Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują decyzję UE o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią  

Decyzja Unii Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią to „właściwa decyzja UE i doskonała okazja dla Bałkanów Zachodnich”, stwierdzili w dniu 25 marca przywódcy Europejskiego Komitetu Regionów, po tym jak państwa członkowskie UE formalnie zaprosiły te dwa państwa do stołu negocjacyjnego.

Przewodniczący komisji KR-u zajmującej się stosunkami zewnętrznymi Mark Speich , sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii, po raz kolejny przypomniał, jak ważne jest przygotowanie regionów i miast w Albanii i Macedonii Północnej do członkostwa w UE, na co wielokrotnie zwracał uwagę Europejski Komitet Regionów (KR): „Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję otwarcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Europejski Komitet Regionów od lat wzywał do podjęcia tej ważnej decyzji, a oba kraje podjęły poważne reformy. Rozpoczęcie rozmów akcesyjnych odzwierciedla zaangażowanie na rzecz realizacji wspólnego programu pogłębionych stosunków opartego na współpracy i wartościach europejskich. Jest to właściwa decyzja dla UE i doskonała okazja dla całego regionu Bałkanów Zachodnich do wznowienia reform. Danie Bałkanom Zachodnim znaku nadziei jest podwójnie ważne w tych trudnych czasach, kiedy światowa pandemia powoduje niepewność gospodarczą w całej Europie”.

Od dziesięciu lat KR współpracuje z władzami lokalnymi i regionalnymi obu krajów, podejmując wyzwania polityczne i współpracując z nimi w kwestiach administracyjnych, które są dla nich szczególnie ważne, takich jak gospodarka odpadami.

Jasna Gabrič (SI/Renew Europe), burmistrzyni Trbovlje i współprzewodnicząca Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE–Macedonia Północna, powiedziała: „Jest to pozytywna i spóźniona decyzja w trudnych czasach, pokazująca, że pomimo tej bezprecedensowej sytuacji UE utrzymuje swoją politykę rozszerzenia. Rzeczywiście, w tym momencie kryzysu jesteśmy jeszcze bardziej solidarni z regionem Bałkanów Zachodnich”.

Nikola Dobroslavić (HR/EPL), żupan żupanii dubrownicko-neretwiańskiej i przewodniczący grupy roboczej KR-u ds. Bałkanów Zachodnich, która do tej pory zajmowała się stosunkami z Albanią, powiedział: „Mieszkańcy Macedonii Północnej i Albanii wiedzą już, że przystąpienie do UE nie jest łatwe. Ale jako osoba pochodząca z Chorwacji, kraju, który dopiero niedawno przystąpił do UE, wiem, jak cenna jest przynależność do klubu i rozwijanie dobrych, opartych na współpracy stosunków z innymi ludźmi w całej Europie. Mówię zatem: kontynuujcie dobrą pracę, a zostaniecie wynagrodzeni. Proces reform powinien wzmocnić waszą demokrację, wasze gospodarki i waszą odporność. Pracujcie razem i inwestujcie w lokalną demokrację”.

KR utrzymuje również kontakty polityczne i stosunki robocze z innymi krajami kandydującymi i potencjalnymi krajami kandydującymi do członkostwa w UE. Każdego roku politycy z władz lokalnych i regionalnych UE spotykają się ze swoimi odpowiednikami z całych Bałkanów Zachodnich i Turcji na organizowanej przez KR konferencji z okazji Dnia Rozszerzenia.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-WELCOME-EU-DECISION-TO-START-ACCESSION-TALKS-WITH-NORTH-MACEDONIA-AND-ALBANIA.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-WELCOME-EU-DECISION-TO-START-ACCESSION-TALKS-WITH-NORTH-MACEDONIA-AND-ALBANIA.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-WELCOME-EU-DECISION-TO-START-ACCESSION-TALKS-WITH-NORTH-MACEDONIA-AND-ALBANIA.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TWENTIETH-MEETING-JCC-NORTH-MACEDONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-WELCOME-EU-DECISION-TO-START-ACCESSION-TALKS-WITH-NORTH-MACEDONIA-AND-ALBANIA.ASPX

Twentieth meeting of JCC North Macedonia – the first after the opening of EU accession negotiations
Twentieth meeting of JCC North Macedonia – the first after the opening of EU accession negotiations
21.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENLARGEMENT-DAYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-WELCOME-EU-DECISION-TO-START-ACCESSION-TALKS-WITH-NORTH-MACEDONIA-AND-ALBANIA.ASPX

EU enlargement should aim to "turn despair into hope" for young people
EU enlargement should aim to "turn despair into hope" for young people
08.07.2022