Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Biuletyn Komisji SEDEC KR-u: Wpływ epidemii Covid-19 i środki reagowania  

​​​​​​​​

Wpływ epidemii Covid-19 i środki reagowania

Pandemia COVID-19 wywiera ogromny wpływ na nasz świat i sposób życia i pociąga za sobą dotkliwe straty i poważne konsekwencje dla każdego aspektu życia codziennego. Komisja SEDEC w Europejskim Komitecie Regionów przygotowuje regularnie biuletyny na temat ostatnich badań, artykułów i dyskusji dotyczących wpływu pandemii na gospodarkę i życie społeczne w Europie oraz różnych środków reagowania planowanych i wdrażanych na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Sugestie i uwagi prosimy przesyłać na adres: sedec@cor.europa.eu.Udostępnij: