Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Działanie pilotażowe w zakresie partnerstw na rzecz innowacji regionalnych: regiony mogą się już zgłaszać  

Europejski Komitet Regionów i Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej ogłosiły zaproszenie do wyrażenia zainteresowania nowym działaniem pilotażowym dotyczącym partnerstw na rzecz innowacji regionalnych. W projekcie weźmie udział maksymalnie 24 uczestników europejskich (państwa członkowskie, regiony lub grupy regionów), zmotywowanych do przekształcenia gospodarki i społeczeństwa i chcących skuteczniej wdrażać własne ramy strategicznych polityki dotyczących innowacji, rozwoju przemysłu, transformacji w kierunku modelu zrównoważonego oraz szerzej pojętego rozwoju gospodarczego i społecznego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2022 r.

Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych są podejściem uzupełniającym, które opiera się na pozytywnych doświadczeniach związanych ze strategiami inteligentnej specjalizacji. Inicjatywa ta ma na celu poprawę koordynacji i ukierunkowania polityki regionalnej, krajowej i unijnej w zakresie badań naukowych i innowacji w celu wdrożenia transformacji ekologicznej i cyfrowej w Europie oraz rozwiązania problemu przepaści innowacyjnej w UE.

Partnerstwa będą mocno zakorzenione w ramach polityki UE, wspierając wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu , programu „Horyzont Europa” , polityki spójności i i instrumentu NextGenerationEU . Szczególną uwagę poświęci się narzędziom i mechanizmom zarządzania, które mobilizują wiele źródeł finansowania i strategii politycznych w celu zwiększenia oddziaływania i mogą pomóc połączyć inicjatywy regionalne i krajowe z inicjatywami UE na rzecz dwojakiej transformacji.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Inicjatywa ta ma zapewnić władzom lokalnym i regionalnym w całej UE doświadczenia, kontakty, współpracę, wspólnotę interesów i wiedzę fachową, które pomogą im z powodzeniem sprostać obecnym, powszechnie występującym wyzwaniom społecznym . W dłuższej perspektywie działanie to pomoże w przyciągnięciu niezbędnych inwestycji i spójnym wykorzystaniu wszystkich odpowiednich kierunków polityki i instrumentów.

Elisa Ferreira , komisarz do spraw spójności i reform, powiedziała: Promowanie i rozpowszechnianie innowacji ma kluczowe znaczenie dla powodzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. Wszystkie regiony mają potencjał innowacyjny, który należy w pełni wykorzystać, tak aby nikt nie pozostał w tyle. Potrzebujemy silnych partnerstw innowacyjnych opartych na strategiach inteligentnej specjalizacji, dostosowanych do mocnych stron i wyzwań każdego obszaru oraz integrujących różne fundusze i polityki. Regiony muszą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu innowacyjnego modelu wzrostu gospodarczego w Europie.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Silne powiązania między podmiotami działającymi w dziedzinie innowacji są podstawą dobrze prosperujących regionalnych ekosystemów innowacji. „Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych” będą stanowić platformę dla podmiotów publicznych i prywatnych do inwestowania w innowacje i przedsiębiorstwa typu start-up na rzecz zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa.  Partnerstwa obejmą wszystkie dostępne instrumenty UE z myślą o osiągnięciu wymiernych skutków. Potrzebujemy innowatorów i inwestorów w każdym regionie i kraju. Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych połączą ich ze sobą w celu stworzenia prawdziwego ogólnoeuropejskiego ekosystemu innowacji.

Oczekuje się, że uczestnicy działania pilotażowego, w ścisłej współpracy z JRC i KR-em określą obszary, na których chcą skoncentrować działanie pilotażowe. Mogą to być wyzwania społeczno-gospodarcze lub polityczne, konkretne sektory gospodarki, obszary polityki lub instrumenty polityczne. Działania w ramach działania pilotażowego będą dostosowane do obszarów o największym znaczeniu dla każdego uczestnika.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2022  r. Więcej informacji i wskazówek na temat sposobu zgłoszenia zainteresowania udziałem znajduje się w piśmie od przewodniczącego Tzitzikostasa i załączniku do niego . Wybrane regiony zostaną ogłoszone w maju, a oficjalne wydarzenie inauguracyjne zaplanowano na 17 maja.

Kontakt:

Sekretariat Komisji SEDEC

sedec@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023