Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
EU musi pomóc miastom i regionom stawić czoła skutkom brexitu  
Podczas debaty, która pokazała stan niepewności wśród obywateli i w gospodarce w obliczu brexitu, członkowie brawami nagrodzili wysiłki Michela Barniera na rzecz uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Dnia 6 grudnia przywódcy lokalni i regionalni wezwali UE do podjęcia działań, które złagodzą skutki wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii, i do przyjęcia budżetu napędzającego regionalne gospodarki. Postulaty te wysunięto podczas debaty w Brukseli z udziałem Michela Barniera, głównego negocjatora UE ze Zjednoczonym Królestwem. Członkowie docenili to, że zapewnił on porozumienie, które ogranicza ryzyko dla UE i w szczególności dla Republiki Irlandii, oraz że w trakcie negocjacji brał pod uwagę sprawy miast i regionów.

Michel Barnier przemawiał w Europejskim Komitecie Regionów (KR-ze) – europejskim zgromadzeniu władz lokalnych i regionalnych – kilka dni po zatwierdzeniu przez szefów unijnych państw i rządów porozumienia o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, które to porozumienie 11 grudnia zostanie przedłożone brytyjskiemu parlamentowi jako pierwszy krok w kierunku ratyfikacji. To porozumienie jest preludium do rozmów o długofalowych stosunkach pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem. Jeszcze w marcu 2017 r. Michel Barnier zapowiadał w KR-ze, że musi ono być ambitne pod względem ustaleń w dziedzinie handlu, badań i innowacji, działań na rzecz klimatu, współpracy międzynarodowej i rozwoju oraz bezpieczeństwa.

Michel Barnier, główny negocjator a zarazem były komisarz ds. rozwoju regionalnego, podkreślił : „To bardzo wyważone porozumienie – jedyne i najlepsze z możliwych. Zachowuje ono zasady UE, a zarazem nie przekracza czerwonej linii wytyczonej przez Zjednoczone Królestwo. Uzgodniliśmy, że w bieżącym okresie programowania w latach 2014–2020 wszystkie zobowiązania podjęte przez 28 państw członkowskich zostaną przez nie wypełnione, aby zagwarantować stabilność finansową. Utrzymamy warunki uczciwej konkurenci i możliwości współpracy dla brytyjskich miast, regionów i uniwersytetów. Zadbamy o dynamiczny rozwój gospodarczy naszych regionów, z których niektóre utrzymują ze Zjednoczonym Królestwem intensywne relacje handlowe. Jednak bez ratyfikacji nie będzie żadnego porozumienia ani okresu przejściowego po wyjściu z UE. Nie można wykluczyć scenariusza „no deal”, a więc wszystkie regiony i miasta muszą się i na taką ewentualność przygotować.”

Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), przewodniczący KR-u oraz członek senatu Belgii z ramienia wspólnoty niemieckojęzycznej, powiedział: „Po trudnych negocjacjach porozumienie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE stanowi najlepszy kompromis, lecz mimo wszystko regiony UE i Zjednoczonego Królestwa odczują skutki tej zmiany. W brexicie nie będzie zwycięzców i UE musi teraz uczynić wszystko, co się da, by zminimalizować straty. Przygotowania muszą obejmować wszystkie poziomy sprawowania rządów. Teraz musimy uzgodnić ambitniejszy budżet na dalszą perspektywę czasową i to najlepiej jeszcze przed wyborami europejskimi, żeby zminimalizować niepewność. To kolejny powód, dla którego nie wolno dopuścić do cięć w funduszach na rzecz rozwoju regionalnego w unijnym budżecie po 2020 r. Wszyscy zaangażowani decydenci muszą wziąć pod uwagę apel regionów o negocjacje włączające szersze kręgi zainteresowanych, zwłaszcza że nad porozumieniem o przyszłych stosunkach handlowych między UE a Zjednoczonym Królestwem pracować będzie także kilka regionalnych zgromadzeń parlamentarnych .”

Od ostatniego wystąpienia Michela Barniera w KR-ze w marcu 2017 r. KR dokonał analizy , aby określić możliwy wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE na regiony i miasta. Następnie przeprowadził też rozmowy z przedstawicielami administracji zdecentralizowanej i samorządów lokalnych ze Zjednoczonego Królestwa. Oprócz tego przygotowano ankietę na temat gospodarki, adresowaną do władz lokalnych i regionalnych oraz miejscowych izb handlowych. Zamówiono również badanie , aby ocenić wpływ brexitu na konkretne regiony w Belgii, Niemczech, Francji, Polsce i Hiszpanii oraz na niektóre branże w EU (transport, budowa maszyn, przemysł elektroniczny, branża spożywcza, przemysł chemiczny, tekstylny i meblarski). W maju 2018 r. KR przyjął rezolucję polityczną , w której wezwał UE do zagwarantowania, że władze lokalne i regionalne nie zostaną pozostawione same sobie w obliczu wyzwań związanych z brexitem.

KR zaapelował, by budżet unijny na lata 2021–2027 był równy 1,3% DNB Unii po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023