Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nowe wyzwania wymagają nowych środków – postulują samorządowcy w sprawie przyszłości rybołówstwa w Europie  
Europejski Komitet Regionów przyjął dziś w Brukseli zdecydowaną większością głosów propozycje dotyczące przyszłości Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) po 2020 r.

Zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych Unii Europejskiej przyjęło opinię przewodniczącej rady departamentu Finistère. Nathalie Sarrabezolles proponuje zwiększenie budżetu na politykę morską i politykę rybołówstwa na okres po 2020 r. do poziomu 1% wieloletnich ram finansowych, ze względu na konieczność finansowania – obok rybołówstwa i akwakultury – niebieskiej gospodarki, nadzoru morskiego oraz licznych projektów związanych z ochroną środowiska. Komisja Europejska proponuje 6,14 mld EUR na Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) w ramach kolejnego, długoterminowego budżetu na lata 2021–2027.

Miasta i regiony apelują o zwiększenie środków przeznaczonych na rybołówstwo i politykę morską w przyszłym budżecie UE poprzez dodanie do puli 0,53% przeznaczonej obecnie na rybołówstwo i akwakulturę dodatkowej puli w wysokości 0,47% na zintegrowaną politykę morską.

Członkowie KR-u popierają propozycje Nathalie Sarrabezolles (FR/PES) , by nowy Fundusz dysponował 1% budżetu europejskiego po 2020 r. zamiast 0,6% jak obecnie. Przy takim założeniu środki EFMR mogłyby wzrosnąć o 6,8%.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje nowe rozporządzenie w sprawie EFMR, które umożliwia kontynuowanie proaktywnej polityki rybołówstwa i polityki morskiej. Niemniej zwraca uwagę Komitetu Regionów na wydzielone środki finansowe, które są mało ambitne z punktu widzenia polityki o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju Unii Europejskiej.

Zdaniem samorządów trzeba pozwolić państwom członkowskim na opracowywanie regionalnych programów operacyjnych w ramach programów krajowych. Taka transpozycja programów zachęci do tworzenia strategii regionalnych i pozwoli lepiej rozdzielić środki z EFMR w zależności od wyzwań lokalnych.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych popierają także częstsze wykorzystywanie uproszczonych form kosztów, mianowicie takich jak zwrot ryczałtowy, standardowe stawki jednostkowe czy kwoty ryczałtowe, które mogą zmniejszyć obciążenie administracyjne spoczywające na beneficjentach, jak również proste i dostępne dla najmniejszych przedsiębiorstw instrumenty finansowe.

Sprawozdawczyni apeluje o surowsze wymagania w zakresie warunków środowiskowych w kontekście rozwoju akwakultury, a także w zakresie wiedzy na temat nakładów na hodowlę i w odniesieniu do pomiarów wpływu na środowisko. W szczególności nie należy przyznawać pomocy przedsiębiorstwom, których działalność powoduje znaczną degradację środowiska morskiego na obszarze chronionym. Ponadto nie powinna istnieć możliwość wspierania hodowli organizmów zmodyfikowanych genetycznie z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się w środowisku naturalnym.

Rybołówstwo powinno również przyczyniać się do przeciwdziałania zanieczyszczeniu i globalnemu ociepleniu. Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych podkreślają, że EFMR musi umożliwiać wspieranie badań i innowacji na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i obniżenia emisji CO 2 .

Jednocześnie samorządowcy ubolewają nad późnym wejściem w życie Funduszu i opóźnieniami w udostępnieniu środków finansowych i ich wdrażaniu. Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.

Europejskie miasta i regiony odnotowują, że ze względu na ramy czasowe omawiany projekt rozporządzenia nie zawiera żadnych środków towarzyszących brexitowi. W zależności od wyniku negocjacji konieczne mogłyby się okazać specjalne środki finansowe, których obecnie nie przewidziano w projekcie rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027.

Dodatkowe informacje

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów „Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) po roku 2020 – Inwestowanie w europejskie społeczności nadbrzeżne”, Alberto Núñez FEIJÓO (ES/EPL)

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego na temat Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), czerwiec 2017 r.

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-FISHERIES-CHALLENGES-CALL-FOR-NEW-MEASURES.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-FISHERIES-CHALLENGES-CALL-FOR-NEW-MEASURES.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ORGANIC-FARMING-STRONGER-ROLE-IMPLEMENTATION-EVALUATION-ACTION-PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-FISHERIES-CHALLENGES-CALL-FOR-NEW-MEASURES.ASPX

Rolnictwo ekologiczne: lokalni przywódcy chcą odgrywać większą rolę we wdrażaniu i ocenie planu działania
Rolnictwo ekologiczne: lokalni przywódcy chcą odgrywać większą rolę we wdrażaniu i ocenie planu działania
03.12.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECO-LABEL-AQUACULTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-FISHERIES-CHALLENGES-CALL-FOR-NEW-MEASURES.ASPX

European Committee of the Regions calls for a European eco-label for aquaculture products and a one-stop-shop for licenses
European Committee of the Regions calls for a European eco-label for aquaculture products and a one-stop-shop for licenses
02.12.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-SUSTAINABLE-FARMING-AND-FISHING-IN-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NEW-FISHERIES-CHALLENGES-CALL-FOR-NEW-MEASURES.ASPX

Local and regional authorities call for a more sustainable farming and fishing in Europe
Local and regional authorities call for a more sustainable farming and fishing in Europe
30.09.2021