Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Ranking innowacyjności regionów za 2019 r.: nordyckie regiony stołeczne plasują się na szczycie, natomiast przepaść innowacyjna nadal budzi niepokój.  

Helsinki-Uusimaa w Finlandii, Region Sztokholmski w Szwecji i Region Kopenhaski (Hovedstaden) w Danii to trzy najbardziej innowacyjne regiony UE, zgodnie z opublikowanym w poniedziałek przez Komisję Europejską rankingiem innowacyjności regionów za 2019 r. Ranking pokazuje pewną zbieżność rezultatów regionalnych i zmniejszenie różnic w wynikach między większością regionów UE, mimo że powiększyła się luka w stosunku do państw osiągających najgorsze wyniki.

Markku Markkula , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i przewodniczący rady regionu Helsinki-Uusimaa, stwierdził: „Opublikowany dzisiaj przez Komisję Europejski Ranking Innowacyjności i ranking innowacyjności regionów pokazują, że wyniki UE w tej dziedzinie poprawiają się już od czterech lat z rzędu. Tak jest również w przypadku większości regionów UE, z których 159 na 238 poprawiło swoje wyniki w ciągu ostatnich ośmiu lat. Cieszę się, że mój region, Helsinki-Uusimaa, znalazł się na szczycie rankingu, przed naszymi skandynawskimi sąsiadami ze Sztokholmu i Kopenhagi”.

„Chociaż w sprawozdaniu Komisji Europejskiej podkreślono, że różnice w wynikach osiąganych przez wiodących, silnych i umiarkowanych innowatorów zmniejszają się, to jednak niektóre regiony UE pozostają jeszcze bardziej w tyle. Regiony, które często cierpią z powodu drenażu mózgów i starzenia się społeczeństwa, potrzebują wsparcia w celu stworzenia odpowiedniej infrastruktury badawczej oraz odnowienia ich naukowo-badawczego potencjału ludzkiego na szczeblu lokalnym. Potrzebujemy silniejszych partnerstw między wiodącymi regionami innowacyjnymi i innymi regionami, w tym wewnątrz każdego państwa członkowskiego i między regionami w całej Europie. Ponadto dzięki jaśniejszym i bardziej przystępnym zasadom dotyczącym programu „Horyzont Europa” UE może ułatwić sprawiedliwy i przejrzysty udział w nim oraz bardziej równomiernie rozpowszechniać doskonałość w całej Europie”, podkreślił Markku Markkula.

„Europa potrzebuje więcej inwestycji i prekursorów, aby stać się światowym liderem. Na przykład realizacja celów zrównoważonego rozwoju ONZ może zostać przyspieszona jedynie poprzez skuteczne partnerstwa z wykorzystaniem instrumentów finansowych UE oraz inwestorów prywatnych”, podsumował Markku Markkula.

Na przyszłotygodniowej sesji plenarnej w dniu 26 czerwca członkowie Europejskiego Komitetu Regionów będą dyskutować na temat lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju z Jyrkim Katainenem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Share: