Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Województwo łódzkie prezentuje sprawdzone wzorce postępowania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym  

W dniach 14 i 15 marca członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) odwiedzili województwo łódzkie, by zapoznać się ze sprawdzonymi wzorcami postępowania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Delegacja złożyła wizyty w miejscach realizacji różnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, biogospodarki, energii odnawialnej i ekoinnowacji. Projekty te są owocem współpracy między prywatnymi przedsiębiorstwami, naukami stosowanymi i instytutami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i władzami województwa łódzkiego.

Marszałek Witold Stępień (PL/EPL), członek Europejskiego Komitetu Regionów od października 2011 r., pragnął zorganizować wizytę studyjną w swoim regionie pochodzenia, tak aby zaprezentować konkretne projekty utworzone poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, które przynoszą społecznościom lokalnym zarówno korzyści gospodarcze, jak i środowiskowe.

„Województwo łódzkie pokazuje, w jaki sposób samorządy lokalne mogą inicjować zmiany i prowadzić do przejścia na modele gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli do społeczności niskoemisyjnych” – powiedział Witold Stępień.

Województwo łódzkie jest objęte projektem europejskim „Synergiczna gospodarka o obiegu zamkniętym w europejskich regionach” (Synergic Circular Economy across European Regions – SCREEN). Jego celem jest opracowanie ram odniesienia do ustanowienia synergii między unijnym programem badań i innowacji Horyzont 2020 a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym.

W skład delegacji Komisji ENVE weszli następujący członkowie: Bruno Hranić (HR/EPL), burmistrz gminy Vidovec w Chorwacji, Gillian Ford (UK/ EA), radna dzielnicy Londynu Havering w Zjednoczonym Królestwie, Marco Dus (IT/PES), radny gminy Vittorio Veneto we włoskiej prowincji Treviso, Vytautas Vigelis (LT/ALDE), radny rejonu święciańskiego na Litwie, Ribányi József (HU/EPL), wiceprzewodniczący rady komitatu Tolna na Wegrzech, Andres Jaadla (EE/ALDE), członek rady miasta Rakvere w Estonii, Ioanis Sgouros (EL/PES), radny regionu Attyka w Grecji, Mary Freehill (IE/PES), członkini rady miasta Dublin w Irlandii, Jaroslav Hlinka (SK/PES), burmistrz Koszyc Południowych na Słowacji, Giuseppe Rinaldi (IT/PES), przewodniczący włoskiej prowincji Rieti, Vytautas Kanevičius (LT/EKR), członek rady gminy Kazlų Rūda na Litwie oraz Raymund Kovács (HU/EPL), przedstawiciel XVI dzielnicy Budapesztu.

Delegacja Komisji ENVE odwiedziła miejsca następujących projektów:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi: koordynacja między nauką a przedsiębiorstwami na rzecz rozwoju gospodarczego w medycynie i opiece zdrowotnej. Centrum to wspiera nowe przedsięwzięcia biznesowe, zapewniając jednocześnie wsparcie administracyjne na wszystkich etapach komercjalizacji. Dziedziny: onkologia, neurologia, choroby neurodegeneracyjne, nauki biomolekularne, kardiologia, cukrzyca, alergie i immunologia.

CENTRUM EKOLOGII: nieformalna inicjatywa na rzecz zmniejszania ilości odpadów do zera i na rzecz zdrowia. Jest to inicjatywa lokalnych i regionalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i badaczy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Miasto Brzeziny : wdraża wart 5 mln EUR projekt dotyczący wytwarzania czystej elektryczności i ciepła, kolektorów fotowoltaicznych i słonecznych, farm wiatrowych i tworzenia systemu transportu w oparciu o samochody elektryczne.

STEIG Sp. z o.o. - producent polskich domów modułowych BOXlife: przedsiębiorstwo społeczne nienastawione na zysk, lider w produkcji modułów mieszkalnych i usługowych, realizujące cele społeczne i w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska, pracy i zatrudnienia, działające na rzecz integracji obywateli marginalizowanych społecznie.

Gospodarowanie odpadami i klaster recyklingowy: inicjatywa utworzona przez przedsiębiorstwa, jednostki badawcze i rozwojowe, instytucje wspierające i firmy konsultingowe zajmujące się edukacją środowiskową. Gromadzenie, przetwarzanie, recykling i transport wszystkich rodzajów odpadów przemysłowych i gospodarowanie nimi. Specjalizacja w używanym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Klaster ten jest ponadregionalny i jego oddziaływanie wykracza poza województwo łódzkie, sięgając do województwa wielkopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.

O-PAL RECYKLING: nabywanie, gromadzenie, odzyskiwanie, przetwarzanie i recykling wszystkich rodzajów odpadów.

STAL-CAR: Stal-Car składa się z dwóch licencjonowanych i autoryzowanych składów złomu, które działają od 2006 r. Firma ta należy do jednego z największych sprzedawców części zamiennych w Polsce.

Następna wizyta studyjna Komisji ENVE odbędzie się w Nijmegen w kwietniu. Nijmegen ma duże doświadczenie w kwestii miast przyjaznych dla klimatu i środowiska i jest Europejską Zieloną Stolicą w 2018 r.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-LODZKIE-REGION-SHOWS-BEST-PRACTICES-IN-THE-CIRCULAR-ECONOMY-.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-LODZKIE-REGION-SHOWS-BEST-PRACTICES-IN-THE-CIRCULAR-ECONOMY-.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-LODZKIE-REGION-SHOWS-BEST-PRACTICES-IN-THE-CIRCULAR-ECONOMY-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-LODZKIE-REGION-SHOWS-BEST-PRACTICES-IN-THE-CIRCULAR-ECONOMY-.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-LODZKIE-REGION-SHOWS-BEST-PRACTICES-IN-THE-CIRCULAR-ECONOMY-.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023