Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Orędzie o stanie Unii Europejskiej: podejście odgórne uniemożliwi Europie realizację obietnic i zbliżenie do obywateli  

Wystąpienie Apostolosa Tzitzikostasa, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów

Odnosząc się do dzisiejszego orędzia o stanie Unii Europejskiej wygłoszonego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powiedział:

W orędziu o stanie Unii przewodnicząca słusznie podkreśliła zwiększenie solidarności Unii Europejskiej i jej zdolności do reagowania na pandemię. W całej Europie powinniśmy dostrzec godne podziwu, wspólne wysiłki rządów, przemysłu i służb publicznych na rzecz dostarczenia szczepionek do każdego regionu i miasta. Ponadto Komitet w pełni popiera wyznaczone dziś priorytety: Unia dysponuje budżetem i niespotykaną dotąd ilością środków w ramach planu odbudowy; musimy wspólnie inwestować, by zapewnić wspólną odbudowę, przyspieszając jednocześnie transformację klimatyczną i cyfrową.

Niemniej nie uda nam się osiągnąć tych wspólnych celów za pomocą odgórnego podejścia. UE musi reagować na rzeczywiste potrzeby obywatelek i obywateli w miejscach ich zamieszkania i pracy. Tylko dzięki podejściu oddolnemu Europa może odnieść sukces i odzyskać poparcie obywateli, zdobywając ich serca i umysły. Pandemia, a także niedawne powodzie i pożary odcisnęły piętno na życiu społeczności. By ocalić życie i gospodarkę, milion europejskich przywódców lokalnych i regionalnych działało na pierwszej linii we współpracy ze służbami publicznymi i ratunkowymi. Zagrożeniem dla odbudowy Europy jest niedostateczne włączenie władz lokalnych – odpowiedzialnych za wdrożenie 70 % wszystkich przepisów UE – w opracowywanie i realizację krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Zielony Ład może zostać urzeczywistniony wyłącznie na poziomie lokalnym i regionalnym, wespół z politykami wybranymi na szczeblu lokalnym. W przeciwnym razie będzie to fiasko. Istnieje ryzyko, że jeżeli instytucjom brukselskim nie uda się dotrzeć do wszystkich społeczności lokalnych w całej Europie, podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy będą jedynie stroszyć piórka.

Dzisiejsze przemówienie było zaprzepaszczoną szansą z punktu widzenia uznania nadrzędnej roli podmiotów lokalnych i przedstawienia nowej wizji sprawowania rządów, która zwiększy skuteczność UE i zbliży ją do obywatelek i obywateli. Europa nie może być już abstrakcyjnym i odgórnym projektem i musi nawiązać prawdziwe partnerstwo z przewodniczącymi, gubernatorami, burmistrzami i radnymi pochodzącymi z wyborów lokalnych i regionalnych, którzy stanowią fundament europejskiego domu demokracji. Tego faktu nie możemy bagatelizować, jeżeli chcemy wspólnie zapewnić naszym obywatelom bardziej zasobną, sprawiedliwą i odporną przyszłość. Na Konferencji w sprawie przyszłości Europy tej jesieni – jako głos władz szczebla niższego niż krajowy – podwoimy wysiłki na rzecz przywrócenia równowagi.

12 października: Europejski Komitet Regionów opublikuje przegląd sytuacji miast oraz regionów UE.

Dnia 12 października 2021 r. Europejski Komitet Regionów przedstawi doroczny barometr regionalny i lokalny UE , w którym w zarysie omówione zostaną wielorakie skutki pandemii dla miast i regionów UE oraz różnice występujące w obrębie Unii i poszczególnych państw członkowskich. Barometr ukaże efekt nożyc pandemii dla finansów lokalnych i regionalnych, postępy – bądź zmagania – miast i regionów na drodze do opanowania transformacji ekologicznej i cyfrowej, rosnącą złożoność zmniejszenia dysproporcji gospodarczych i społecznych między regionami, a także sposób modernizacji lokalnej demokracji w miastach i regionach. Przeprowadzony na najszerszą jak dotąd skalę sondaż pośród 1,15 mln polityków lokalnych i regionalnych w UE umożliwi ukazanie w barometrze opinii polityków, którzy co dzień budują Unię w społecznościach lokalnych.

Kontakt:

Michele Cercone

Tel. +32 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023