Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta wyrażają gotowość do założenia platform cyfrowych wspólnie z europejskim komisarzem do spraw rynku wewnętrznego w celu lepszego ukierunkowania i realizacji planu odbudowy o wartości 750 mld EUR  

Inspirując się powodzeniem swej platformy wymiany online dotyczącej COVID-19, KR jest gotów zakładać kolejne platformy cyfrowe, by wespół z Komisją Europejską wspierać lokalną gospodarkę, MŚP, turystykę i cyfryzację.

Przywódcy lokalni i regionalni wzywają również do zdecydowanych działań UE na rzecz regionalnych portów lotniczych.

W czasie debaty z udziałem komisarza europejskiego do spraw rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona członkowie KR-u zwrócili uwagę na powodzenie platformy wymiany online założonej przez KR , która umożliwia władzom lokalnym i regionalnym wymianę najlepszych praktyk w zakresie reagowania na pandemię COVID-19. Opierając się na tym pozytywnym przykładzie, zaproponowali komisarzowi Bretonowi wspólne promowanie cyfryzacji i innowacyjnego wykorzystania platform cyfrowych w celu wsparcia prac Komisji Europejskiej w dziedzinach strategicznych, takich jak transport, turystyka, usługi społeczne i edukacyjne.

Zgromadzenie regionów i miast UE zwróciło się również o większą pomoc w ożywieniu przemysłu turystycznego, podkreślając w szczególności kluczową rolę regionalnych portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych, które je łączą. Przywódcy lokalni i regionalni zaakcentowali, że pandemia skłoniła do przyjmowania cyfrowych i innowacyjnych rozwiązań, lecz jednocześnie uwidoczniła utrzymującą się ogromną przepaść cyfrową.

Na naszym ostatnim posiedzeniu komisarz Breton wyraził uznanie dla platformy wymiany COVID-19 założonej przez Komitet w celu wymiany doświadczeń w zakresie walki z pandemią. Chętnie rozwijalibyśmy dalej te narzędzia z Komisją Europejską w celu wsparcia realizacji planów odbudowy lokalnej gospodarki, MŚP i turystyki , powiedział przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas . Dodał: Teraz, gdy zbliża się sezon wakacyjny, regionalne porty lotnicze i przedsiębiorstwa lotnicze, które z nich korzystają, muszą wznowić działalność i staramy się zapewnić ich szybkie i bezpieczne uruchomienie. Ze względu na wartość dodaną regionalnych portów lotniczych dla turystyki oraz ich wkład w gospodarkę UE oczekujemy reakcji ze strony Komisji Europejskiej. Jest to nie tylko kwestia regionalna lub krajowa, lecz również europejska, ponieważ bezpośrednio wiąże się z funkcjonowaniem jednolitego rynku.

Komisarz Breton powiedział: Propozycja Komisji dotycząca europejskiej odbudowy jest bezprecedensowa zarówno pod względem swego zakresu, jak i struktury politycznej, instytucjonalnej i gospodarczej. Przywódcy lokalni i regionalni będą odgrywać zasadniczą rolę w jej skutecznej realizacji. Dzięki swym doświadczeniom w terenie, na pierwszej linii, mogą najlepiej rozpoznać potrzeby, nadzwyczajne sytuacje, najbardziej dotknięte sektory czy też najskuteczniejsze środki wsparcia. Społeczności lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie dla tworzenia wysoce efektywnych, zrównoważonych i odpornych ekosystemów przemysłowych, które sprzyjają rozwojowi transregionalnych łańcuchów wartości i tym samym czerpaniu pełnych korzyści z rynku wewnętrznego.

Kontekst

Platforma wymiany online która od marca została udostępniona władzom regionalnym i lokalnym w całej Europie, zgromadziła jak dotąd ponad 250 uwag, wypowiedzi i sugestii, jak najlepiej radzić sobie z sytuacją kryzysową oraz jak wspierać odbudowę gospodarczą i społeczną z regionalnego i lokalnego punktu widzenia. Uwagi można przesyłać na adres funkcyjnej skrzynki pocztowej: COVID19@cor.europa.eu.

Kontakt:

Matteo Miglietta

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Nagrody dla Famalicão, Friuli-Wenecji Julijskiej oraz kraju południowomorawskiego i Brna za ich wizję przedsiębiorczości promującą zrównoważony i cyfrowy wzrost gospodarczy
Nagrody dla Famalicão, Friuli-Wenecji Julijskiej oraz kraju południowomorawskiego i Brna za ich wizję przedsiębiorczości promującą zrównoważony i cyfrowy wzrost gospodarczy
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-READY-TO-DEVELOP-DIGITAL-PLATFORMS-JOINTLY-WITH-EUROPEAN-COMMISSIONER-FOR-INTERNAL-MARKET-.ASPX

Regiony i miasta w Sybinie ruszają z pracami nad przyszłością polityki spójności
Regiony i miasta w Sybinie ruszają z pracami nad przyszłością polityki spójności
23.06.2023