Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Województwo śląskie otrzymało nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości 2021–2022”  

Województwo śląskie zostało wybrane Europejskim Regionem Przedsiębiorczości (ERP) na lata 2021–2022. Ten znak doskonałości Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) jest przyznawany regionom, które wykazały się wybitną zdolnością przewidywania w dziedzinie przedsiębiorczości i inteligentną strategią wzrostu uwzględniającą szersze wyzwania społeczne. Połączona edycja nagrody na lata 2021–2022 skupia się wokół tematu „Przedsiębiorczość na rzecz zrównoważonej odbudowy”. Pięć innych zwycięskich regionów Unii Europejskiej to gmina Castelo Branco w Portugalii, gmina Gabrowo w Bułgarii, region Madryt w Hiszpanii, Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże we Francji i region Helsinki-Uusimaa w Finlandii.

Wyróżnione nagrodą 2021–2022 regiony poważnie ucierpiały wskutek kryzysu, wykazując się jednocześnie wybitną umiejętnością obrócenia go w szansę na zmianę kierunku rozwoju gospodarczego. Otrzymały nagrodę KR-u jako siła przewodnia zrównoważonej odbudowy Europy. Dzięki reformom strukturalnym i inteligentnemu przydziałowi funduszy europejskich Śląsk mógłby zapoczątkować gruntowną modernizację różnych gałęzi przemysłu, torując drogę do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, skupionej wokół silnych powiązań między uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz lokalnymi przedsiębiorstwami.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Kluczem do odbudowy i stworzenia lokalnych miejsc pracy jest silny i zrównoważony sektor MŚP. Województwo śląskie otrzymało nagrodę za swą ambitną wizję przedsiębiorczości, która zmierza do radykalnej przemiany bazy przemysłowej. Strategia ta wspiera przedsiębiorstwa w dobie pandemii, a jej powodzenie opiera się na założeniu, że wizję regionalną można urzeczywistnić jedynie w drodze partnerstwa wszystkich podmiotów lokalnych w celu zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w Państwa regionie i w Europie. Gratulujemy wszystkim osobom zaangażowanym w tę inicjatywę.

Przemysł ciężki tradycyjnie kształtował gospodarkę Śląska, który jest głównym ośrodkiem górnictwa i metalurgii od XIX wieku. Przyspieszając transformację gospodarki śląskiej, pandemia zapewniła władzom regionalnym ramy do wprowadzenia szeroko zakrojonego programu modernizacji przemysłu: strategii „Zielone Śląskie” z czynnym udziałem istotnych zainteresowanych stron, MŚP i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie skierują gospodarkę na ekologiczne tory.

Jakub Chełstowski , marszałek województwa śląskiego i członek KR-u, powiedział: Przyznany przez Europejski Komitet Regionów tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2021–2022 to dla nas ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim zobowiązanie do podjęcia kolejnych działań nakierowanych na wsparcie oraz promocję przedsiębiorczości w regionie. Województwo śląskie obrało sobie za ambitny cel sprawiedliwą transformację, a kryzys wywołany pandemią COVID-19 sprawia, że konieczne jest podjęcie dodatkowych, holistycznych działań poświęconych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. Tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości to szansa, którą województwo śląskie w pełni wykorzysta na poziomie regionalnym, krajowym oraz na arenie międzynarodowej.

Obejrzyj: video województwa śląskiego i video pozostałych laureatów

Na żądanie dostępne są nagrania wideo. Proszę skontaktować się z działem audiowizualnym: audiovisualCoR@cor.europa.eu .

Kontekst:

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający co roku regiony UE wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan, otrzymują tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) na kolejny rok.

Projekt ERP został opracowany wspólnie z Komisją Europejską przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak: SME United , Eurochambres , Social Economy Europe i EURADA .

Jury, w którego skład wchodzą członkinie i członkowie KR-u, przedstawiciele instytucji UE, partnerzy społeczni i stowarzyszenia terytorialne, będzie monitorować realizację nagrodzonych strategii regionalnych w 2021 i 2022 r. aby zapewnić laureatom obiektywny zewnętrzny ogląd ich polityki oraz postępów poczynionych w danym roku.

Ze względu na pandemię COVID-19 edycja ERP 2021–2022 obejmuje dwa lata. W świetle obecnego kryzysu sanitarnego i gospodarczego jury ERP postanowiło połączyć edycje 2020 i 2021, aby dać regionom możliwość przeredagowania strategii rozwoju regionalnego i dostosowania ich do zmienionego kontekstu.

Z listą Europejskich Regionów Przedsiębiorczości od 2011 r. można zapoznać się tutaj .

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SIX-EUROPEAN-REGIONS-AWARDED-FOR-THEIR-ENTREPRENEURIAL-VISION-OF-A-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023