Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Misja informacyjna lokalnych przywódców UE na granicy polsko-ukraińskiej podkreśla pilną potrzebę wspierania regionów i miast w niesieniu pomocy uchodźcom uciekającym przed okrucieństwami wojny  

Przewodniczący grup politycznych Europejskiego Komitetu Regionów spotkali się dziś w Rzeszowie na misji informacyjnej, której celem jest ocena potrzeb społeczności lokalnych i pomoc w opracowaniu środków zaradczych w związku z kryzysem uchodźczym na Ukrainie.

Wspólne zasady ubiegania się o środki i szybszy dostęp do nich są niezbędne, aby zmaksymalizować wpływ pakietu pomocy UE o wartości 17 mld EUR w terenie: takie przesłanie przekazali przewodniczący sześciu grup politycznych na nadzwyczajnym posiedzeniu 6 kwietnia niedaleko granicy Polski z Ukrainą. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Elisa Ferreira, europejska komisarz ds. spójności i reform, Younous Omarjee, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, oraz Tatjana Jegorowa-Łucenko, przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej. Gospodarzem spotkania byli marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Tatjana Jegorowa-Łucenko, przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej, otworzyła spotkanie tymi słowami: Jestem tu nie tylko jako przedstawicielka Charkowskiej Rady Obwodowej, ale jako kobieta i matka dwójki dzieci, która spędziła wiele dni w piwnicy, kiedy Charków został zaatakowany pociskami. Charków doświadczył tego, czego nie można było sobie wyobrazić w naszych najgorszych koszmarach. Taka wojna w XXI wieku była nie do pojęcia. Jest to wojna nie tylko przeciwko całej Ukrainie, ale przeciwko Europie i cywilizowanemu światu .

Władysław Ortyl (PL/EKR), marszałek województwa podkarpackiego, powiedział: Doceniam to, że członkowie Komitetu Regionów wraz z przewodniczącym przyjechali na Podkarpacie, do regionu, który bezpośrednio graniczy z Ukrainą. Na przejściu granicznym mogli zobaczyć, czym jest dramat wojny. Jest to sytuacja niewyobrażalna w XXI wieku. Od samego początku wojny Polacy otworzyli swoje serca, okazali solidarność, nieśli Ukraińcom wszelką możliwą pomoc. Obecnie cała Europa musi okazać taką solidarność. Cieszę się, że apel polskiej grupy w Komitecie Regionów odbił się szerokim echem i że wsparcie ze szczebla europejskiego zostanie udzielone także Ukrainie i jej dzielnym obywatelom .

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Na granicy polsko-ukraińskiej spotkałem matki z dziećmi, zmuszone do opuszczenia swoich domów, aby uciec przed armią rosyjską. Byłem również świadkiem ogromnych wysiłków Polaków oraz burmistrzów miast i marszałków województw, aby zapewnić schronienie uchodźcom. Zasługują oni na natychmiastowe i skuteczne wsparcie. Pakiet pomocy UE o wartości 17 mld EUR pochodzi z pięciu narzędzi finansowania o różnych procedurach i terminach. Ta skomplikowana struktura pakietu zagraża jego sprawnemu wdrożeniu przez lokalnych beneficjentów. W związku z tym zaproponowałem komisarz Elizie Ferreirze, by wspólnie zastanowić się nad utworzeniem „unijnego instrumentu lokalnego na rzecz uchodźców z Ukrainy” – nie jako nowego funduszu, lecz jako narzędzia operacyjnego, by ograniczyć biurokrację i ułatwić lokalnym liderom dostęp do funduszy i umożliwić im tym samym osiągnięcie rezultatów oczekiwanych przez uchodźców i społeczności lokalne.

Younous Omarjee (FR/GUE/NGL), przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, powiedział: Rada Europejska, podobnie jak Parlament, musi rozważyć nowe i znacznie bardziej zdecydowane reakcje, tak jak to miało miejsce w przypadku kryzysu związanego z COVID-19, ponieważ makroekonomiczne i społeczne konsekwencje tej wojny w dłuższej perspektywie będą ogromne, zwłaszcza w odniesieniu do celów spójności .

Przewodniczącym towarzyszyli członkowie grupy roboczej KR-u ds. Ukrainy , pod przewodnictwem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz (PL/EPL). W spotkaniu wzięli udział liderzy z trzech polskich województw, prezydenci dwóch polskich miast oraz przewodniczący regionów i burmistrzowie z Czech, Francji, Niemiec, Węgier, Rumunii i Słowacji.

Europejski Komitet Regionów uruchomił centrum wsparcia informacyjnego w celu dopasowania potrzeb i ofert pomocy. Władze lokalne i regionalne z krajów Unii, które chcą zaoferować pomoc lub potrzebują wsparcia, mogą skontaktować się z centrum .

W tym tygodniu państwa członkowskie UE dały zielone światło dla zmian w przepisach regulujących wydatkowanie długoterminowego finansowania rozwoju regionalnego, aby umożliwić wykorzystanie tych funduszy na zaspokojenie potrzeb uchodźców. Elastyczność ta oznacza na przykład, że szkoły i szpitale będą miały dostęp do pieniędzy, które pozostały z budżetu UE na lata 2014–2020 lub które są dostępne w ramach pakietu na rzecz odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19. Możliwe będzie również składanie wniosków dotyczących działań, które rozpoczęły się 24 lutego 2022 r., czyli w dniu rozpoczęcia przez Rosję zmasowanej inwazji na Ukrainę. Instytucje europejskie szacują, że te zmiany umożliwią udostępnienie prawie 17 mld EUR.

Inni członkowie Europejskiego Komitetu Regionów obecni na posiedzeniu: Olgierd Geblewicz (PL–EPL), marszałek województwa zachodniopomorskiego and przewodniczący Grupy EPL, Christophe Rouillon (FR/PES), mer Coulaines i przewodniczący Grupy PES, François Decoster (FR/Renew Europe), członek rady regionu Hauts-de-France i przewodniczący Grupy Renew Europe, Bernd Voss (DE/Zieloni), poseł do parlamentu Szlezwika-Holsztynu i przewodniczący Grupy Zielonych, Krzysztof Iwaniuk (PL/EA), wójt gminy Terespol, z ramienia przewodniczącego Grupy Przymierza Europejskiego, Pavel Branda , (CZ/EKR), zastępca wójta gminy Rádlo, Antje Grotheer (DE/PES), wiceprzewodnicząca parlamentu kraju związkowego Brema i sprawozdawczyni w sprawie zmienionego zarządzania strefą Schengen, Anna Magyar (HU/EKR), członkini rady okręgu Csongrád Megye i sprawozdawczyni w sprawie rozszerzenia Unii, Adrian Ovidiu Teban (RO/EPL), burmistrz Cugir, Rastislav Trnka (SK/EPL), przewodniczący samorządowego kraju koszyckiego, Marek Woźniak (PL/EPL), członek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Hanna Zdanowska (PL/EPL), prezydent miasta Łodzi.

Nagranie wideo z posiedzenia można obejrzeć tutaj .

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RZESZOW.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023