Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Lokalne społeczności opowiadają się za ograniczaniem ilości odpadów  
Europejski Komitet Regionów był gospodarzem dorocznej uroczystości wręczenia nagród Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów w ramach Zielonego Tygodnia 2019.

W ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów ( ETRO ) nagrodzono sześć projektów, które są najlepszymi działaniami roku w dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu odpadów w UE. Celem tej dorocznej nagrody jest uznanie inicjatyw na rzecz ograniczania ilości odpadów i zachęcanie wszystkich podmiotów społecznych do ich podejmowania. ETRO odbywa się co roku w listopadzie. Oznacza to w całej Europie organizowanie tysięcy działań mających na celu podnoszenie świadomości i sprzątanie świata. 10. edycja nagrody ETRO pokazuje kluczową rolę, jaką w ograniczaniu ilości odpadów odgrywają społeczności lokalne. Następna edycja ETRO odbędzie się w dniach 16–24 listopada 2019 r.

W przemówieniu inauguracyjnym członek Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) André van de Nadort (NL/PES) , burmistrz gminy Weststellingwerf i członek jury tegorocznej edycji, powiedział: Jako członek jury jestem pod wrażeniem tego, jak wiele różnych inicjatyw jest opracowywanych w całej Europie, oraz ogromnej różnorodności grup, instytucji i zbiorowości, które aktywnie angażują się w zapobieganie powstawaniu odpadów i ich ograniczanie. Europejski Komitet Regionów i nasze gminy dokładają wszelkich starań, aby podnieść poziom ambicji prawodawstwa dotyczącego odpadów w Europie. Jednak bez udziału i zaangażowania społeczności lokalnych nie bylibyśmy w stanie osiągnąć naszych celów”. André van de Nadort (NL/PES) jest sprawozdawcą opinii KR-u w sprawie europejskiej strategii dotyczącej tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym , przyjętej w październiku 2018 r.

Europejski Komitet Regionów aktywnie wspiera program ETRO i jego system nagród, przewodnicząc Komitetowi Sterującemu i wspierając jego główne działania, takie jak coroczna ceremonia wręczania nagród.

Nagrodzono sześć następujących projektów:

1. Kategoria administracja publiczna i organizacja: Maraton bezodpadowy. Zrównoważone posiłki w szkołach. Projekt realizowany przez gminę Sant Vicenç de Castellet (Katalonia). Podstawą tego działania, obejmującego serię wydarzeń, było promowanie zrównoważonych i zdrowych posiłków szkolnych w trzech szkołach publicznych w gminie. W akcję zaangażowało się ok. 600 uczniów i ich rodziców.

2. Kategoria stowarzyszenie/organizacje pozarządowe: Biblioteka przedmiotów Cloughmills , realizowana przez Cloughmills Community Action Team (Irlandia Północna). Organizator w inny sposób rozwinął koncepcję biblioteki, wypożyczając sprzęt zamiast książek. Zespół dążył do zbudowania zdolności lokalnej społeczności do wykonywania lokalnych obowiązków i zmniejszenia ilości odpadów poprzez rezygnację z konieczności samodzielnego zakupu przedmiotów przez mieszkańców.

3. Kategoria biznes / przemysł: Pojawiające się zanieczyszczenia , realizowana przez Klinikę IMQ Zorrotzaurre (Kraj Basków). W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko klinika ta sklasyfikowała chemikalia w produktach stosowanych w czterech swoich oddziałach w oparciu o ich wpływ na środowisko. Kolejnym krokiem jest zastąpienie najbardziej szkodliwych substancji bardziej zrównoważonymi alternatywami.

4. Kategoria placówka oświatowa: Ekologiczne sprzątanie ETRO , realizowana przez St Fintan's National School (Irlandia). Około 180 uczniów z tej szkoły, wraz z rodzicami, wzięło udział w warsztatach, aby dowiedzieć się, jak wytwarzać środki czystości i przybory toaletowe, które nie zawierają niebezpiecznych substancji chemicznych.

5. Kategoria obywatel(e): Ważenie bioodpadów , realizowana przez Marinę Seder Colominę i Morgane Robert (Les Lilas, Île-de-France). W celu lepszego zrozumienia pozytywnego wpływu dwóch punktów zbiórki bioodpadów w ich mieście, mieszkanki te zachęcały osoby składujące odpady do wzięcia udziału w pomiarze ich ilości, budując jednocześnie silniejsze więzi społeczne.

6. Kategoria Europejska Nagroda Specjalna : ETRO Sustainable Art Alphabet , realizowana przez szkołę Col-legi Sant Josep w Navàs (Katalonia) i jej szkoły partnerskie w ramach projektu eTwinning. Inicjatywa ta zachęciła uczniów do zdobywania wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności pracy zespołowej i umiejętności językowych. W wyniku tego działania powstał alfabet, którego litery odpowiadają wymownym przekazom na temat środowiska naturalnego i zmniejszania ilości odpadów.

Kontekst:

Aby uzyskać więcej informacji na temat laureatów i finalistów konkursu ETRO, prosimy zapoznać się z obszernym dokumentem prasowym dostępnym tutaj .

W 2018 r., podczas 10. edycji programu ETRO położono nacisk na odpady niebezpieczne pod hasłem „Czas na detoks!”. Zwrócono uwagę opinii publicznej na często ukryte, lecz szkodliwe substancje spotykane w produktach codziennego użytku i przy wykonywanych codziennie czynnościach.

Liczba działań przeprowadzonych w ramach ETRO 2018 osiągnęła rekordowy poziom 14 347. Zostały one zarejestrowane przez 32 koordynatorów krajowych, regionalnych i lokalnych w 30 państwach oraz we współpracy z sekretariatem ETRO.

Kolejna edycja ETRO odbędzie się w dniach 16–24 listopada 2019 roku . Będzie się ona koncentrować na edukowaniu i informowaniu o odpadach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Kontakty:

ETR): Carmen Valache | cv@acrplus.org | +32 (0) 2 234 65 07

KR: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023