Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący UE Jean-Claude Juncker i Antonio Tajani debatują o przyszłości Europy z lokalnymi przywódcami  
Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz wygłosi „Orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast”

W dniu 8 października w Brukseli rozpocznie się Europejski Tydzień Regionów i Miast . Otworzy go debata: „Spójność przyszłością Europy”, którą poprowadzą przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, komisarz UE Corinna Creţu i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pavel Telicka . Następnego dnia, w obecności przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz przedstawi swoją wizję przyszłości Europy w corocznym „Orędziu o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast” . Ponadto na sesji plenarnej KR-u przyjęte zostanie stanowisko w sprawie budżetu UE oraz w kwestiach takich jak migracja, badania naukowe, działania na rzecz klimatu oraz tworzywa sztuczne jednorazowego użytku.

8–11 października: 16. Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek)

Wydarzenie #EURegionsWeek , które odbędzie się w Brukseli pod hasłem „Na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r.”, zgromadzi ponad 6000 regionalnych ekspertów i praktyków zajmujących się UE, a w poniedziałek, 8 października od godz. 14.30 przewodniczący Jean-Claude Juncker weźmie udział wraz z Karlem-Heinzem Lambertzem, komisarz Corinną Creţu i wiceprzewodniczącym Pavlem Telicką w sesji inauguracyjnej . Uczestnicy zaplanowanych w tym tygodniu warsztatów i dyskusji będą debatować o potrzebie silnej polityki spójności po 2020 roku.

Zobacz specjalny program dla mediów ; sesja inauguracyjna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u .

Wydarzenia organizowane w ramach #CohesionAlliance

Członkowie #CohesionAlliance , sojuszu podmiotów przekonanych o ty m, że polityka spójności musi pozostać filarem przyszłości UE, omówią pierwsze osiągnięcia sojuszu, a także toczące się negocjacje, podczas szeregu wydarzeń poświęconych przyszłości polityki spójności , zorganizowanych w ramach #EURegionsWeek, jak również w trakcie rozmów z organizacjami partnerskimi i ekspertami, które zostaną przeprowadzone w przestrzeni publicznej „ Agora ”.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.cohesionalliance.eu

9 października godz. 15.00: Stan Unii z perspektywy regionów i miast .

Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz wygłosi przemówienie otwierające sesję plenarną KR-u, w którym skupi się na najpilniejszych kwestiach stojących przed miastami i regionami w Unii Europejskiej, do których zaliczyć można: następny wieloletni budżet UE ( stanowisko KR-u w tej sprawie zostanie przyjęte w tym samym dniu), przyszłość polityki regionalnej UE, integracja, zrównoważony rozwój i demokracja w UE, zwłaszcza udział miast i regionów w unijnym procesie decyzyjnym i w lokalnych inicjatywach mających przywrócić więź obywateli z Europą.

Następnie w pierwszym dniu październikowej sesji plenarnej KR-u odbędzie się debata między członkami KR-u a  przewodniczącym Antonio Tajanim . Po debacie przyjęta zostanie opinia KR-u w sprawie „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej” , opracowana na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska . Jest ona kulminacją dwuletnich konsultacji przeprowadzonych z ponad 40 000 obywateli i 110 organami władz lokalnych i regionalnych.

Wystąpienie przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza i debata z przewodniczącym Antonio Tajanim będzie transmitowana na żywo na stronie www.cor.europa.eu/sotreg.go  

9–10 października: Ponadto w porządku obrad #CoRplenary Agenda

Przyszły budżet UE na lata 2021–2027

Budżet UE i priorytety na najbliższe dziesięciolecie zostaną omówione w trakcie debaty na temat stanowiska KR-u w sprawie pakietu dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 , którą poprowadzi sprawozdawca Nikola Dobroslavić (HR/EPL). Zgromadzenie przeprowadzi także bardziej szczegółową dyskusję na temat następujących propozycji dotyczących budżetu UE:

„Horyzont Europa” – dziewiąty program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji , sprawozdawca: Christophe Clergeau (FR/PES)

Instrument „Łącząc Europę” , sprawozdawczyni: Isabelle Boudineau (FR/PES)

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) , sprawozdawczyni: Nathalie Sarrabezolles (FR/PES)

Program „Prawa i Wartości” , sprawozdawca: François Decoster (FR/ALDE)

Wniosek dotyczący Fundusz Azylu i Migracji , sprawozdawca: Peter Bossman (SI/PES)

Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) , sprawozdawca: Marco Dus (IT/PES)

Inne opinie, które mają zostać przyjęte na sesji plenarnej KR-u (# CoRplenary):

Europejski Urząd ds. Pracy , sprawozdawczyni: Doris Kampus (AT/PES)

Wkład miast i regionów UE do CBD COP14 i europejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. , sprawozdawca: Roby Biwer (LU/PES)

Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym , sprawozdawca: André van de Nadort (NL/PES)

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych , sprawozdawczyni: Sirpa Hertell (FI/EPL)

Uwzględnianie sportu w programie UE po 2020 r., sprawozdawca: Roberto Pella (IT/EPL)

Czyste porty, czyste morza – portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków , sprawozdawca: Spyros Spyridon (EL/EPL)

Pakiet dotyczący sprawiedliwego opodatkowania , sprawozdawca: Paul Lindquist (SE/EPL)

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej , sprawozdawca: Domenico Gambacorta (IT/EPL)

Budowa silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury , sprawozdawczyni: Gillian Ford (UK/EA)

Ocena ryzyka w łańcuchu żywnościowym , sprawozdawca: Miloslav Repaský (SK/EA)

Nowy ład dla konsumentów , sprawozdawca: Samuel Azzopardi (MT/EPL)

Informacje praktyczne:

Sesja inauguracyjna #EURegionsWeek ;

Gdzie: Square Conference Centre, Rue Mont des Arts – 1000 Bruksela

Kiedy : poniedziałek, 8 października, godz. 14.30;

Transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Europejski Tydzień Regionów i Miast – program dla mediów

#SOTREG i sesja plenarna: #CoRplenary

Gdzie: budynek Charlemagne (Komisja Europejska), rue de la Loi, Bruksela

Kiedy: wtorek, 9 października, godz. 15.00–21.00; środa, 10 października, godz. 9.00–13.00

Porządek obrad sesji plenarnej i dokumenty

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Sesja plenarna – program dla mediów

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023