Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Lokalni przywódcy i komisarz Oettinger: trzeba przyjąć budżet UE jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, aby zapewnić ciągłość inwestycji  

Podczas debaty w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli politycy szczebla lokalnego i regionalnego oraz komisarz UE ds. budżetu Günther Oettinger wezwali do osiągnięcia porozumienia w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) – które będą definiowały roczne pułapy wydatków na wszystkie polityki UE w latach 2021–2027 – jeszcze przed najbliższymi wyborami europejskimi w 2019 r., aby zapewnić ciągłość wsparcia unijnego dla obywateli i przedsiębiorstw.

Przywódcy lokalni i regionalni z UE popierają wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz zwiększenia inwestycji związanych z edukacją, badaniami naukowymi, młodzieżą i migracją, a także propozycje ograniczenia zależności budżetu unijnego od składek państw członkowskich. Jednocześnie podkreślają, że 10-procentowe cięcia w polityce spójności utrudnią zmniejszanie dysproporcji i upowszechnianie innowacji w lokalnych społecznościach Unii.

Oprócz dostępności wystarczającego finansowania przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych UE zwrócili uwagę na właściwe określenie roli miast i regionów w realizowaniu kolejnych etapów polityk unijnych, gdyż od tego będzie zależało tworzenie lepszych synergii i oddziaływanie tych polityk. Tu kluczowym elementem będą wnioski Komisji, mające się ukazać na przełomie maja i czerwca, dotyczące nowych rozporządzeń w sprawie funduszy UE.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl Heinz Lambertz zauważył: „Projekt unijnego budżetu wyznacza właściwe priorytety, choć to, czego mam naprawdę trzeba, to większy budżet dla planowanej z rozmachem przyszłości UE. Dlatego nasz Komitet apeluje o zwiększenie budżetu do 1,3% DNB EU-27. Europa niewątpliwie musi wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, takim jak migracja czy obronność, jednak nie może się to odbywać kosztem unijnej polityki spójności. Dlatego zasadniczą kwestią będzie teraz to, jak należy zarządzać funduszami i jak na czas osiągnąć porozumienie, które da władzom lokalnym i regionalnym bezpieczną perspektywę planowania”.

Komisarz Oettinger dowiedział się, co niepokoi przedstawicieli regionów, i zachęcił ich do zgłaszania ich postulatów rządom krajowym, aby te wsparły odpowiedni projekt budżetu UE. Prosił także członków KR-u, by przeanalizowali wniosek Komisji zwłaszcza pod kątem nowych programów. „Fundusz Spójności jest owszem istotny, ale to nie wszystko” – powiedział. „We wniosku przewidziano także wsparcie badań naukowych realizowanych w regionach, działania na rzecz ochrony granic i w zakresie migracji. Jeśli podwojono środki na program Erasmus+, to przecież skorzystają na tym dzieci z Państwa miast i gmin, a nie dzieci Komisji! A zatem dokonując kalkulacji, nie skupiajmy się tylko na funduszach strukturalnych, spójrzmy także na inne programy, które są istotne dla codziennego życia obywateli”.

Uwaga dla redaktorów

Sojusz na rzecz Spójności

By opowiedzieć się za silniejszą polityką spójności po 2020 r., KR wraz z wiodącymi stowarzyszeniami terytorialnymi UE zainicjował sojusz #CohesionAlliance, oddolną inicjatywę, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że polityka spójności UE musi nadal pełnić rolę filaru przyszłości UE. Od czasu jego zawiązania w październiku ubiegłego roku sojusz przyciąga codziennie nowych sygnatariuszy, w tym władze lokalne i regionalne, stowarzyszenia biznesowe, środowisko akademickie, związki zawodowe i ośrodki analityczne.

Więcej informacji o inicjatywach, deklaracjach i stanowisku #CohesionAlliance można znaleźć na stronie: http://cohesionalliance.eu.

Porządek obrad majowej sesji plenarnej KR-u

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel.: +32 2 282 2461

tel. kom.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023