Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Duże zainteresowanie debatami oddolnymi KR-u na temat przyszłości Europy  

 

Kampania „Rozważania nad Europą” mająca na celu zapoznanie się z obawami i oczekiwaniami obywateli na szczeblu oddolnym nabiera szybkiego tempa kilka miesięcy po jej zapoczątkowaniu przez Europejski Komitet Regionów (KR). Jak podkreślono dzisiaj na posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX), od marca 2016 r. w dziewiętnastu państwach członkowskich UE zorganizowano ponad pięćdziesiąt wydarzeń poświęconych dialogowi obywatelskiemu i dyskusji na szczeblu lokalnym. Debaty z udziałem około 170 członków KR-u przyciągnęły 20 tys. uczestników w 160 regionach i miastach w całej Europie. W 2017 r. przewiduje się dziewięćdziesiąt innych imprez lokalnych, które w latach 2016–2017 będą obejmować łącznie 135 debat lokalnych. KR wykorzysta ich wyniki, wnosząc wkład w obecne rozważania polityczne nad przyszłością Europy.

 

W ramach obecnych rozważań politycznych nad przyszłością Europy przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zwrócił się do KR-u o przesłanie zaleceń z punktu widzenia miast i regionów, stwierdzając, że „celem tej konsultacji byłoby dowiedzenie się, jak faktycznie postrzega się rzeczywistość z europejskiej perspektywy lokalnej”. Stanowisko KR-u będzie oparte między innymi na jego inicjatywie „Rozważania nad Europą”, która jest wyjątkową platformą udziału obywateli w bieżącej dyskusji. Celem jest podjęcie działań w terenie, a także zapoznanie się z opiniami i propozycjami obywateli oraz władz lokalnych i regionalnych dotyczącymi rozwoju UE w następnym dziesięcioleciu. Komisja CIVEX uczestniczy aktywnie w tym procesie, wspierając zwłaszcza prace sprawozdawców, przewodniczącego KR-u Markku Markkuli i pierwszego wiceprzewodniczącego Karla-Heinza Lambertza.

 

Zabierając dzisiaj głos na posiedzeniu Komisji CIVEX, przewodniczący Markku Markkula stwierdził: „Dążenie do zbudowania lepszej Europy nabiera rozpędu w oparciu o wzajemne, wspólne poczucie odpowiedzialności w całej UE i na wszystkich poziomach sprawowania rządów. Deklaracja rzymska i perspektywiczne podejście francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona świadczą o tym, że nadchodzi czas reform. Musimy pokazać, że przywódcy polityczni, szczególnie ci znajdujący się najbliżej obywateli, naprawdę potrafią reagować na ich bolączki i że z pomocą miast i regionów możemy nadać UE bardziej ludzkie oblicze, uprościć i zbliżyć ją do obywateli. Odwiedzając 28 państw członkowskich podczas mojej kadencji, miałem okazję wziąć udział w bardzo ciekawych debatach z obywatelami reprezentującymi wszystkie grupy społeczne. Fakt, że wydarzenia te odbywają się we wszystkich zakątkach Europy z członkami KR-u u steru, napawa mnie dumą”.

 

Markku Markkula wspomniał o swoim udziale w niedawnym dialogu obywatelskim w Klużu-Napoce (13 czerwca) wraz z Emilem Bocem, burmistrzem Klużu-Napoki, byłym premierem Rumunii i członkiem KR-u, a także w Atenach (19 czerwca) wraz z członkiem KR-u Giorgosem Kaminisem, burmistrzem greckiej stolicy. Była to okazja do wysłuchania obaw i nadziei obywateli dotyczących przyszłości Europy, a także do przedstawienia przez nich wspólnych inicjatyw, których celem jest zmierzenie się z wyzwaniami wpływającymi na ich życie codzienne w mieście. W dniu 20 czerwca przewodniczący Markku Markkula uczestniczył również w dialogu obywatelskim w Salonikach, który został zorganizowany przez Apostolosa Tzitzikostasa, gubernatora regionu Macedonia Środkowa i członka KR-u z udziałem Prokopisa Pavlopoulosa, prezydenta Republiki Greckiej. Ponad czterystu obywateli wzięło udział w debacie, która dotyczyła szerokiego zakresu tematów, w tym roli UE jako partnera na arenie międzynarodowej, a także integracji europejskiej, turystyki, gospodarki i przedsiębiorczości w UE.

 

Pierwszy wiceprzewodniczący Karl-Heinz Lambertz zauważył: „Powszechna reakcja ze strony wielu przywódców lokalnych i regionalnych uczestniczących w tej inicjatywie pokazuje, że ich obywatele chcą być wysłuchani. Pragną podzielić się swymi obawami, poglądami i oczekiwaniami co do przyszłości Europy, swojej przyszłości. Jeżeli UE ma pokonać kryzys zaufania, musi wsłuchać się w lokalne głosy i uzyskać wyniki na szczeblu lokalnym z myślą o wszystkich obywatelach. Przyszłość Europy opiera się na większym upodmiotowieniu regionów, miast, miasteczek i wiosek”.

 

„Rozważania nad Europą”: sondaż obywateli i interaktywna mapa

 

Opracowano kompleksowy zestaw narzędzi w celu rozpropagowania inicjatywy „Rozważania nad Europą”, poznania poglądów uczestników i wsparcia członków KR-u w organizacji lokalnych debat.

 

Głównym sposobem zebrania opinii obywateli jest dostępny we wszystkich językach UE e-sondaż „Rozważania nad Europą”. Składa się on z zestawu zamkniętych i otwartych pytań w sprawie przyszłości Europy i umożliwia przesłanie informacji zwrotnych do respondentów, tak by byli stale informowani o działaniach KR-u mających na celu reprezentowanie ich poglądów. Do tej pory zarejestrowano ponad 2160 odpowiedzi.

W internecie można zapoznać się z interaktywną mapą zawierającą wszystkie stosowne informacje na temat bieżących debat lokalnych w poszczególnych krajach, w tym szczegóły odnoszące się do zaangażowanych członków KR-u, partnerów, programu i sprawozdań.

 

Więcej informacji:

Strona internetowa KR-u „Rozważania nad Europą”

Przyłącz się do debaty – sondaż internetowy

Porządek obrad 14. posiedzenia Komisji CIVEX

Zdjęcia z posiedzenia Komisji CIVEX

 

Kontakt:
Nathalie Vandelle
tel.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

 

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023