Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Władze lokalne do Charles’a Michela: Konferencja w sprawie przyszłości Europy musi skonsolidować model demokratyczny UE i wzmocnić fundamenty Europy, czyli regiony, miasta i wsie.  

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel omówił przyszłość Europy i Europejskiego Komitetu Regionów po zakończeniu procesu ekologicznej odbudowy po pandemii COVID-19.

Europejski Komitet Regionów powitał przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela na sesji plenarnej w dniu 17 marca. Charles Michel przedstawił swoją wizję roli władz lokalnych i regionalnych w odbudowie i demokracji w Europie. Wymienił również poglądy na temat przyszłości Europy z członkami KR - u (obejrzyj nagranie debaty tutaj ).

Przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas przedstawiając oczekiwania regionów i miast Charles’owi Michelowi, stwierdził: W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pandemia COVID-19 spustoszyła Europę. Jednak w tych trudnych czasach Europejski Komitet Regionów nigdy nie zaprzestał pracy, nie zrobili tego także przewodniczący regionów, burmistrzowie, doradcy regionalni i lokalni, którzy codziennie walczyli w terenie, ratując ludzkie życie miejsca pracy i lokalne przedsiębiorstwa. Pandemia COVID-19 uwypukliła ograniczenia obecnie dwuwymiarowej Europy, opartej wyłącznie na państwach członkowskich i Brukseli. Konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi wyjątkową okazję do wzmocnienia naszego wspólnego europejskiego domu demokracji, ale nie będzie oznaczać nic i nie zmieni nic w życiu ludzi, jeśli stanie się „konkursem piękności” między instytucjami UE a stolicami narodowymi. Musi w tym chodzić o zbudowanie Europy lepszej, bardziej otwartej i mniej biurokratycznej, Europy odpornej, zrównoważonej i skuteczniejszej. Musimy wspólnie przyczynić się do modernizacji europejskiego domu demokracji, gdzie UE jest dachem ochronnym, państwa członkowskie są ścianami nośnymi, a regiony, miasta i wsie solidnymi fundamentami.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel stwierdził: Jako były działacz władz lokalnych Walonii wiem, jak ważna jest rola władz lokalnych i regionalnych w radzeniu sobie z kryzysem, który od roku dotyka Europę i świat. Pokazały one, w jakim stopniu są częścią demokracji, ponieważ to one jako pierwsze reagują na potrzeby obywateli. Były bardzo aktywne i podjęły konkretne działania. Pokazały one pełną legitymizację lokalnych polityków i roli, jaką odgrywają. W odniesieniu do wszystkich wyzwań i możliwości, przed którymi stoi Unia Europejska, czy to ochrony wartości i demokracji, czy to ekologicznej odbudowy czy cyfryzacji po pandemii COVID-19, dostrzegam wśród przywódców lokalnych i regionalnych cennych partnerów, z którymi rządy muszą ściślej współpracować. Znajdują się one najbliżej ludzi, są pragmatyczne, bezpośrednio kontaktują się z obywatelami i wiedzą, jak ich mobilizować. Muszą być bardziej zaangażowane w plany naprawy gospodarczej, ponieważ zarządzają ponad 30% inwestycji publicznych i są kluczem do sukcesu. W ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy będą mieć pełną swobodę udziału w debacie. Moją ambicją jest przeniesienie większej ilości energii, którą władze lokalne i regionalne wkładają w terenie, do europejskiej magii.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Vasco Cordeiro zauważył: Jeśli konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie próbować spełnić wszystkie możliwe cele, z pewnością nie spełni żadnego. Konferencja powinna skupić się na dwóch aspektach: jak Europa działa i nad czym powinna pracować. W obu tych przypadkach rola władz lokalnych i regionalnych ma pierwszorzędne znaczenie. Dotyczy to również odbudowy w Europie. Nadszedł czas, by zrealizować filar praw socjalnych, a także zapewnić dalsze stosowanie ogólnej klauzuli wyjścia w przyszłym roku. Dlatego też Europejski Komitet Regionów apeluje o złotą regułę dla zrównoważonych inwestycji.

Olgierd Geblewicz   (PL/EPL), Przewodniczący ugrupowania EPL w Komitecie Regionów, marszałek województwa zachodniopomorskiego podkreślił: " Odbudowie gospodarczej po pandemii będzie musiała towarzyszyć odbudowa demokratyczna. My, przywódcy regionalni i lokalni, jesteśmy dobrze przygotowani i gotowi do zainicjowania tej „odbudowy demokratycznej”. Jesteśmy gotowi podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie modeli demokracji uczestniczącej podczas Konferencji na temat przyszłości Europy."

Władysław Ortyl (EKR/PL) , Przewodniczący ugrupowania EKR w Komitecie Regionów , marszałek województwa podkarpackiego zauważył: "Szczepienia to jedyny racjonalny sposób na wyjście z pandemii. To jedyna szansa i nadzieja na powrót do normalności. Bilans korzyści ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych przemawia jednoznacznie za szczepieniami. Z powodu ogromnego wysiłku jaki samorządy wkładają w walkę z pandemią, ciężko jest nam zaakceptować opóźnienia w dostawach szczepionek".

Władze lokalne współpracują z Unią nad cyfryzacją obszarów wiejskich, połączeniem najbardziej oddalonych regionów wyspiarskich i górskich z resztą Europy, przygotowaniem MŚP i szkół na przyszłość, a także nad zwiększeniem odporności tych obszarów. Regiony, miasta i wsie przyczyniają się do bardziej ekologicznej Europy gdyż są one odpowiedzialne za wdrażanie 70% całego prawodawstwa UE i środków łagodzenia zmiany klimatu oraz 90% polityki przystosowania się do zmiany klimatu. KR powołał grupę wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej, która ma wspierać jego działania w ramach konferencji.

Kontakt:

Michele Cercone

tel. kom.: +32 473 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023