Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Duże zainteresowanie debatami oddolnymi KR-u na temat przyszłości Europy  

 

Kampania „Rozważania nad Europą” mająca na celu zapoznanie się z obawami i oczekiwaniami obywateli na szczeblu oddolnym nabiera szybkiego tempa kilka miesięcy po jej zapoczątkowaniu przez Europejski Komitet Regionów (KR). Jak podkreślono dzisiaj na posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), od marca 2016 r. w dziewiętnastu państwach członkowskich UE zorganizowano ponad pięćdziesiąt wydarzeń poświęconych dialogowi obywatelskiemu i dyskusji na szczeblu lokalnym. Debaty z udziałem około 170 członków KR-u przyciągnęły 20 tys. uczestników w 160 regionach i miastach w całej Europie. W 2017 r. przewiduje się dziewięćdziesiąt innych imprez lokalnych, które w latach 2016–2017 będą obejmować łącznie 135 debat lokalnych. KR wykorzysta ich wyniki, wnosząc wkład w obecne rozważania polityczne nad przyszłością Europy.

 

W ramach obecnych rozważań politycznych nad przyszłością Europy przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zwrócił się do KR-u o przesłanie zaleceń z punktu widzenia miast i regionów, stwierdzając, że „celem tej konsultacji byłoby dowiedzenie się, jak faktycznie postrzega się rzeczywistość z europejskiej perspektywy lokalnej”. Stanowisko KR-u będzie oparte między innymi na jego inicjatywie „Rozważania nad Europą”, która jest wyjątkową platformą udziału obywateli w bieżącej dyskusji. Celem jest podjęcie działań w terenie, a także zapoznanie się z opiniami i propozycjami obywateli oraz władz lokalnych i regionalnych dotyczącymi rozwoju UE w następnym dziesięcioleciu. Komisja CIVEX uczestniczy aktywnie w tym procesie, wspierając zwłaszcza prace sprawozdawców, przewodniczącego KR-u Markku Markkuli i pierwszego wiceprzewodniczącego Karla-Heinza Lambertza.

 

Zabierając dzisiaj głos na posiedzeniu Komisji CIVEX, przewodniczący Markku Markkula stwierdził: „Dążenie do zbudowania lepszej Europy nabiera rozpędu w oparciu o wzajemne, wspólne poczucie odpowiedzialności w całej UE i na wszystkich poziomach sprawowania rządów. Deklaracja rzymska i perspektywiczne podejście francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona świadczą o tym, że nadchodzi czas reform. Musimy pokazać, że przywódcy polityczni, szczególnie ci znajdujący się najbliżej obywateli, naprawdę potrafią reagować na ich bolączki i że z pomocą miast i regionów możemy nadać UE bardziej ludzkie oblicze, uprościć i zbliżyć ją do obywateli. Odwiedzając 28 państw członkowskich podczas mojej kadencji, miałem okazję wziąć udział w bardzo ciekawych debatach z obywatelami reprezentującymi wszystkie grupy społeczne. Fakt, że wydarzenia te odbywają się we wszystkich zakątkach Europy z członkami KR-u u steru, napawa mnie dumą”.

 

Markku Markkula wspomniał o swoim udziale w niedawnym dialogu obywatelskim w Klużu-Napoce (13 czerwca) wraz z Emilem Bocem, burmistrzem Klużu-Napoki, byłym premierem Rumunii i członkiem KR-u, a także w Atenach (19 czerwca) wraz z członkiem KR-u Giorgosem Kaminisem, burmistrzem greckiej stolicy. Była to okazja do wysłuchania obaw i nadziei obywateli dotyczących przyszłości Europy, a także do przedstawienia przez nich wspólnych inicjatyw, których celem jest zmierzenie się z wyzwaniami wpływającymi na ich życie codzienne w mieście. W dniu 20 czerwca przewodniczący Markku Markkula uczestniczył również w dialogu obywatelskim w Salonikach, który został zorganizowany przez Apostolosa Tzitzikostasa, gubernatora regionu Macedonia Środkowa i członka KR-u z udziałem Prokopisa Pavlopoulosa, prezydenta Republiki Greckiej. Ponad czterystu obywateli wzięło udział w debacie, która dotyczyła szerokiego zakresu tematów, w tym roli UE jako partnera na arenie międzynarodowej, a także integracji europejskiej, turystyki, gospodarki i przedsiębiorczości w UE.

 

Pierwszy wiceprzewodniczący Karl-Heinz Lambertz zauważył: „Powszechna reakcja ze strony wielu przywódców lokalnych i regionalnych uczestniczących w tej inicjatywie pokazuje, że ich obywatele chcą być wysłuchani. Pragną podzielić się swymi obawami, poglądami i oczekiwaniami co do przyszłości Europy, swojej przyszłości. Jeżeli UE ma pokonać kryzys zaufania, musi wsłuchać się w lokalne głosy i uzyskać wyniki na szczeblu lokalnym z myślą o wszystkich obywatelach. Przyszłość Europy opiera się na większym upodmiotowieniu regionów, miast, miasteczek i wiosek”.

 

„Rozważania nad Europą”: sondaż obywateli i interaktywna mapa

 

Opracowano kompleksowy zestaw narzędzi w celu rozpropagowania inicjatywy „Rozważania nad Europą”, poznania poglądów uczestników i wsparcia członków KR-u w organizacji lokalnych debat.

 

Głównym sposobem zebrania opinii obywateli jest dostępny we wszystkich językach UE e-sondaż „Rozważania nad Europą”. Składa się on z zestawu zamkniętych i otwartych pytań w sprawie przyszłości Europy i umożliwia przesłanie informacji zwrotnych do respondentów, tak by byli stale informowani o działaniach KR-u mających na celu reprezentowanie ich poglądów. Do tej pory zarejestrowano ponad 2160 odpowiedzi.

W internecie można zapoznać się z interaktywną mapą zawierającą wszystkie stosowne informacje na temat bieżących debat lokalnych w poszczególnych krajach, w tym szczegóły odnoszące się do zaangażowanych członków KR-u, partnerów, programu i sprawozdań.

 

Więcej informacji:

Strona internetowa KR-u „Rozważania nad Europą”

Przyłącz się do debaty – sondaż internetowy

Porządek obrad 14. posiedzenia Komisji CIVEX

Zdjęcia z posiedzenia Komisji CIVEX

 

Kontakt:
Nathalie Vandelle
tel.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

 

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Michałowo and its people honoured with the Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
Michałowo and its people honoured with the Mayor Paweł Adamowicz Award for helping refugees on the border with Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo w Polsce zdobyła nagrodę za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022