Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Zielony Ład to nasz plan działań na rzecz naprawy gospodarczej i społecznej  

Dla Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) najważniejszą sprawą jest zapewnienie, by Zielony Ład stał się centralnym elementem strategii naprawy po kryzysie COVID-19. Na dzisiejszej wideokonferencji w debacie z członkami Komisji ENVE o potrzebie ekologicznej odbudowy gospodarki wziął udział komisarz Sinkevičius. Debatę prowadził przewodniczący Komisji ENVE i burmistrz Sewilli Juan Espadas. Dnia 15 czerwca KR uruchamia grupę roboczą ds. Zielonego Ładu, aby zagwarantować wymiar lokalny programu ożywienia gospodarczego UE oraz jego dostosowanie do specyfiki każdego terytorium.

Otwierając debatę, przewodniczący Komisji ENVE i burmistrz Sewilli Juan Espadas (ES/PES) stwierdził: Europejski Zielony Ład to nasz plan działań na rzecz naprawy gospodarczej i społecznej, który musi uwzględniać także element ochrony środowiska. Instytucje Unii Europejskiej mogą liczyć na aktywność regionów i miast, ponieważ potrafimy zaproponować strategie najbardziej przydatne społecznościom, zwłaszcza tym, które są szczególnie dotknięte kryzysem. Aby go przezwyciężyć, musimy skupić nasze wysiłki na wspólnym budowaniu świata na każdym poziomie. Przy tej okazji dziękuję komisarzowi Sinkevičiusowi za dzisiejszą debatę i jego gotowość do zacieśnienia naszej współpracy.

Virginijus Sinkevičius , komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa, powiedział: to, jak dziś przygotujemy nasz plan naprawy, będzie przez dziesięciolecia determinowało naszą przyszłość. Nie możemy pozwolić na to, by dzisiejszy kryzys osłabił naszą zieloną transformację. Zielony Ład ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia kompleksowych celów planu naprawy gospodarczej UE. Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy i mechanizm sprawiedliwej transformacji powinny stanowić fundament tego „zielonego planu Marshalla”. Gospodarka o obiegu zamkniętym, zero zanieczyszczeń, różnorodność biologiczna i zrównoważona produkcja żywności to wszystko są dziedziny o ogromnym znaczeniu dla ekologicznego ożywienia gospodarczego. Europejski Komitet Regionów zawsze był ważnym partnerem i punktem odniesienia między UE a samorządami lokalnymi i regionalnymi. Tylko dzięki współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi uda nam się pomyślnie przeprowadzić tę transformację.

Członkowie omówili następujące projekty opinii:

  • Europejskie prawo o klimacie : przewodniczący Andaluzji Juanma Moreno jest sprawozdawcą opinii KR-u w sprawie: Europejskie prawo o klimacie ustanawiające cel neutralności klimatycznej na 2050 r. Plan naprawczy po epidemii COVID-19 jest szansą na przeprowadzenie prawdziwie zielonej rewolucji, wprowadzającej nowe, zrównoważone modele życia, konsumpcji i produkcji — powiedział przewodniczący Moreno w niedawnym wywiadzie na temat prawnie wiążącego wniosku o uczynienie z Europy do 2050 r. pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu. Ostateczne przyjęcie opinii zaplanowano na sesję plenarną w dniach 1–2 lipca.

Członkowie Komisji ENVE wyznaczyli przewodniczącego regionu Toskania  Enrica Rossiego (IT/PES) na sprawozdawcę przyszłej opinii w sprawie „fali renowacji”, inicjatywy UE na rzecz poprawy charakterystyki energetycznej budynków w Europie.

W najbliższy poniedziałek, 15 czerwca, odbędzie się pierwsze posiedzenie grupy roboczej ds. Zielonego Ładu w Europejskim Komitecie Regionów. Uzasadnieniem i misją tej grupy jest zagwarantowanie, by unijne ramy polityczne w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej były opracowywane w ścisłej współpracy z miastami i regionami UE. Należy zapewnić wymiar lokalny programu ożywienia gospodarczego UE oraz jego dostosowanie do specyfiki każdego terytorium

Kontekst

Tu można znaleźć dokumenty na posiedzenie Komisji ENVE z 8 czerwca 2020 r.

Tu można zapoznać się z ostatnim wydaniem ENVOY, biuletynu Komisji ENVE.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :