Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Komitet Regionów: 21 polskich samorządowców będzie bronić interesów lokalnych i regionalnych  

Komitet Regionów: 21 polskich samorządowców będzie bronić interesów lokalnych i regionalnych


Czas na kobiety w samorządach: Prezydent Gdańska i Prezydent Łodzi reprezentują polskie samorządy w Brukseli

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego będzie przewodzić polskiej delegacji krajowej w Europejskim Komitecie Regionów, którego członkowie 12 lutego odbyli pierwsze posiedzenie nowej pięcioletniej kadencji. Wśród członków tego zgromadzenia przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE Polskę reprezentować będą po raz pierwszy dwie kobiety Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska i Hanna Zdanowska Prezydent Łodzi.

Marek Woźniak jako szef delegacji wejdzie także w skład kierownictwa Europejskiego Komitetu Regionów. Przedstawiciele Polski stoją też na czele dwóch ugrupowań politycznych w KR-e: przewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) wybrany został Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a szefem Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) został Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Komitet, który został utworzony w 1994 r., pełni rolę doradczą w unijnym procesie decyzyjnym i inne instytucje mają obowiązek zasięgać jego opinii w kwestiach mających wpływ na miasta i regiony. Choć członkowie KR-u nie mają uprawnień decyzyjnych na szczeblu UE, wydawane przez nich zalecenia mogą mieć znaczny wpływ na przywódców krajowych i europejskich komisarzy. Największa pozycja w budżecie UE – środki na politykę spójności – to pieniądze przekazywane na rozwój regionalny w całej UE, w tym na rozwój bogatszych regionów, a wiele innych funduszy unijnych – takich jak Wspólna Polityka Rolna – pomaga wspierać gospodarkę polskich miast i regionów.

Podczas inauguracyjnej sesji plenarnej KR-u wybrano pierwszego przewodniczącego zgromadzenia z Grecji. Apostolos Tzitzikostas, gubernator regionu Macedonia Środkowa i członek partii Nowa Demokracja (Europejska Partia Ludowa),] będzie przewodniczył KR-owi przez najbliższe dwa i pół roku. Vasco Cordeiro, przewodniczący rządu regionalnego Azorów, był kandydatem drugiej co do wielkości partii – Partii Europejskich Socjalistów.

W przemówieniu po ogłoszeniu wyników Apostolos Tzitzikostas powiedział, że centralną osią jego prac i działania KR-u będzie Europejski Zielony Ład, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

"Nowa kadencja Europejskiego Komitetu Regionów to dla członków polskiej delegacji przede wszystkim wyzwania związane z negocjacjami i wdrażaniem unijnego budżetu na lata 2021-27. Liczę na szybkie zakończenie negocjacji w sprawie budżetu, gdyż tylko dzięki planowemu rozpoczęciu wdrażania programów regionalnych, będziemy mieli szansę w pełni wykorzystać ich potencjał. Dla nas, polskich samorządowców kluczowe jest również, aby utrzymać poziom dotychczasowego wsparcia w ramach polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Najbliższe 5 lat to także szansa dla polskich samorządów związana z kluczowym projektem europejskim, jakim jest Nowy Zielony Ład. Liczymy w szczególności na możliwości związane z Mechanizmem Sprawiedliwej Transformacji, który może pomóc regionom uzależnionym od węgla w przechodzeniu na bardziej zielone źródła energii" podkreślił Marek Woźniak.

W skład delegacji polskiej do Komitetu Regionów wchodzi 21 członków – 27 państw członkowskich UE wystawia w sumie 329 członków. 21 zastępców członków będzie mogło tymczasowo przejmować obowiązki członków KR-u, gdy ich główne działania – w ich społecznościach – uniemożliwią im udział w pracach Komitetu lub gdy omawiane będą sprawy szczególnie ważne dla danego zastępcy.

21 członków wchodziło już wcześniej w skład delegacji polskiej. Oprócz Marek Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego są to:

Gustaw Marek BRZEZIN - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Aleksandra DULKIEWICZ - Prezydent Miasta Gdańska

Mariusz Rafał FRANKOWSKI - Radny m. st. Warszawy

Olgierd GEBLEWICZ - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Paweł GRZYBOWSKI - Burmistrz Miasta Rypin

Krzysztof IWANIUK - Wójt Gminy Terespol

Józef JODŁOWSKI - Starosta Powiatu Rzeszowskiego

Robert KOŚCIUK - Burmistrz Krasnegostawu

Witold Rafał KOZŁOWSKI - Marszałek Województwa Małopolskiego

Krzysztof Adam MATYJASZCZYK - Prezydent Miasta Częstochowa

Władysław ORTYL - Marszałek Województwa Podkarpackiego

Cezary Adam PRZYBYLSKI - Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Grzegorz Zenon SCHREIBER - Marszałek Województwa Łódzkiego

Jarosław Piotr STAWIARSKI - Marszałek Województwa Lubelskiego

Dariusz STRUGAŁA - Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Mieczysław STRUK - Marszałek Województwa Pomorskiego

Adam Krzysztof STRUZIK - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI - Prezydent m. st. Warszawy

Ludwik Kajetan WĘGRZYN - Radny Powiatu w Bochni

Hanna ZDANOWSKA - Prezydent Miasta Łodzi

Członkowie KR-u są wybierani zgodnie z przepisami krajowymi. Automatycznie tracą członkostwo w KR-ze, jeśli utracą lokalny czy regionalny mandat samorządowy.

W poprzedniej kadencji 2015–2020 polscy członkowie przygotowali sprawozdania i zalecenia dotyczące:

· Zwalczanie dezinformacji w Internecie: podejście europejskie

· Lepsze stanowienie prawa: podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i utrzymanie dalszego zaangażowania

· Strategia makroregionalna dla regionu Karpat

· Dokument analityczny nt. przyszłości finansów UE

· Koszty i zagrożenia związane z brakiem spójności: strategiczna wartość polityki spójności dla realizacji celów Traktatu i sprostania nowym wyzwaniom stojącym przed europejskimi regionami

· Przegląd Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

· Rewitalizacja miast portowych i terenów portowych

  • Śródokresowa ocena programu LIFE

· Plan działania w sprawie ram z Sendai dotyczących ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030

· Inwestowanie w młodzież Europy i Europejski Korpus Solidarności

· Przyszli liderzy Europy: inicjatywa na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up

· Klasyfikacja terytorialna i typologie terytorialne

· Strategiczne podejście do kwestii odporności w ramach działań zewnętrznych UE

· Unijne ramy gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa

· Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rola krajowych banków prorozwojowych we wspieraniu planu inwestycyjnego dla Europy

  • Legalna migracja
  • Ulepszenie wdrażania Agendy Terytorialnej UE 2020

· Zielona księga "Tworzenie unii rynków kapitałowych"

· Instrumenty finansowe wspierające rozwój terytorialny

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

tel. +32 2 282 22 89

+32 473 843 986