Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta potrzebują więcej Europy, by stawić czoła przyszłym kryzysom i wyzwaniom  

Polityka dotycząca żywności, zdrowia, terroryzmu i reagowania kryzysowego
w centrum uwagi przywódców lokalnych i regionalnych zastanawiających się,
jak zwiększyć odporność społeczności.

Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów spotkała się po raz pierwszy po przerwie letniej, by przedyskutować zrównoważoną turystykę i rozwiązania potrzebne na szczeblu UE do sprostania wyzwaniom związanym z koronawirusem i jego wpływem na społeczności lokalne. Na posiedzeniu w dniu 18 września członkowie przyjęli również opinie w sprawie strategii „od pola do stołu", programu UE dla zdrowia, odnowy obszarów wiejskich i Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Wszystkie te nurty polityki mogą pomóc w budowaniu odpornych społeczności w całej UE. Członkowie komisji wymienili również poglądy na temat agroekologii.

Koronawirus – COVID-19 – nadal stanowi poważny problem dla władz lokalnych i regionalnych w całej Europie. Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazuje nie tylko wartość dodaną europejskiego i lokalnego rolnictwa oraz znaczenie systemu bezpieczeństwa żywnościowego, który opiera się głównie na dostawach z obszarów wiejskich Europy, ale również konieczność poprawy współpracy w dziedzinie zdrowia i za pośrednictwem Mechanizmu Ochrony Ludności.

Członkowie Komisji NAT przyjęli następujące projekty opinii:

„W kierunku bardziej zrównoważonej turystyki dla miast i regionów UE" – opinia przygotowana przez Manuela Alejandra Cardenetego Floresa (ES/Renew Europe), wiceministra turystyki, odnowy, sprawiedliwości i administracji lokalnej wspólnoty autonomicznej Andaluzji: turystyka jest źródłem miejsc pracy i bogactwa w całej Unii Europejskiej. Może jednak mieć również negatywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo, jeżeli się nią odpowiednio nie zarządza. Była i jest jednym z sektorów gospodarki, które najbardziej ucierpiały wskutek kryzysu związanego z COVID-19, co ma dramatyczne skutki. W opinii w sprawie zrównoważonej turystyki przyjrzano się obu stronom tej debaty, pokazując sposoby przezwyciężenia obecnego kryzysu w turystyce z myślą o bardziej zrównoważonej i odpornej turystyce przyszłości. „Jeśli Europa nie zdoła odegrać wiodącej roli w tej przemianie, reszta świata nie poczyni żadnych kroków. Musimy wdrożyć strategiczne ramy działania na rzecz bardziej prężnej turystyki zaangażowanej w zrównoważony rozwój" – podkreślił sprawozdawca. Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej KR-u w dniach 9–10 grudnia 2020 r.

Opinia „Od producenta do konsumenta (od pola do stołu) – wymiar lokalny i regionalny", przedstawiona przez Guido Milanę (IT/PES), członka rady gminy Olevano Romano (Rzym): strategia „od pola do stołu" na rzecz zrównoważonej żywności jest filarem zarówno Europejskiego Zielonego Ładu – inicjatywy przewodniej UE – jak i unijnego planu odbudowy. Obejmie ona wszystkie etapy łańcucha żywnościowego, od produkcji po konsumpcję. Guido Milana powiedział: „Pandemia COVID-19 obnażyła poważne niedociągnięcia w naszym systemie żywnościowym. Strategia „od pola do stołu" będzie miała kluczowe znaczenie dla przeobrażenia tego systemu w sposób zrównoważony z ekologicznego, gospodarczego i społecznego punktu widzenia. Włączenie miast i regionów jest niezbędne do wspierania producentów i pracowników, pomagania tym, którzy nie mogą sobie pozwolić na zdrowe odżywianie się, ochrony środowiska, promowania krótkich łańcuchów dostaw i zachęcania do lepszej dystrybucji żywności. Rolnicy i rybacy odegrają kluczową rolę w realizacji ambitnych celów, które wytyczyliśmy, i musimy zadbać o to, by nikt nie pozostał w tyle". Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w dniach 9–10 grudnia 2020 r.

Opinia „Program UE dla zdrowia (EU4Health)", sporządzona przez Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), członkinię rady departamentu Finistère: „Program UE dla zdrowia (EU4Health) ma na celu wzmocnienie europejskich systemów opieki zdrowotnej w celu lepszego reagowania na przyszłe poważne kryzysy transgraniczne, takie jak pandemia COVID-19. Oprócz lepszej ochrony przed kryzysami i lepszego zarządzania nimi dzięki wzmocnieniu systemów opieki zdrowotnej państw członkowskich i świadczeniu lepszej opieki program UE dla zdrowia zmierza również do poprawy stanu zdrowia i rozwoju innowacji i inwestycji. „Pandemia COVID-19 nauczyła nas, że obywatele potrzebują silniejszej europejskiej unii zdrowotnej. Program UE dla zdrowia jest dowodem na to, że możemy skuteczniej zwiększać gotowość do stawienia czoła przyszłym kryzysom zdrowotnym i wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na naszych obszarach. Z tego powodu dokonane przez Radę Europejską cięcia budżetu na ten program rzędu 82% są absolutnie niedopuszczalne. Jako miasta i regiony wzywamy Parlament Europejski do obrony tego priorytetu, który może mieć realny wpływ na życie ludzi" -– podkreśliła Nathalie Sarrabezolles. Przyjęcie opinii zaplanowano na najbliższą sesję plenarną KR-u w dniach 12–14 października 2020 r.

Opinia „Strategia UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich" autorstwa Endy Stensona (IE/EA), członka Rady Hrabstwa Leitrim: obecna pandemia sprawiła, że dążenie do odnowy obszarów wiejskich w całej Unii Europejskiej stało się jeszcze istotniejsze i pilniejsze. „Kryzys obnażył i pogłębił skutki wielu utrzymujących się od dawna zagrożeń, z którymi borykają się obszary wiejskie. Po pierwsze, długotrwałe wyludnianie sprawiło, że obszary wiejskie są opuszczone, a ich mieszkańcy mają poczucie, że nie są uwzględniani w polityce UE" – stwierdził Enda Stenson. „Nowa długoterminowa wizja obszarów wiejskich powinna zostać przekuta w konkretne ramy polityczne. W agendzie wiejskiej należy zaproponować zestaw zintegrowanych strategii politycznych, które umożliwią społecznościom wiejskim przekształcenie wyzwań w korzyści. Wyzwania te obejmują dekarbonizację, zmianę klimatu, cyfryzację, wymianę pokoleniową, integrację nowych migrantów i innowacje społeczne. Mam nadzieję, że Komisja Europejska zareaguje bardzo szybko i wdroży przedstawione przez nas środki, tak aby ludzie mogli żyć, pracować i zakładać rodziny w naszych wspaniałych społecznościach wiejskich, mając dostęp do odpowiednich usług" – powiedział sprawozdawca. Opinia ma zostać przyjęta na sesji plenarnej w dniach 9–10 grudnia 2020 r.

Członkowie omówili priorytety prezydencji niemieckiej z Judith Conrad z niemieckiego ministerstwa rolnictwa (departament rozwoju obszarów wiejskich) oraz z Norbertem Linsem (DE/EPL), przewodniczącym Komisji AGRI w PE.

Opinia „Wzmocniony Unijny Mechanizm Ochrony Ludności" sporządzona przez Alberta Cirio (IT/EPL), przewodniczącego regionu Piemont: „Pandemia zbierająca żniwo na całym świecie zmieniła nasz styl życia i jak każde ekstremalne doświadczenie pokazała nie tylko mocne i słabe punkty systemów opieki zdrowotnej, lecz również naszą zdolność do reagowania na sytuacje nadzwyczajne na szeroką skalę. Przewidziane w proponowanej zmianie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zwiększenie zdolności koordynacyjnych jest zatem bardzo potrzebne nie tylko do błyskawicznej i skutecznej interwencji w sytuacji kryzysowej, ale w jeszcze większym stopniu – do szybkiego złagodzenia skutków kryzysu. Jestem dumny, że mogłem być sprawozdawcą tej opinii. Zmierza ona właśnie w tym kierunku: jeszcze większej skuteczności i zdolności reagowania instrumentu na europejskie potrzeby, począwszy od rozwinięcia potencjału poszczególnych obszarów i społeczności lokalnych w Europie" – podkreślił Albert Cirio. Przyjęcie opinii zaplanowano na najbliższą sesję plenarną KR-u w październiku 2020 r.

Członkowie wymienili poglądy na temat agroekologii, która jest tematem opinii przygotowywanej przez Guillaume'a Crosa (FR/ZIELONI), wiceprzewodniczącego rady regionu Oksytania. Podejście agroekologiczne jest istotne z punktu widzenia reakcji na wyzwania związane z pandemią: zmniejsza ślad węglowy rolnictwa, wspiera odtwarzanie naturalnej i rolniczej różnorodności biologicznej, utrzymuje lub przywraca żyzność gleby oraz zwiększa odporność gospodarczą rozwijających się gospodarstw rolnych, w szczególności poprzez zachęcanie do krótkich łańcuchów dostaw.

Komisja NAT wyznaczyła Joke Schauvliege (BE/EPL), posłankę do parlamentu flamandzkiego, na sprawozdawczynię opinii „Doświadczenia i wnioski zebrane przez miasta i regiony podczas kryzysu COVID-19" oraz Paulę Fernández Viañę (ES/RenewEurope), członkinię rządu Kantabrii, na sprawozdawczynię opinii „Nowe podejście do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego – plan działania na rzecz Oceanu Atlantyckiego 2.0".

Skutki COVID-19 w regionach UE oraz wyzwania władz lokalnych i regionalnych będą tematem pierwszego dorocznego barometru regionalnego i lokalnego, który przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) i gubernator Macedonii Środkowej – Apostolos Tzitzikostas – przedstawi podczas wystąpienia na sesji plenarnej KR-u w dniu 12 października. Barometr opiera się na specjalnie zleconych badaniach, jak również na innych badaniach, których celem była szczegółowa analiza kryzysu oraz niektórych głównych kwestii politycznych i strategicznych związanych z kryzysem.

Dokumenty z posiedzenia

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się na Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020.

Kontakt:
Wioletta Wojewodzka
Tel. +32 (0)2 282 2289
Mobile: +32 (0)473 843 986
​wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-NEED-MORE-EUROPE-TO-FACE-THE-FUTURE-CRISES-AND-CHALLENGES-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-NEED-MORE-EUROPE-TO-FACE-THE-FUTURE-CRISES-AND-CHALLENGES-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-NEED-MORE-EUROPE-TO-FACE-THE-FUTURE-CRISES-AND-CHALLENGES-.ASPX

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-NEED-MORE-EUROPE-TO-FACE-THE-FUTURE-CRISES-AND-CHALLENGES-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-NEED-MORE-EUROPE-TO-FACE-THE-FUTURE-CRISES-AND-CHALLENGES-.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023