Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta potrzebują więcej Europy, by stawić czoła przyszłym kryzysom i wyzwaniom  

Polityka dotycząca żywności, zdrowia, terroryzmu i reagowania kryzysowego
w centrum uwagi przywódców lokalnych i regionalnych zastanawiających się,
jak zwiększyć odporność społeczności.

Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów spotkała się po raz pierwszy po przerwie letniej, by przedyskutować zrównoważoną turystykę i rozwiązania potrzebne na szczeblu UE do sprostania wyzwaniom związanym z koronawirusem i jego wpływem na społeczności lokalne. Na posiedzeniu w dniu 18 września członkowie przyjęli również opinie w sprawie strategii „od pola do stołu", programu UE dla zdrowia, odnowy obszarów wiejskich i Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Wszystkie te nurty polityki mogą pomóc w budowaniu odpornych społeczności w całej UE. Członkowie komisji wymienili również poglądy na temat agroekologii.

Koronawirus – COVID-19 – nadal stanowi poważny problem dla władz lokalnych i regionalnych w całej Europie. Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazuje nie tylko wartość dodaną europejskiego i lokalnego rolnictwa oraz znaczenie systemu bezpieczeństwa żywnościowego, który opiera się głównie na dostawach z obszarów wiejskich Europy, ale również konieczność poprawy współpracy w dziedzinie zdrowia i za pośrednictwem Mechanizmu Ochrony Ludności.

Członkowie Komisji NAT przyjęli następujące projekty opinii:

„W kierunku bardziej zrównoważonej turystyki dla miast i regionów UE" – opinia przygotowana przez Manuela Alejandra Cardenetego Floresa (ES/Renew Europe), wiceministra turystyki, odnowy, sprawiedliwości i administracji lokalnej wspólnoty autonomicznej Andaluzji: turystyka jest źródłem miejsc pracy i bogactwa w całej Unii Europejskiej. Może jednak mieć również negatywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo, jeżeli się nią odpowiednio nie zarządza. Była i jest jednym z sektorów gospodarki, które najbardziej ucierpiały wskutek kryzysu związanego z COVID-19, co ma dramatyczne skutki. W opinii w sprawie zrównoważonej turystyki przyjrzano się obu stronom tej debaty, pokazując sposoby przezwyciężenia obecnego kryzysu w turystyce z myślą o bardziej zrównoważonej i odpornej turystyce przyszłości. „Jeśli Europa nie zdoła odegrać wiodącej roli w tej przemianie, reszta świata nie poczyni żadnych kroków. Musimy wdrożyć strategiczne ramy działania na rzecz bardziej prężnej turystyki zaangażowanej w zrównoważony rozwój" – podkreślił sprawozdawca. Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej KR-u w dniach 9–10 grudnia 2020 r.

Opinia „Od producenta do konsumenta (od pola do stołu) – wymiar lokalny i regionalny", przedstawiona przez Guido Milanę (IT/PES), członka rady gminy Olevano Romano (Rzym): strategia „od pola do stołu" na rzecz zrównoważonej żywności jest filarem zarówno Europejskiego Zielonego Ładu – inicjatywy przewodniej UE – jak i unijnego planu odbudowy. Obejmie ona wszystkie etapy łańcucha żywnościowego, od produkcji po konsumpcję. Guido Milana powiedział: „Pandemia COVID-19 obnażyła poważne niedociągnięcia w naszym systemie żywnościowym. Strategia „od pola do stołu" będzie miała kluczowe znaczenie dla przeobrażenia tego systemu w sposób zrównoważony z ekologicznego, gospodarczego i społecznego punktu widzenia. Włączenie miast i regionów jest niezbędne do wspierania producentów i pracowników, pomagania tym, którzy nie mogą sobie pozwolić na zdrowe odżywianie się, ochrony środowiska, promowania krótkich łańcuchów dostaw i zachęcania do lepszej dystrybucji żywności. Rolnicy i rybacy odegrają kluczową rolę w realizacji ambitnych celów, które wytyczyliśmy, i musimy zadbać o to, by nikt nie pozostał w tyle". Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w dniach 9–10 grudnia 2020 r.

Opinia „Program UE dla zdrowia (EU4Health)", sporządzona przez Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), członkinię rady departamentu Finistère: „Program UE dla zdrowia (EU4Health) ma na celu wzmocnienie europejskich systemów opieki zdrowotnej w celu lepszego reagowania na przyszłe poważne kryzysy transgraniczne, takie jak pandemia COVID-19. Oprócz lepszej ochrony przed kryzysami i lepszego zarządzania nimi dzięki wzmocnieniu systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich i świadczeniu lepszej opieki program UE dla zdrowia zmierza również do poprawy stanu zdrowia i rozwoju innowacji i inwestycji. „Pandemia COVID-19 nauczyła nas, że obywatele potrzebują silniejszej europejskiej unii zdrowotnej. Program UE dla zdrowia jest dowodem na to, że możemy skuteczniej zwiększać gotowość do stawienia czoła przyszłym kryzysom zdrowotnym i wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na naszych obszarach. Z tego powodu dokonane przez Radę Europejską cięcia budżetu na ten program rzędu 82% są absolutnie niedopuszczalne. Jako miasta i regiony wzywamy Parlament Europejski do obrony tego priorytetu, który może mieć realny wpływ na życie ludzi" -– podkreśliła Nathalie Sarrabezolles. Przyjęcie opinii zaplanowano na najbliższą sesję plenarną KR-u w dniach 12–14 października 2020 r.

Opinia „Strategia UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich" autorstwa Endy Stensona (IE/EA), członka Rady Hrabstwa Leitrim: obecna pandemia sprawiła, że dążenie do odnowy obszarów wiejskich w całej Unii Europejskiej stało się jeszcze istotniejsze i pilniejsze. „Kryzys obnażył i pogłębił skutki wielu utrzymujących się od dawna zagrożeń, z którymi borykają się obszary wiejskie. Po pierwsze, długotrwałe wyludnianie sprawiło, że obszary wiejskie są opuszczone, a ich mieszkańcy mają poczucie, że nie są uwzględniani w polityce UE" – stwierdził Enda Stenson. „Nowa długoterminowa wizja obszarów wiejskich powinna zostać przekuta w konkretne ramy polityczne. W agendzie wiejskiej należy zaproponować zestaw zintegrowanych strategii politycznych, które umożliwią społecznościom wiejskim przekształcenie wyzwań w korzyści. Wyzwania te obejmują dekarbonizację, zmianę klimatu, cyfryzację, wymianę pokoleniową, integrację nowych migrantów i innowacje społeczne. Mam nadzieję, że Komisja Europejska zareaguje bardzo szybko i wdroży przedstawione przez nas środki, tak aby ludzie mogli żyć, pracować i zakładać rodziny w naszych wspaniałych społecznościach wiejskich, mając dostęp do odpowiednich usług" – powiedział sprawozdawca. Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w dniach 9–10 grudnia 2020 r.

Członkowie omówili priorytety prezydencji niemieckiej z Judith Conrad z niemieckiego ministerstwa rolnictwa (departament rozwoju obszarów wiejskich) oraz z Norbertem Linsem (DE/EPL), przewodniczącym Komisji AGRI w PE.

Opinia „Wzmocniony Unijny Mechanizm Ochrony Ludności" sporządzona przez Alberta Cirio (IT/EPL), przewodniczącego regionu Piemont: „Pandemia zbierająca żniwo na całym świecie zmieniła nasz styl życia i jak każde ekstremalne doświadczenie pokazała nie tylko mocne i słabe punkty systemów opieki zdrowotnej, lecz również naszą zdolność do reagowania na sytuacje nadzwyczajne na szeroką skalę. Przewidziane w proponowanej zmianie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zwiększenie zdolności koordynacyjnych jest zatem bardzo potrzebne nie tylko do błyskawicznej i skutecznej interwencji w sytuacji kryzysowej, ale w jeszcze większym stopniu – do szybkiego złagodzenia skutków kryzysu. Jestem dumny, że mogłem być sprawozdawcą tej opinii. Zmierza ona właśnie w tym kierunku: jeszcze większej skuteczności i zdolności reagowania instrumentu na europejskie potrzeby, począwszy od rozwinięcia potencjału poszczególnych obszarów i społeczności lokalnych w Europie" – podkreślił Albert Cirio. Przyjęcie opinii zaplanowano na najbliższą sesję plenarną KR-u w październiku 2020 r.

Członkowie wymienili poglądy na temat agroekologii, która jest tematem opinii przygotowywanej przez Guillaume'a Crosa (FR/ZIELONI), wiceprzewodniczącego rady regionu Oksytania. Podejście agroekologiczne jest istotne z punktu widzenia reakcji na wyzwania związane z pandemią: zmniejsza ślad węglowy rolnictwa, wspiera odtwarzanie naturalnej i rolniczej różnorodności biologicznej, utrzymuje lub przywraca żyzność gleby oraz zwiększa odporność gospodarczą rozwijających się gospodarstw rolnych, w szczególności poprzez zachęcanie do krótkich łańcuchów dostaw.

Komisja NAT wyznaczyła Joke Schauvliege (BE/EPL), posłankę do parlamentu flamandzkiego, na sprawozdawczynię opinii „Doświadczenia i wnioski zebrane przez miasta i regiony podczas kryzysu COVID-19" oraz Paulę Fernández Viañę (ES/RenewEurope), członkinię rządu Kantabrii, na sprawozdawczynię opinii „Nowe podejście do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego – plan działania na rzecz Oceanu Atlantyckiego 2.0".

Skutki COVID-19 w regionach UE oraz wyzwania władz lokalnych i regionalnych będą tematem pierwszego dorocznego barometru regionalnego i lokalnego, który przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) i gubernator Macedonii Środkowej – Apostolos Tzitzikostas – przedstawi podczas wystąpienia na sesji plenarnej KR-u w dniu 12 października. Barometr opiera się na specjalnie zleconych badaniach, jak również na innych badaniach, których celem była szczegółowa analiza kryzysu oraz niektórych głównych kwestii politycznych i strategicznych związanych z kryzysem.

Dokumenty z posiedzenia

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się na Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020.

Kontakt:
Wioletta Wojewodzka
Tel. +32 (0)2 282 2289
Mobile: +32 (0)473 843 986
​wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-NEED-MORE-EUROPE-TO-FACE-THE-FUTURE-CRISES-AND-CHALLENGES-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-NEED-MORE-EUROPE-TO-FACE-THE-FUTURE-CRISES-AND-CHALLENGES-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-NEED-MORE-EUROPE-TO-FACE-THE-FUTURE-CRISES-AND-CHALLENGES-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-NEED-MORE-EUROPE-TO-FACE-THE-FUTURE-CRISES-AND-CHALLENGES-.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-NEED-MORE-EUROPE-TO-FACE-THE-FUTURE-CRISES-AND-CHALLENGES-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023