Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Posłowie do PE i lokalni przywódcy będą zabiegać o odpowiednie przepisy i środki finansowe na rzecz silniejszej polityki spójności.  

Wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego i członkowie Europejskiego Komitetu Regionów stwierdzili, że będą zabiegać o odpowiednie przepisy i środki finansowe, aby wzmocnić politykę spójności na lata 2021–2027. Wezwali oni państwa członkowskie do wyznaczenia wyraźnych celów w zakresie większej spójności i rzeczywistego budżetu UE.

Negocjacje w sprawie budżetu UE na lata 2021–2027 i rozporządzeń dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostały omówione podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego (REGI) i Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w dniu 8 października w Brukseli.

W ostatnich latach posłowie do PE i lokalni przywódcy zmobilizowali się do obrony silnej polityki spójności na lata 2021–2027, która nadal wspiera obywateli i przedsiębiorstwa we wszystkich regionach europejskich oraz angażuje władze lokalne i regionalne w podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Wspólnie bronią oni również uproszczonych zasad i polityki spójności UE, która nie jest uzależniona od warunków niezwiązanych bezpośrednio z jej celami i beneficjentami. Komisje REGI i COTER skrytykowały cięcia budżetowe, których domagały się niektóre państwa członkowskie, oraz ewentualne osłabienie ram prawnych dotyczących zaangażowania podmiotów lokalnych, a także przypomniały o stanowisku zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i Komitetu Regionów.

Członkowie komisji REGI i COTER przypomnieli również swoje obawy i priorytety w rozmowach z komisarzem ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem , który jest również nowym komisarzem ds. budżetu UE. Podczas dyskusji podkreślono potrzebę zapewnienia odpowiedniego finansowania, aby dzięki niemu wszystkie regiony i miasta UE stały się bardziej przyjazne środowisku, bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu i inteligentniejsze, przy efektywnym wykorzystaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Przypomnieli, że związek między polityką spójności a reformami strukturalnymi musi być dwukierunkowy, że cele polityki spójności nie powinny być przekierowywane i że konieczne jest również, aby cel polityki spójności był stosowany przekrojowo we wszystkich obszarach polityki UE zgodnie z wymogami Traktatów. Zmniejszanie dysproporcji i pobudzanie osiągania celów zrównoważonego rozwoju muszą stać się wspólnymi priorytetami, które nie będą podważane przez odgórne, oparte na oszczędnościach podejście do reform.

Brak ambicji w zakresie polityki spójności oznacza brak ambicji dla Europy. Cięcie budżetu stanowiłoby dotkliwy cios dla projektu europejskiego. Oznacza to, że zaczynamy się poddawać, oddając zwycięstwo eurofobom. Nie pozwolimy na to , powiedział przewodniczący Komisji REGI Younous Omarjee .

Polityka spójności jest najważniejszą polityką inwestycyjną, jaką dysponują nasze miasta i regiony . Możliwość opóźnienia kolejnych wieloletnich ram finansowych, które wstrzymałoby tę politykę na rok lub dwa lata, miałaby bezpośredni wpływ na walkę z kryzysem klimatycznym i zwiększyłaby rosnące nierówności społeczne i terytorialne , powiedziała przewodnicząca Komisji COTER Isabelle Boudineau (FR/PES).

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel. +32 2 282 2461

tel. kom. +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Udostępnij :