Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR i Wspólne Centrum Badawcze zacieśniają współpracę w zakresie pilotażowych strategii inteligentnej specjalizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionach UE  

Europejska inicjatywa pilotażowa „Strategie inteligentnej specjalizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju” (S4) została dzisiaj zainicjowana w Sewilli przez przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów (KR), Apostolosa Tzitzikostasa, oraz dyrektora ds. wzrostu i innowacji Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej Mikela Landabaso. Inicjatywa ta stanowi dobrowolną aktualizację strategii inteligentnej specjalizacji i kładzie większy nacisk na zrównoważony rozwój. JRC i KR będą współpracować w zakresie pilotowania metodologii S4 w ponad dziesięciu regionach w Europie.

Podczas wizyty przewodniczącego KR-u we Wspólnym Centrum Badawczym w Sewilli dzisiaj rano podkreślono doskonałą współpracę między tymi dwoma organami po podpisaniu wspólnego planu działania w listopadzie 2020 r. Główne omawiane tematy obejmowały wdrażanie strategii inteligentnej specjalizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju jako kluczowego narzędzia odbudowy, wspieranie miast i regionów w wyznaczaniu celów zrównoważonego rozwoju oraz rozszerzenie tzw. procesu sewilskiego, czyli podejścia opartego na współtworzeniu, opracowanego przez JRC w dziedzinie norm środowiskowych dla przemysłu, w celu wspierania dekarbonizacji europejskiego przemysłu.

Przemawiając z Sewilli, przewodniczący Apostolos Tzitzikostas zabrał również głos podczas dzisiejszego seminarium platformy wymiany wiedzy poświęconego roli regionów i miast w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) oraz możliwościom wynikającym z programu „Horyzont Europa”. Wydarzenie to zorganizowano w kontekście Europejskich Dni Badań i Innowacji.

Wspólne Centrum Badawcze jest unijnym centrum doskonałości w dziedzinie nauki i innowacji, nasza współpraca jest już bardzo skuteczna, a w przyszłości ją zacieśnimy. Aby wzmocnić odbudowę gospodarczą, zrównoważony wzrost gospodarczy, cyfryzację i tworzenie miejsc pracy w regionach i miastach, potrzebne są lepsze synergie między inteligentną specjalizacją, polityką spójności i innymi programami UE, takimi jak „Horyzont”. Aby zapewnić poczucie odpowiedzialności i osiągnąć wyniki w terenie, potrzebne jest silne przywództwo polityczne oraz podejście oddolne i ukierunkowane na konkretny obszar. Współfinansowanie z programów UE takich jak „Horyzont” pobudziło regionalne badania naukowe i innowacje, przyczyniające się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w regionach i miastach w całej Europie oraz do stawiania czoła wyzwaniom stojącym przed naszymi społeczeństwami. Platforma wymiany wiedzy jest ważnym narzędziem poprawy dostępu do doskonałości we wszystkich regionach i stanowi najważniejszą inicjatywę w ramach naszego wspólnego planu działania ze służbami komisarz Marii Gabriel – stwierdził przewodniczący Apostolos Tzitzikostas .

W swojej wiadomości wideo komisarz Mariya Gabriel zauważyła: Regiony i miasta mają do odegrania ważną rolę w budowie odnowionej i wzmocnionej europejskiej przestrzeni badawczej. Potrzebujemy również ich aktywnego zaangażowania w program „Horyzont Europa”, aby wspólnie stawić czoła globalnym wyzwaniom. Pierwsze dzisiejsze wydarzenie odnowionej platformy wymiany wiedzy da nam okazję do omówienia, w jaki sposób wspólnie przyczynić się do budowania ekologicznej i zrównoważonej Europy.

Więcej informacji:

Platforma inteligentnej specjalizacji w ramach Wspólnego Centrum Badawczego jest jednym z głównych narzędzi politycznych służących realizacji Priorytetu A. „Nie pozostawiać nikogo w tyle – oparte na dowodach kształtowanie polityki w regionach” we wspólnym planie działania KR-u i JRC. S4 opiera się na ramach inteligentnej specjalizacji opracowanych wspólnie z regionami w 2012 r. Jak podkreślono we wspólnych warsztatach JRC i KR-u, które odbyły się w kwietniu tego roku, inteligentna specjalizacja będzie odgrywać ważną rolę w okresie programowania 2021-2027 jako narzędzie wspierające badania naukowe i innowacje we wszystkich regionach Europy, a także będzie stanowić kluczowy czynnik naprawy gospodarczej w kierunku nowej ekologicznej i cyfrowej gospodarki.

JRC i KR omówiły, w jaki sposób miasta i władze lokalne mogą uzyskać lepsze wsparcie w dążeniu do ożywienia gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, w tym do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ na 2030 r. Uzgodniły, że będą współpracować w dostarczaniu samorządom lokalnym wiedzy i konkretnych metod służących osiągnięciu globalnych celów, a także w ugruntowaniu lokalnej odpowiedzialności za wyzwania i rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Innym tematem dyskusji był proces sewilski , który przyczynił się do ograniczenia emisji i zwiększenia zasobooszczędności z ponad 52 000 dużych instalacji przemysłowych w całej Europie. Wspólne Centrum Badawcze, w oparciu o oparte na faktach dyskusje prowadzone podczas długich i intensywnych spotkań z zainteresowanymi stronami z państw członkowskich, przemysłem i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska, omawia obecnie możliwość wykorzystania tego podejścia opartego o współtworzenie do oceny najbardziej obiecujących przełomowych technologii w zakresie dekarbonizacji energochłonnych gałęzi przemysłu.

W listopadzie 2020 r. KR podpisał wspólny plan działania ze służbami komisarz Marii Gabriel (DG EAC, DG RTD i JRC). Ma on zapewnić regionom i miastom dostęp do najnowszych danych i wiedzy oraz pomóc w rozwiązaniu problemu luki innowacyjnej i drenażu mózgów, eliminować nierówności w zakresie edukacji i realizować priorytety polityczne UE, takie jak Zielony Ład. Kluczowym elementem planu działania jest dostosowanie inicjatywy platformy wymiany wiedzy do priorytetów europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Odnowiona platforma wymiany wiedzy (KEP 2.0) ma pomóc miastom i regionom aktywnie wdrażać zmiany i innowacje, korzystać z nowej wiedzy tworzonej w ramach programu „Horyzont Europa”, a także zwiększać zasięg EPB i przybliżać obywatelom jej główne koncepcje i przesłania. KR będzie uczestniczył w tworzeniu map ekosystemów wiedzy w całej UE, aby na tej podstawie tworzyć centra EPB, czyli struktury skupiające zainteresowane podmioty szczebla regionalnego.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMART-SPECIALISATION-STRATEGIES-FOR-SUSTAINABILITY-IN-EU-REGIONS.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMART-SPECIALISATION-STRATEGIES-FOR-SUSTAINABILITY-IN-EU-REGIONS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMART-SPECIALISATION-STRATEGIES-FOR-SUSTAINABILITY-IN-EU-REGIONS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMART-SPECIALISATION-STRATEGIES-FOR-SUSTAINABILITY-IN-EU-REGIONS.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMART-SPECIALISATION-STRATEGIES-FOR-SUSTAINABILITY-IN-EU-REGIONS.ASPX

Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
Chips Act: local leaders demand adequate funding to expand semiconductors' production on the ground, strengthen local suppliers and develop skilled labour force
12.10.2022