Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Osiągnięte w ramach Partnerstwa Wschodniego postępy uzasadniają dodatkowe środki  
Przegląd strategii UE wobec jej wschodnich sąsiadów okazją do ożywienia reform społecznych, gospodarczych i związanych z zarządzaniem na szczeblu lokalnym i regionalnym.

W najbliższym dziesięcioleciu należy przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy na partnerstwo Unii Europejskiej z sześcioma państwami leżącymi na jej wschodniej granicy, w tym z Ukrainą, stwierdził 5 grudnia Europejski Komitet Regionów. Sformułował on szereg zaleceń, w których wezwał UE do podjęcia większych starań, by korzyści płynące ze współpracy odczuwane były nie tylko w stolicach krajów partnerskich. Padło wiele konkretnych propozycji – zaapelowano między innymi o utworzenie akademii szkolącej urzędników samorządu lokalnego i regionalnego oraz o zwiększenie wsparcia dla lokalnych projektów transgranicznych.

Opinia powstaje w momencie decydowania przez UE o budżecie na lata 2021–2027 i przeglądu prac prowadzonych z sześcioma członkami Partnerstwa Wschodniego: Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją. W opinii dowodzi się, że UE słusznie podejmowała przez dziesięć lat wysiłki, by wspierać wymierne zmiany, które ulepszają rządzenie, pobudzają gospodarkę, wspierają społeczeństwo obywatelskie i wzmacniają powiązania. Poparto w niej również podejście UE polegające na inwestowaniu najwięcej czasu, środków i wysiłków w bardziej reformatorskie państwa, zarazem jednak stwierdzono, że UE powinna zwiększyć wsparcie dla reform na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Sprawozdawca — Tadeuš Andžejewski (LT/EKR), radny rejonu miejskiego Wilna – stwierdził: W ciągu ostatnich dziesięciu lat byliśmy świadkami redystrybucji władzy na rzecz administracji regionalnej i lokalnej, zwłaszcza na Ukrainie, a także – co jest bardzo pozytywne – prawdziwego zainteresowania regionów i miast reformami i udziałem w oddolnych inicjatywach UE. Jednym z przykładów takich inicjatyw jest Światowe Porozumienie Burmistrzów , które skupia się na działaniach w dziedzinie klimatu. Podjęto też nową inicjatywę pod nazwą „Burmistrzowie na rzecz wzrostu gospodarczego” , skierowaną konkretnie do krajów Partnerstwa Wschodniego. Dzięki wsparciu ze strony UE władze szczebla niższego niż krajowy współpracują z partnerami w regionie, a miasta i regiony w UE nawiązały udane partnerstwa ze swymi odpowiednikami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Musimy wspierać te oddolne zmiany za pomocą środków politycznych, finansowych i technicznych. W ramach tego wsparcia należy zmienić równowagę obecnych relacji poprzez zwiększenie roli miast i regionów w procesie decyzyjnymi i w zarządzaniu projektami na swoim obszarze.

Sprawozdawca dodał: Podobnie jak Komisja Europejska, uważamy, że uzasadnione jest zwiększenie budżetu o 25%. Jest oczywiste, że UE może bardzo dużo zdziałać, by ulepszyć sprawowanie rządów, pobudzić gospodarkę, wspierać społeczeństwo obywatelskie i wzmocnić powiązania. Zwłaszcza zmiany w trzech obszarach mogą przynieść znaczne i długotrwałe korzyści na szczeblu lokalnym i regionalnymi. Chodzi tu między innymi o zwiększenie inwestycji w dobre rządy, na przykład poprzez utworzenie akademii szkolącej urzędników służby cywilnej. Możemy pobudzić wzrost gospodarczy poprzez przyczynianie się do poprawy jakości statystyk, ułatwianie dostępu do programów UE i wspieranie małych przedsiębiorstw. Ponadto z doświadczenia Unii Europejskiej wiemy, że zwiększanie kontaktów międzyludzkich i rozwój programów transgranicznych przynosi duże korzyści społeczne, kulturowe i gospodarcze. Musimy więcej inwestować w rozszerzanie tych modeli na nasze stosunki ze wschodnimi sąsiadami.

Stwierdził także: Są to ambitne, lecz wciąż skromne propozycje, które są korzystne dla obywateli, przedsiębiorstw, administracji publicznej, demokracji i praworządności w tych sześciu krajach . Są również korzystne dla obywateli UE, przedsiębiorstw, polityki zagranicznej, a także zgodne z intencją nowej Komisji Europejskiej, by odgrywać większą rolę geopolityczną .

Opinia KR-u, zatytułowana „Władze lokalne i regionalne kształtujące przyszłe Partnerstwo Wschodnie”, zostanie uwzględniona w rozmowach międzyrządowych przed zaplanowanym w połowie 2020 r. szczytem. KR przedstawił również pewne propozycje w trakcie zakończonych już, zorganizowanych przez UE, konsultacji z zainteresowanymi stronami. Dotychczasowa strategia skupiona była na 20 oczekiwanych do roku 2020 rezultatach i czterech celach: wzmocnieniu gospodarki i dobrych rządów, większej konektywności i silniejszym społeczeństwie.

Zalecenia KR-u zawierają liczne, bardziej szczegółowe pomysły, które są promowane lub wspierane przez lokalnych i regionalnych polityków w krajach Partnerstwa Wschodniego za pośrednictwem Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), zainaugurowanej przez KR w 2011 r. Sporządzono miedzy innymi sprawozdania na temat demokracji lokalnej , rozwoju gospodarczego , efektywności energetycznej , współpracy transgranicznej , zdolności władz lokalnych i regionalnych oraz partnerstw między miastami i między regionami .

KR zaleca wzmocnienie CORLEAP-u, aby zapewnić większe wsparcie dla decentralizacji w krajach Partnerstwa Wschodniego i pogłębić współpracę między stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych z UE i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023