Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Zielony Ład określa nowe priorytety dla miast i regionów  
Nowo ukonstytuowana Komisja ENVE skupi się na możliwościach, jakie niesie ze sobą Zielony Ład w sytuacji, gdy globalne ocieplenie sprawia, że stawianie czoła wyzwaniom związanym z klimatem staje się coraz trudniejsze

27 lutego burmistrz Sewilli Juan Espadas (ES/PES) przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u). Głównym priorytetem tej nowej kadencji jest Europejski Zielony Ład. Komisja ENVE przyjmie w najbliższym czasie opinie dotyczące m.in. wody, czystego powietrza, wodoru i różnorodności biologicznej. Wyznaczeni zostali nowi sprawozdawcy, którzy zajmą się europejskim prawem o klimacie, Europejskim Paktem na rzecz Klimatu i nowym planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym.

Drugie posiedzenie Komisji ENVE rozpoczęło się od debaty na temat Zielonego Ładu. Przewodniczący Komisji ENVE i burmistrz Sewilli Juan Espadas (ES/PES) powiedział: Europejski Zielony Ład to ogromne wyzwanie, ale także wielka szansa, której nie możemy zaprzepaścić. Musimy wzmocnić nasz sojusz z Parlamentem Europejskim, tak by miasta i regiony miały więcej do powiedzenia w czekających nas reformach ustawodawczych i politycznych. Musimy być aktywnymi podmiotami i dbać o to, by Zielony Ład przyniósł konkretne korzyści naszym obywatelom w postaci nowych miejsc pracy, lepszej jakości powietrza, przystępnej cenowo energii i powszechnie dostępnych rozwiązań z zakresu czystej mobilności. Jako przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych musimy zarówno angażować się, jak i czuwać nad tym, by ekologiczna transformacja niosła korzyści dla wszystkich.

Poseł do PE Pierre Larrouturou podkreślił, że musimy pomnożyć dostępne zasoby finansowe, gdyż jest to jedyny sposób, by zapewnić powodzenie transformacji przewidzianej w Zielonym Ładzie . Sprawozdawca generalny Parlamentu Europejskiego ds. budżetu na rok 2021 zalecił ustanowienie zasad dotyczących przejrzystości, aby zapewnić stopniowe wycofywanie się banków i zakładów ubezpieczeń z inwestycji w paliwa kopalne. Jesteśmy w stanie tego dokonać, ale musimy już teraz określić jasne ramy czasowe.

Sprawozdawca KR-u ds. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) Vojko Obersnel (HR/PES) przypomniał: Jeżeli UE naprawdę chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., to potrzebna jest odpowiednia ilość środków finansowych i nie można ich wyasygnować kosztem polityki spójności. W czasach rosnącego w siłę populizmu nie możemy akceptować targów między Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji a Europejskim Funduszem Społecznym. Nie możemy wyjaśniać obywatelom, że trzeba obciąć środki na programy dotyczące rynku pracy w jednym regionie, żeby sfinansować zieloną transformację w innym regionie. Potrzebujemy dodatkowego finansowania na ten nowy fundusz. To wyzwanie to test wiarygodności Unii Europejskiej. Opinia przygotowana przez sprawozdawcę Vojka Obersnela ma zostać przyjęta na następnej sesji plenarnej w dniach 25–26 marca 2020 r.

Członkowie wymienili poglądy na temat następujących przygotowywanych obecnie opinii:

Wodór : W kierunku planu działania na rzecz czystego wodoru – wkład władz lokalnych i regionalnych w neutralną dla klimatu Europę – sprawozdawczyni: Birgit Honé (DE/PES). Pilnie potrzebujemy europejskiej strategii na rzecz ekologicznego wodoru oraz unijnych ram, które pobudzą tworzenie silnej gospodarki wodorowej. To źródło energii oferuje ogromne możliwości w zakresie innowacji, tworzenia wartości i zatrudnienia w wielu regionach UE i jest kluczowym elementem realizacji celów Zielonego Ładu związanych z dekarbonizacją i osiągnięciem neutralności klimatycznej – stwierdziła minister spraw federalnych i europejskich oraz rozwoju regionalnego Dolnej Saksonii. Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w dniach 13–14 maja.

Woda: Ocena adekwatności ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej – sprawozdawca: Piotr Całbecki  (PL/EPL). Musimy wykorzystywać innowacyjne narzędzia gospodarki wodnej bazujące na badaniach, naukach interdyscyplinarnych i rozwiązaniach opartych na zasobach przyrody. Celem opinii jest przedstawienie konkretnych propozycji mających na celu poprawę i uproszczenie prawodawstwa, a przy tym także podniesienie standardów jakości wody na naszych terytoriach – zauważył marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Opinia zostanie przyjęta na sesji plenarnej w dniach 13–14 maja.

Czyste powietrze: Zła jakość powietrza jest przyczyną przedwczesnych zgonów i chronicznych zaburzeń układu oddechowego, przyspiesza utratę różnorodności biologicznej i wpływa negatywnie na dziedzictwo kulturowe. Tylko dzięki lokalnym i regionalnym inicjatywom i innowacyjnym projektom wspieranym z funduszy UE możemy rzeczywiście wpłynąć na poprawę jakości powietrza dla naszych obywateli – powiedział János Ádám Karácsony (HU/EPL), członek rady Tahitótfalu i sprawozdawca opinii Przyszłość unijnej polityki czystego powietrza w ramach dążenia do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń . Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w dniach 1–2 lipca.

Różnorodność biologiczna: Wielka i wspaniała różnorodność biologiczna naszej planety jest zagrożona. Musimy działać teraz, by chronić i odbudowywać nasze ekosystemy i różnorodność biologiczną na każdym poziomie, od lokalnego po globalny. Aby nowa unijna strategia na rzecz bioróżnorodności okazała się sukcesem, trzeba włączyć miasta i regiony w przygotowywanie ambitnych działań politycznych, odpowiedniego finansowania i wdrażania – podkreślił sprawozdawca Roby Biwer (LU/PES), radny gminy Bettembourg, podczas wymiany poglądów dotyczącej opinii Bioróżnorodne miasta i regiony w okresie po 2020 r. w kontekście 15. Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD COP15) oraz kolejnej strategii UE . Opinia zostanie przyjęta na sesji plenarnej w dniach 13–14 maja.

Członkowie Komisji ENVE wyznaczyli następujących sprawozdawców:

Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPL), premier wspólnoty autonomicznej Andaluzji, został wyznaczony na sprawozdawcę opinii: „Europejskie prawo o klimacie ustanawiające cel neutralności klimatycznej na 2050 r.”

Tjisse Stelpstra  (NL/EKR), członek zarządu prowincji Drenthe, został wyznaczony na sprawozdawcę opinii: „Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Rafał Trzaskowski (PL/EPL), prezydent Warszawy, został wyznaczony na sprawozdawcę opinii: „Pakt na rzecz Klimatu”.

Dokumenty z posiedzenia dostępne są tutaj .

Kontakt: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023