Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony muszą być zaangażowane w kształtowanie europejskiej polityki gospodarczej  

Wobec skutków polityki wyrzeczeń wprowadzonej po ostatnim kryzysie trzeba zmienić obecne unijne zasady zarządzania gospodarczego i promowania inwestycji publicznych

Niezwykle istotne zaangażowanie miast i regionów w ożywienie gospodarcze w Europie po kryzysie związanym z COVID-19, jak również w kształtowanie nowego europejskiego systemu zarządzania gospodarczego było głównym tematem pierwszego posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) po przerwie wakacyjnej.

Członkowie Komisji ECON przeprowadzili wstępną debatę na temat Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o wartości 672,5 mld EUR (312,5 mld EUR w formie dotacji i 360 mld EUR w formie pożyczek), którego celem jest wspieranie państw UE w przeprowadzaniu reform i inwestowaniu we wspólne priorytety UE. Instrument ten jest największym narzędziem finansowym w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy Next Generation EU o wartości 750 mld EUR, znanego również jako plan odbudowy dla Europy .

Christophe Rouillon (FR/PES) , burmistrz Coulaines, jest sprawozdawcą generalnym opinii „Plan odbudowy dla Europy w obliczu pandemii COVID-19: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Instrument Wsparcia Technicznego” , która zostanie przyjęta na październikowej sesji plenarnej. Stwierdził, że „Plan odbudowy o wartości 750 mld EUR musi umożliwić zarówno wyjście z kryzysu związanego z COVID-19, jak i przekierowanie europejskiego modelu rozwoju. Jako instytucjonalni przedstawiciele miast i regionów ubolewamy nad zbytnią centralizacją sprawowania rządów na szczeblu krajowym oraz nad niewystarczającym poziomem ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jeśli chodzi o fundusze strukturalne polityki spójności, musimy unikać powielania działań i odbierania środków z jednego obszaru, by finansować inny. Fundusz Odbudowy, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, może stanowić prawdziwy zastrzyk energii potrzebny do zwiększenia europejskich zdolności inwestycyjnych, ale nie będzie to możliwe bez zaangażowania europejskich miast i regionów”.

Podczas tego w pełni zdalnego posiedzenia skoncentrowano się także na dokumentach sporządzonych przez dwóch przedstawicieli rządu Walonii. Członkowie Komisji ECON głosowali nad projektem opinii w sprawie przeglądu zarządzania gospodarczego , przygotowanym przez premiera Elia Di Rupo (BE/PES) , oraz dyskutowali na temat projektu opinii w sprawie przeglądu polityki handlowej , przygotowanego przez wiceprzewodniczącego i ministra gospodarki i handlu Willy’ego Borsusa (BE/Renew Europe) . Ta druga opinia ma zostać przyjęta przez Komisję ECON 19 listopada.

Elio Di Rupo (BE/PES) powiedział : „Zawieszenie mechanizmu paktu stabilności i wzrostu podczas trwania pandemii COVID-19 umożliwia rządom i władzom lokalnym wyjście naprzeciw potrzebom obywateli i przedsiębiorstw. Należy jednak przeprowadzić dogłębny przegląd zasad zarządzania gospodarczego, aby zrealizować ambitną wizję Europy reagującej na oczekiwania obywateli i przywrócić niezbędne sektory strategiczne (zdrowie, żywność itp.). Oczekuję od Komisji Europejskiej ambitnego dokumentu na rzecz odpornej, cyfrowej i zrównoważonej Europy”.

W debacie wzięła udział Margarida Marques (PT/PES) , sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu zarządzania gospodarczego. Ze względu na środki związane z COVID-19 zdalne głosowanie nad tekstem zostanie sfinalizowane w czwartek, 1 października. Przyjęcie opinii na sesji plenarnej KR-u zaplanowano na 9–10 grudnia 2020 r.

28 lipca Elio Di Rupo i Christophe Rouillon odbyli wirtualne spotkanie z komisarzem do spraw gospodarki Paolem Gentilonim . Obaj podkreślili, jak ważne jest umieszczenie społeczności lokalnych i regionalnych w centrum krajowych planów odbudowy.

Wcześniej, 2 lipca, przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas spotkał się z komisarzem Gentilonim, aby zastanowić się, jak najlepiej zaangażować regiony i miasta w Next Generation EU.

Komisarz Gentiloni weźmie udział w październikowej sesji plenarnej KR-u poświęconej odporności i odbudowie.

Członkowie debatowali również z Fabianem Zuleegem, dyrektorem naczelnym niezależnego ośrodka analitycznego Centrum Polityki Europejskiej (EPC), na temat rozwoju przyszłych stosunków gospodarczych i handlowych między UE a Zjednoczonym Królestwem oraz pobrexitowej rezerwy dostosowawczej. Ten nowy instrument specjalny został opracowany, by przeciwdziałać nieprzewidzianym i negatywnym konsekwencjom w państwach członkowskich i sektorach najbardziej dotkniętych wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE. Zgodnie z konkluzjami ze specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. pobrexitowa rezerwa dostosowawcza zostanie wyposażona w budżet wysokości 5 mld EUR na lata 2021–2027.

Komisja ECON wyznaczyła Isolde Ries (DE/PES) , pierwszą wiceprzewodniczącą parlamentu kraju związkowego Saara, na sprawozdawczynię opinii na temat planu działania w sprawie surowców krytycznych . Plan działania został przedstawiony przez Komisję Europejską 3 września.

Skutki COVID-19 w regionach UE oraz związane z tym wyzwania stojące przed władzami lokalnymi i regionalnymi będą tematem pierwszego dorocznego barometru regionalnego i lokalnego , który przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) i gubernator Macedonii Środkowej Apostolos Tzitzikostas przedstawi podczas wystąpienia na sesji plenarnej KR-u 12 października. Barometr opiera się na specjalnie zleconych badaniach i innych pracach poświęconych szczegółowej analizie kryzysu oraz niektórym głównym kwestiom politycznym i strategicznym związanym z kryzysem.

Dokumenty z posiedzenia

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się na Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020 .

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel.: +32 (0)2 282 2440

tel. kom. +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023