach WTO toczy się obecnie kilka sporów handlowych w sprawie Airbusa i Boeinga. Dlatego wzywa Komisję Europejską do stworzenia globalnej bazy pomocy dla przemysłu lotniczego oraz zaplanowania środków łagodzących straty dla tych sektorów i produktów, na których negatywnie mogą się odbić przyszłe rozstrzygnięcia.

W dokumencie wezwano do szybkiego wzmocnienia kanału komunikacji między administracją Stanów Zjednoczonych a Unią Europejską w celu osiągnięcia owocnego porozumienia, które położy kres obecnemu kryzysowi.

Podkreślono również, że umowy handlowe między UE a państwami trzecimi mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju sektora rolnego i rolno-spożywczego w regionach europejskich.

Kontekst

Kliknij tutaj , aby uzyskać pełen wykaz produktów i krajów dotkniętych amerykańskimi cłami.

Kontakt : David Crous david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :