Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Rozpoczyna się wyścig regionów o nagrodę za najlepszą strategię przedsiębiorczości  
Otwarto procedurę zgłaszania kandydatur w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2020

Europejski Komitet Regionów (KR) podczas zgromadzenia MŚP, które odbyło się 19 listopada w Grazu (Austria), otworzył procedurę zgłaszania kandydatur do tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) 2020. O nagrodę ERP mogą się ubiegać wszystkie regiony i miasta UE, które są gotowe realizować ambitną strategię na rzecz wsparcia MŚP i przedsiębiorców. Termin nadsyłania kandydatur do tytułu ERP 2020 upływa 27 marca 2019 r.

Co roku tytuł ERP przyznaje się trzem regionom UE, które przygotowały doskonałą, perspektywiczną strategię promowania u siebie przedsiębiorczości oraz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy wszystkie regiony, miasta lub inne organy lokalne lub regionalne – niezależnie od ich wielkości czy zasobności – do przesyłania kandydatur. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich uprawnień politycznych, by wdrożyć wizję przedsiębiorczości.

„Wszyscy wiemy, że potrzeba nam większej liczby przedsiębiorców i bardziej sprzyjającego otoczenia biznesowego w Europie. Miasta i regiony odgrywają tu kluczową rolę: na poziomie lokalnym możemy wzmocnić ekosystemy gospodarcze umożliwiające pomyślny rozwój przedsiębiorczości. Laureaci ERP są tak różnorodni jak sama Europa. Chciałbym podkreślić, że nie jest to klub zastrzeżony wyłącznie dla prymusów. W konkursie mogą wziąć udział mniej zamożne regiony, które opracowały ambitną strategię pozwalająca im ruszyć naprzód niezależnie od punktu wyjścia”, stwierdził członek KR-u Michiel Scheffer , regionalny minister ds. gospodarki, edukacji i Europy w niderlandzkiej prowincji Geldria, która jest jednym z trzech zwycięzców edycji 2019.

Jury ERP będzie monitorować realizację nagrodzonych strategii regionalnych i lokalnych przez cały rok, na który została przyznana nagroda (2020). Na koniec roku jury składające się z członków KR-u, przedstawicieli instytucji UE i partnerów społecznych odwiedzi nagrodzone regiony, by przekonać się o ich postępach, przedstawić z zewnątrz obiektywną ocenę ich polityki oraz zdobyć nową wiedzę i inspirację dla dalszego rozwoju programu ERP.

Główne osiągnięcia laureatów konkursu ERP 2020 zostaną również zaprezentowane i poddane pod dyskusję na poziomie władz lokalnych i regionalnych za pośrednictwem sieci ERP. W ciągu ostatnich ośmiu lat sieć zwiększyła się do 27 nagrodzonych terytoriów z 15 państw członkowskich UE (wszystkie zwycięskie strategie można znaleźć tutaj ) , dzięki czemu posiada obecnie masę krytyczną niezbędną do owocnej wymiany dobrych praktyk, wzajemnego uczenia się i udanej współpracy między byłymi i obecnymi laureatami nagrody.

Termin nadsyłania kandydatur upływa 27 marca 2019 r . Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny można znaleźć na stronie internetowej ERP :

https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Uwaga dla redaktorów:

Zgromadzenie MŚP jest najważniejszym wydarzeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie. Konferencja odbywa się raz w roku podczas Europejskiego Tygodnia MŚP. Wraz z siecią pełnomocników ds. MŚP zgromadzenie tworzy strukturę zarządzania programem Small Business Act . W tym roku zgromadzenie odbyło się w Grazu (Austria) w dniach 19–21 listopada 2018 r.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel.: +32 (0) 2 282 2366

tel. kom.: +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2024: mogą się o nią ubiegać miasta i regiony, które przyczyniają się do zrównoważonego, odpornego i cyfrowego wzrostu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Zachodniopomorskie otrzymało nagrodę za swoje ambitne i odporne strategie przedsiębiorczości mające na celu przezwyciężenie skutków pandemii COVID-19
Zachodniopomorskie otrzymało nagrodę za swoje ambitne i odporne strategie przedsiębiorczości mające na celu przezwyciężenie skutków pandemii COVID-19
30.06.2022