Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący Lambertz ma wygłosić pierwsze orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast  

Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), wygłosi w dniu 10 października w Brukseli pierwsze orędzie na temat ƒstanu Unii z perspektywy regionów i miast. Po orędziu odbędzie się debata z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i lokalnych przywódców UE na temat przyszłości Europy. Następnie unijny komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Miguel Arias Cañete określi priorytety UE dotyczące negocjacji klimatycznych na forum ONZ w Bonn w kontekście ożywienia koalicji klimatycznej miast i regionów UE z partnerami z USA i Kanady.

#SOTREG "Stan Unii: perspektywa regionów i miast” , #CoRplenary, 10 października godz. 14:30

Gdy trwa debata na temat przyszłości Europy, przemówienie przewodniczącego KR-u przyczyni się do tworzenia unijnego programu działań poprzez przedstawienie stanu Unii z perspektywy miast i regionów. Przeanalizowane w niej zostaną również wyzwania dla samorządów lokalnych i regionalnych w najbliższych latach w obszarach takich jak migracja, zatrudnienie i wzrost gospodarczy, zmiana klimatu oraz spójność społeczna i terytorialna.

Wydarzenie to będzie transmitowane na żywo przez EbS, na stronie internetowej KR-u i na portalu Facebook.

#EURegionsWeek, 9-12 października

Inauguracyjna sesja posiedzenia plenarnego rozpocznie także 15. edycję Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, podczas którego w dniach 9–12 października w Brukseli spotka się ponad 5,000 przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych ekspertów i praktyków UE. 130 warsztatów stworzy wyjątkową możliwość wymiany poglądów i doświadczeń na trzy główne tematy: Budowanie odpornych miast i regionów – #LocalResilience; Regiony i miasta jako inicjatorzy zmian – #TakeAction; Dzielenie się wiedzą w celu osiągnięcia wyników – #SharingKnowledge Dziennikarze otrzymają specjalny program dla mediów. Sesja inauguracyjna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Inauguracja #CohesionAlliance, 9 października

Sesja początkowa#EURegionsWeek zbiega się z oficjalną inauguracją #CohesionAlliance. Jest to koalicja tych, którzy uważają, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Sojusz ten został utworzony przez wiodące europejskie stowarzyszenia miast i regionów oraz Europejski Komitet Regionów i domaga się, aby dzięki budżetowi UE po 2020 r. polityka spójności stała się silniejsza, bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla każdego regionu UE. Od rządów krajowych, regionalnych i lokalnych do MŚP, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni wyższych, organizacji kulturalnych – wszyscy, którzy wierzą w unijną politykę spójności, są zaproszeni do dołączenia do niego. Strona internetowa www.cohesionalliance.eu będzie dostępna od 9 października.

Miasta i regiony na rzecz klimatu Zbliża się #COP23.

Miesiąc przed rozpoczęciem rozmów ONZ o klimacie, które odbędą się w Bonn, komisarz Arias Cañete określi priorytety UE podczas sesji plenarnej KR-u w celu przyspieszenia wdrożenia porozumienia paryskiego. Pragnęlibyśmy pełnego zaangażowania regionów i miast w nową globalną strukturę zarządzania w zakresie klimatu i odnowienia transatlantyckiej koalicji na rzecz klimatu między miastami UE, USA i Kanady. Główne wyzwanie – ułatwienie dostępu miast i regionów do finansowania działań na rzecz klimatu – to przedmiot opinii opracowanej przez Marca Dusa (IT/PES) „Finansowanie polityki klimatycznej: niezbędne narzędzie wdrażania porozumienia z Paryża”.

Uruchomienie europejskiej platformy sieci szerokopasmowych, 12 października

W dniu 12 października przewodniczący Lambertz i unijna komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel przewodniczyć będą posiedzeniu inauguracyjnemu platformy sieci szerokopasmowych, ustanowionej wspólnie przez Komisję Europejską i KR. Platforma ustanowi regularny dialog między ekspertami a przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych, z myślą o przyczynieniu się do wdrażania szybszych, lepszych i trwałych łączy szerokopasmowych we wszystkich regionach UE.

Zarządzanie klęskami żywiołowymi w regionach UE, #IDDR2017, 12 października

Ograniczenie skutków ekstremalnych warunków pogodowych – problem ten dodatkowo zaostrzany jest przez zmiany klimatyczne – i innych klęsk żywiołowych jest tematem konferencji współorganizowanej przez KR i Organizację Narodów Zjednoczonych. Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz, komisarz ds. rozwoju regionalnego Corina Crețu, oraz specjalny przedstawiciel ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi Robert Glasser, otworzy konferencję w przededniu . Podobnie w dniu 11 października KR przyjmie opinię z inicjatywy własnej w sprawie: „Europejska polityka w zakresie przekwalifikowania sejsmicznego budynków i infrastruktury”, opracowanej przez Vita Santarsiera (IT/PES).

Inne opinie, które mają zostać przyjęte:

WPR – Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska, sprawozdawca Andrew Varah Cooper (UK/EA)

Przyszłość inicjatywy „Łącząc Europę” w sektorze transportu, sprawozdawca: Ximo Puig i Ferrer (ES/PES)

Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych, sprawozdawca: Bouke Arends (NL/PES)

Reforma zasobów własnych UE w ramach następnych WRF na okres po 2020 r., sprawozdawczyni: Isabelle Boudineau (FR/PES)

Strategiczne podejście do kwestii odporności w ramach działań zewnętrznych UE, sprawozdawca: Marcin Ociepa (PL/EKR)

Strategia kosmiczna dla Europy, sprawozdawca: Andres Jaadla (ET/ALDE)

Ochrona migrujących dzieci, sprawozdawczyni: Yoomi Renström (SV/PES)

Europejski filar praw socjalnych i dokument otwierający debatę na temat społecznego wymiaru Europy – sprawozdawca: Mauro D’Attis (IT/EPL)

Budowa europejskiej gospodarki opartej na danych (sprawozdawca: Kieran McCarthy, IE/EA).

Pakiet usługowy „Dobrze funkcjonująca gospodarka usługowa dla Europy”, sprawozdawca: Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

Wzmocnienie odporności regionów: kompetencje dla miast i regionów w obliczu globalizacji, sprawozdawczyni: Micaela Fanelli (IT/PES)

Informacje praktyczne:

Sesja inauguracyjna ( #CoRplenary & #EURegionsWeek ):

Miejsce: budynek Parlamentu Europejskiego, sala posiedzeń plenarnych, rue Wiertz 60

Termin: poniedziałek, 9 października, godz. 14.30–16.30

o Sesja inauguracyjna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

o Europejski Tydzień Regionów i Miast program dla mediów

#CoRplenary Sesja:

Miejsce: budynek Charlemagne (Komisja Europejska), rue de la Loi, Bruksela

Termin: wtorek, 10 października, godz. 15.00–21.00 i środa, 11 października, godz. 9.00–13.00.

o Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty

o Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

o Sesja plenarna – program dla mediów

Kontakt : PresseCdr@cor.europa.eu.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023