Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Obchody 60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego szansą na refleksję, wsłuchanie się w głos obywateli i wytyczenie nowej drogi dla Europy  

W związku z 60. rocznicą podpisania traktatu rzymskiego i rosnącym niezadowoleniem z projektu integracji europejskiej, miasta i regiony UE zobowiązały się wziąć na siebie część odpowiedzialności za zapewnienie ściślejszego udziału obywateli w wytyczeniu nowej drogi dla UE. Po odbyciu debaty w sprawie przyszłości Europy z delegacją dwustu młodych Europejczyków członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) przyjęli dzisiaj rezolucję wyznaczającą początek zorganizowanych na dużą skalę konsultacji z obywatelami w sprawie rozważań nad Europą w całej UE. KR wniesie wkład w zbliżającą się dyskusję polityczną na temat przyszłości UE poprzez przedstawienie wyników tej szeroko zakrojonej inicjatywy.

 

Otwierając dyskusję na sesji plenarnej, przewodniczący KR-u Markku Markkula podkreślił: „W czasach pełnych wyzwań, takie rocznice jak 60-lecie podpisania traktatu rzymskiego i 25-lecie traktatu z Maastricht powinny być okazją do uczciwej debaty na temat Europy. Nadszedł jednak czas, by wyjść poza rozmowy i wsłuchiwanie się w głos obywateli: musimy działać. Chcemy działać i to już teraz. Tego właśnie obywatele, w tym młodsze pokolenia, oczekują od Europy. To pragnęliśmy też zasygnalizować za pomocą dzisiejszej poprawki zgłoszonej przez młodzież. Potrzebujemy Unii Europejskiej, w której obywatele mają poczucie, że ich głos się liczy i że mogą bezpiecznie realizować swoje marzenia. Chcemy odbudować Unię Europejską dla obywateli i z ich udziałem” .

 

Dzięki ścisłej współpracy z Europejskim Forum Młodzieży i modelem Parlamentu Europejskiego, dzisiejszą debatę w sprawie przyszłości Europy znacznie wzbogaciły pomysły i poglądy około dwustu młodych Europejczyków, którzy wzięli aktywny udział w pracach plenarnych. Ich udział był kontynuacją dialogu młodych obywateli w sprawie tego, jak odbudować zaufanie do Unii Europejskiej z pomocą regionów i miast zorganizowanego podczas Festiwalu Opinii Młodzieży (YO!Fest) w Maastricht w dniu 7 lutego wraz z przedstawicielami KR-u ze wszystkich partii politycznych.

 

W ramach udziału w szerszej refleksji politycznej na temat przyszłości UE członkowie KR-u przyjęli rezolucję, w której poparli ideę rozpoczęcia szeroko zakrojonych konsultacji w ramach rozważań nad Europą, głównie w formie dialogu obywatelskiego i debaty na szczeblu lokalnym, w celu zapoznania się z obawami obywateli i przedstawienia ich poglądów na szczeblu UE. Ta oddolna inicjatywa zyskała jeszcze bardziej na znaczeniu po wystosowaniu przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska formalnego wniosku do KR-u o przedstawienie stanowiska w ramach rozważań nad Europą przez pryzmat opinii miast i regionów. Stanowisko KR-u, którego przyjęcie planowane jest na 2018 r., opierać się będzie na wyniku konsultacji i zostanie przygotowane przez przewodniczącego KR-u Marrku Markkulę oraz pierwszego wiceprzewodniczącego Karla-Heinza Lambertza.

 

Karl-Heinz Lambertz podkreślił z całą mocą, że: „Szczególne okazje, takie jak tegoroczne rocznice podpisania traktatu rzymskiego i traktatu z Maastricht, wzbudzają szczególne oczekiwania. Europa przechodzi szczególnie trudny okres, stojąc w obliczu wielu kryzysów. Musimy przekuć obecny sceptycyzm w nadzieję. Jest to misja, do której realizacji możemy się znacząco przyczynić jako przedstawiciele szczebla lokalnego i regionalnego. Rezolucja nie powinna być kolejnym dokumentem, który się zagubi wśród plików cyfrowych. Powinna uruchomić proces rozważań na temat przyszłości Europy, który doprowadzi do konkretnych wyników”.

 

W swej rezolucji przywódcy lokalni i regionalni UE apelują również o:

Europę, która przywróci wiarę obywateli w projekt integracji europejskiej;

Unię, która dostarczy skutecznych i szybkich rozwiązań najważniejszych wspólnych problemów, których miasta, regiony i państwa nie mogą samodzielnie rozwiązać, takich jak podniesienie konkurencyjności UE, zwiększenie spójności, zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich, pokonanie kryzysu migracyjnego i uchodźczego, przeciwdziałanie zmianie klimatu, zwalczanie bezrobocia i terroryzmu;

Europę, która dostrzega wagę zaspokojenia szczególnych potrzeb młodych ludzi i otwartego dialogu między ludźmi wszystkich pokoleń.

 

Uwaga dla redaktorów

 

Już działa inicjatywa KR-u mająca na celu zasięgnięcie opinii europejskich obywateli w sprawie Europy bezpośrednio na szczeblu oddolnym: KR, jego członkowie oraz partnerzy lokalni i regionalni zorganizowali w 2016 r. w 13 krajach 27 wydarzeń lokalnych pod hasłem „Porozmawiajmy o Europie”, w których wzięło udział ogółem ponad 3200 obywateli.

 

Inicjatywa ta będzie rozwijana przez cały 2017 r. We wszystkich państwach członkowskich zorganizowanych zostanie około 70 wydarzeń lokalnych.

 

Komitet zachęca również rady lokalne i regionalne do przeprowadzania własnych debat, w tym w ramach ich organów instytucjonalnych, aby uwzględnić poglądy obywateli w trwającym obecnie procesie refleksji.

 

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej poświęconej inicjatywie KR-u „Rozważania na temat Europy”

 

Zdjęcia z sesji plenarnej można pobrać bezpłatnie z naszej galerii Flickr.

Zdjęcia z ceremonii podpisania dokumentu „Nowy traktat młodzieżowy: Europa na przestrzeni 25 lat”

 

Kontakt:
Nathalie Vandelle
tel. +32 (0)2 282

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

 

Udostępnij :