Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Oświadczenie przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza dotyczące orędzia Komisji o stanie Unii w 2017 r.  

Cel dotyczący zbudowania „bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii”, który należy osiągnąć we współpracy z regionami Europy, wyznacza właściwą drogę. To oczywiste, że Unia Europejska i jej instytucje zrealizują go jedynie wtedy, gdy będą współpracować ze sobą i z wszystkimi poziomami sprawowania rządów, w tym z władzami lokalnymi i regionalnymi. Jasne jest także, że celu tego nie można „zarządzić z góry”. Zainicjowany przez nasz Komitet proces „Rozważań nad Europą” uzupełnia starania Komisji Europejskiej i innych instytucji UE, by wsłuchiwać się w głos obywateli i współpracować z nimi przy podejmowaniu decyzji o przyszłości Europy.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker słusznie stwierdził też, że przyszłości naszej Unii Europejskiej powinny przyświecać zasady pomocniczości i proporcjonalności. By czynić postępy, UE powinna ściślej współpracować z regionami i miastami w dziedzinach ich kompetencji, zwłaszcza jeżeli pragnie realizować politykę ochrony środowiska, która umożliwi przejście na zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną, poprawi lokalne połączenia transportowe, zapewni integrację uchodźców na poziomie społeczności oraz sprawi, że powstaną godne miejsca pracy, zapanuje większa sprawiedliwość społeczna i będzie się promować spójność społeczną i terytorialną, przy jednoczesnym wspieraniu gospodarek lokalnych. Domagamy się zatem, aby Europejski Komitet Regionów był reprezentowany w grupie zadaniowej ds. stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności.

Bez odpowiednich środków nie można osiągnąć celów wyznaczonych przez przewodniczącego Junckera. Potrzebujemy zatem solidniejszego budżetu UE, który odpowiadałby europejskim ambicjom. Choć z zadowoleniem przyjmujemy deklarowaną potrzebę wzmocnienia Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, to jednocześnie podkreślamy, że instrumenty finansowe powinny uzupełniać politykę spójności adresowaną do wszystkich regionów, a nie ją zastępować, co idzie w parze z bardziej elastycznym wdrażaniem paktu stabilności i wzrostu. Polityka spójności jest podstawowym wyrazem europejskiej solidarności, której – zdaniem 80% obywateli – brakuje w Europie.

Wzywamy zatem wszystkich tych, którzy są pewni wartości dodanej polityki spójności, by przyłączyli się do przymierza #CohesionAlliance, które zostanie zainaugurowane 9 października br. w Brukseli.

Unia Europejska nie może dłużej spoczywać na laurach. Musimy dowieść, że UE gotowa jest wykazać się większą skutecznością i wydajnością, że jest postępowa w sprawach socjalnych oraz że poprawia jakość życia wszystkich obywateli. Samorządy lokalne i regionalne znajdują się na pierwszej linii działań, dlatego znają zarówno wyzwania, jak i środki niezbędne do ich przezwyciężenia – są „wiatrem w żaglach Europy”. „Zjednoczona Europa” musi słuchać, pracować i inwestować na poziomie lokalnym.

Głos środowisk lokalnych musi głośniej zabrzmieć w Brukseli. Dlatego 10 października wygłoszę pierwsze orędzie na temat ƒstanu Unii z perspektywy regionów i miast właśnie w Brukseli. Owe orędzie i późniejsza dyskusja z lokalnymi przywódcami z UE będzie transmitowana na żywo w serwisie EbS oraz na stronie internetowej KR-u: www.cor.europa.eu

Więcej informacji:

Śledź nas: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Stan Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast

Orędzie o stanie Unii w 2017 r. przewodniczącego Junckera

Kontakt:
Nathalie Vandelle

tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023