Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony w działaniu: od neutralności klimatycznej do eliminacji ubóstwa energetycznego  
Utworzenie europejskiego obserwatorium neutralności klimatycznej i wyznaczenie unijnych celów dotyczących likwidacji ubóstwa energetycznego to jedne z propozycji wysuniętych przez władze lokalne i regionalne w celu osiągniecia neutralnej dla klimatu Europy do 2050 r.

Temat ubóstwa energetycznego i walki z globalnym ociepleniem zdominował 23. posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów. Poruszono na nim także kwestię realizacji celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego w sprawie klimatu i wyrażono zdecydowane poparcie dla regionów górniczych. Przewodniczący Komisji ENVE Cor Lamers podkreślił w perspektywie majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, że „należy spełnić oczekiwania naszej młodzieży w obliczu obecnej nadzwyczajnej sytuacji zagrożenia dla klimatu”.

Otwierając 23. posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), przewodniczący Cor Lamers (NL/EPL) , który jest także burmistrzem Schiedam, oznajmił: „Młodzi Europejczycy co tydzień przypominają nam, że żyjemy w stanie katastrofy klimatycznej i musimy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom w tym względzie. Należy podjąć nowe i innowacyjne działania, by jak najpełniej wykorzystać możliwości, jakie wiążą się z przejściem na czystą energię w Europie, do generowania zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia. Jako zgromadzenie miast i regionów UE zobowiązaliśmy się uczynić wszystko, co w naszej mocy, by przekształcić formalne mechanizmy angażowania władz lokalnych i regionalnych w konkretne unijne i krajowe strategie polityczne w zakresie klimatu i energii”.

Członkowie przyjęli projekt opinii „Czysta planeta dla wszystkich – europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” . Sprawozdawca Michele Emiliano (IT/PES) , przewodniczący regionu Apulia, stwierdził: „Budowanie bezemisyjnej gospodarki i osiągnięcie ONZ-owskich celów zrównoważonego rozwoju wymaga nowych działań i bardziej ukierunkowanego finansowania publicznego na poziomie unijnym i krajowym. Przechodzenie na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla jest okazją do tworzenia zachęt dla czystych technologii, rozwijania nowych umiejętności i tworzenia miejsc pracy. Odpowiednie ustalenie cen energii pochodzącej z paliw kopalnych za pomocą uprawnień do emisji i opodatkowania ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na energię ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa w sprawie podatku energetycznego i przepisy dotyczące pomocy państwa powinny ograniczyć opodatkowanie energii ze źródeł odnawialnych, aby zwiększyć jej powodzenie na rynkach”.

Miasta i regiony postulują zwiększenie wydatków z budżetu UE na przeciwdziałanie zmianie klimatu do poziomu co najmniej 30% i wprowadzenie ulg podatkowych w ramach unijnych programów finansowania neutralności klimatycznej. Sprawozdawca opinii Michele Emiliano ponawia wcześniejszy apel KR-u do instytucji unijnych i państw członkowskich o ustanowienie stałej wielopoziomowej platformy dialogu na temat energii, o zinstytucjonalizowanie systemu wkładów ustalonych na szczeblu lokalnym w ramach krajowych planów dotyczących energii i klimatu i o utworzenie europejskiego obserwatorium neutralności klimatycznej w celu wskazywania i wspierania podatnych na zagrożenia obszarów. 

Domaga się także systematycznego angażowania regionów i władz lokalnych we wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego oraz w prace przygotowawcze w ramach COP25. Wnosi także o przyznanie przedstawicielowi KR-u roli obserwatora we wszystkich organach przygotowawczych Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Opinia, która zostanie poddana pod głosowanie na czerwcowej sesji plenarnej, stanowi wkład w realizację strategii neutralności klimatycznej do roku 2050 , opublikowanej przez Komisję Europejską w listopadzie 2018 r.

Członkowie przyjęli jednogłośnie opinię „Wielopoziomowe sprawowanie rządów i współpraca międzysektorowa w walce z ubóstwem energetycznym” . Sprawozdawczyni Kata Tüttő (HU/PES), członkini rady XII dzielnicy Budapesztu, stwierdziła: „Ponad 50 mln Europejczyków ma trudności z ogrzaniem swoich mieszkań w zimie z powodu wysokich cen energii, niskich dochodów i wilgotnych, niezdrowych domów.    Zbyt wielu mieszkańców Europy musi wybierać między jedzeniem a ogrzewaniem w zimie. UE ma bardzo ambitne cele w dziedzinie energii i środowiska. Zatem najwyższy już czas, by wyznaczyć także europejski cel dotyczący likwidacji ubóstwa energetycznego”. 

Sprawozdawczyni opinii broni prawa każdego z nas do korzystania z energii po przystępnej cenie i proponuje, by „ustanowić moratorium na przerywanie lub zawieszanie świadczenia usług publicznych z powodu zalegania z płatnością, aby żadne gospodarstwo domowe nie zostało pozbawione podstawowych dostaw ciepła lub chłodzenia”. Głosowanie nad opinią przewidziano na sesji plenarnej w dniach 26–27 czerwca 2019 r.

Członkowie zatwierdzili wniosek dotyczy sporządzenia opinii z inicjatywy własnej w sprawie Porozumienia Burmistrzów po 2020 r. i wyznaczyli na sprawozdawczynię opinii Benedettę Brighenti (IT/PES) , członkinię rady gminy Castelnuovo Rangone w regionie Emilia-Romania.

Członkowie Komisji ENVE spotkają się w dniach 12–14 czerwca 2019 r. w Bukareszcie na wspólnej konferencji z udziałem Komisji Europejskiej, poświęconej 12. strategicznemu planowi w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE) . Uczestnicy konferencji, organizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Rumunii i rumuńską prezydencją Rady UE, zanalizują technologiczne i finansowe instrumenty, które mogą sprzyjać wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów i usług ekologicznych oraz urzeczywistnieniu transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.

Członkowie wymienili poglądy na temat następujących opinii:

W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r.: w sprawie dalszych działań związanych z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, przejściem na rozwiązania ekologiczne i porozumieniem paryskim w sprawie zmian klimatu , sprawozdawczyni: Sirpa Hertell (FI/EPL). Miasta i regiony apelują o przyjęcie celów i wskaźników postępu w zakresie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym. Opinia ma zostać przyjęta w październiku 2019 r.

Wdrażanie porozumienia paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie lokalnym i regionalnym , sprawozdawca: Witold Stępień (PL/EPL). Opinia ma zostać przyjęta w październiku 2019 r.

Wdrażanie pakietu „Czysta energia”: zintegrowane krajowe plany w zakresie energii i klimatu jako narzędzie zarządzania na poziomie lokalnym i terytorialnym w dziedzinie klimatu oraz energii aktywnej i pasywnej , sprawozdawca: József Ribányi (HU/EPL). Opinia ma zostać przyjęta w październiku 2019 r.

Uwaga dla redaktorów:

Zdjęcia z posiedzenia Komisji ENVE można pobrać tutaj .

Tutaj można uzyskać dostęp do wszystkich dokumentów z posiedzenia Komisji ENVE .

Europejski Komitet Regionów ustosunkował się do różnych aspektów pakietu dotyczącego czystej energii w następujących opiniach:

Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii , sprawozdawca: Michel Lebrun (BE/EPL), radny gminy Viroinval (kwiecień 2016 r.).

Zarządzanie unią energetyczną i czysta energia , sprawozdawca: Bruno Hranić (HR/EPL), burmistrz gminy Vidovec (lipiec 2017 r.).

Efektywność energetyczna i budynki , sprawozdawca: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), członek Zarządu Prowincji Flevoland (lipiec 2017 r.).

Energia ze źródeł odnawialnych i rynek wewnętrzny energii elektrycznej , sprawozdawczyni: Daiva Matonienė (LT/EKR), członkini Rady Miasta Szawli (Šiauliai).

Styczeń 2019 r. — komunikat prasowy KE . „Czysta planeta dla wszystkich – europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki”. Pełny tekst strategii (PL) .

Styczeń 2019 r. – trzecie sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat cen i kosztów energii w Europie .

Kontakt: David Crous david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023