Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta wraz z UEFA na rzecz regionalnych inwestycji w sport w UE  
Photo gallery | Twitter: #CohesionAlliance

Europejski Komitet Regionów (KR) i UEFA łączą siły, aby poprawić dostęp do unijnego finansowania na rzecz sportu. Obie organizacje podkreśliły, że unijne inwestycje w regionach – poprzez politykę spójności UE – odgrywają dużą rolę w krzewieniu sportu na poziomie lokalnym oraz w promowaniu spójności terytorialnej w całej Europie. Takie przesłanie zawarto we wspólnej deklaracji podpisanej przez przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego UEFA Karla-Erika Nilssona podczas konferencji wysokiego szczebla, która odbyła się dziś w Brukseli.

Wydarzenie zgromadziło uczestników ze strony instytucji UE – m.in. unijnego komisarza Tibora Navracsicsa – i przedstawicieli wszystkich 55 krajowych federacji piłki nożnej UEFA. Podkreślono na nim znaczenie finansowania UE na cele sportowe w ramach # CohesionAlliance , ogólnounijnego sojuszu podmiotów przekonanych, że unijna polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: „Z UEFA dzielimy ten sam cel – chcemy wzmocnić spójność i solidarność w Europie. Inwestowanie w sport zwraca się w postaci lepszego zdrowia obywateli, włączenia społecznego, turystyki i rozwoju gospodarczego. Dlatego ważne jest, by UE dalej zapewniała wystarczające fundusze na politykę spójności i umożliwiała regionom i miastom budowanie na szczeblu transgranicznym dobrej infrastruktury sportowej. Popieramy #CohesionAlliance, gdyż z własnego doświadczenia wiemy, że fundusze strukturalne UE mogą doprowadzić do rzeczywistych zmian, oferując zdrowszą, lepszą jakość życia w naszych społecznościach”.

Karl-Erik Nilsson , pierwszy wiceprzewodniczący UEFA, już 20 marca podpisał oświadczenie #CohesionAlliance . Teraz podkreślił: „UEFA wierzy w sport i dlatego co roku na dużą skalę angażuje się w jego rozwój poprzez swój program wsparcia HatTrick . Program ten stanowi znaczący wkład w tworzenie infrastruktury i w propagowania aktywności sportowej w całej Europie. Jednak nasze wysiłki potrzebują uzupełnienia w postaci specjalnego finansowania UE, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Inwestowanie w sport oznacza inwestowanie w przyszłość Europy. Organizacje sportowe, organy krajowe i instytucje UE muszą ze sobą współpracować, aby jak najlepiej wykorzystywać istniejące możliwości finansowania”.

Tibor Navracsics , unijny komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: „Sport w wyjątkowy sposób może pomóc poradzić sobie z dużymi wyzwaniami, przed którymi stoją nasze społeczeństwa, i wzmocnić rozwój regionów i miast. Aby jak najlepiej wykorzystać ten potencjał, musimy nauczyć się włączać sport w nasze działania w różnych dziedzinach polityki. Chodzi zwłaszcza o skuteczniejsze uwzględnienie go w strategiach lokalnych i regionalnych, bazując na mocnych stronach i ambicjach miast i regionów”.

We wspólnej deklaracji podpisanej przez przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego UEFA Karla-Erika Nilssona obie organizacje podkreśliły, że:

sport przyczynia się w znacznym stopniu do realizacji strategicznych założeń unijnej polityki spójności oraz celów zrównoważonego rozwoju;

wniosek Komisji Europejskiej dotyczący podwojenia funduszy programu Erasmus w następnym długoterminowym budżecie UE (na okres 2021–27) oraz zwrócenie uwagi na sport masowy, dobre zarządzanie i uczciwość w sporcie to pożądany krok naprzód;

obecny brak polityki w dziedzinie sportu oraz brak infrastruktury sportowej to dwie z głównych przeszkód dla swobodnego i równego dostępu wszystkich obywateli, w tym osób niepełnosprawnych, do aktywności sportowej; zapewnienie powszechnego dostępu do zajęć sportowych ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia rozwoju gospodarczego i społecznego oraz dla zwiększenia ogólnej liczby osób uprawiających sport;

należy bardziej doceniać wkład sportu w rozwój gospodarczy i wspieranie włączenia społecznego; przepisy regulujące europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (fundusze ESI) oraz inne odpowiednie polityki europejskie powinny wspierać działania na rzecz sportu, w tym inwestycje w infrastrukturę sportową, aby budować solidarność i dobrobyt poprzez sport;

KR i UEFA będą współpracować w ramach #CohesionAlliance na rzecz silnej polityki promującej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną w całej UE po roku 2020.

Wiele z tych zaleceń KR przekazał ostatnio Komisji Europejskiej, wydając opinię „Uwzględnianie sportu w programie UE po 2020 r.” (sprawozdawca: Roberto Pella (IT/EPL), burmistrz Valdengo).

Notatka informacyjna

#CohesionAlliance jest sojuszem podmiotów przekonanych o tym, że polityka spójności UE musi pozostać filarem jej przyszłości. Z uwagi na brexit i potrzebę finansowania przez UE nowych priorytetów, takich jak obrona, bezpieczeństwo i kontrola granic zewnętrznych, istnieje ryzyko obcięcia środków finansowych na politykę spójności w następnym długoterminowym budżecie UE lub w jej wieloletnich ramach finansowych , które wyznaczają progi wydatków UE na okres po 2020 roku.

Aby tego uniknąć i podnieść świadomość na temat niezbędnej roli polityki spójności, następujące główne stowarzyszenia regionów i miast zainicjowały w październiku 2017 r. sojusz #CohesionAlliance: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzenie Regionów Europy (AER), Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), EUROCITIES oraz Europejski Komitet Regionów .

Członkowie sojuszu postulują, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się silniejsza, bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej. Do tej pory wydane przez sojusz oświadczenie zostało podpisane przez ponad 8300 indywidualnych sygnatariuszy, jak również przedstawicieli 116 regionów, 109 miast i gmin, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 35 stowarzyszeń sektorowych w UE oraz 40 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023