Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Isabelle Boudineau będzie kierować pracami regionów UE w zakresie polityki spójności i budżetu UE  

Isabelle Boudineau, wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nowej Akwitanii, obejmie przewodnictwo w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) w Europejskim Komitecie Regionów (CoR). Jest to bardzo znacząca funkcja w politycznej działalności tej instytucji unijnej, reprezentującej interesy miast i regionów na szczeblu europejskim.

Komisja COTER, jedna z sześciu komisji KR-u, pod kierownictwem Isabelle Boudineau zamierza nadal aktywnie angażować się w negocjacje legislacyjne wokół wieloletnich ram finansowych (WRF) i pakietu dotyczącego polityki spójności na lata 2021–2027. Zakres kompetencji Komisji COTER obejmuje takie priorytety polityczne jak: spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, w tym fundusze strukturalne, planowanie przestrzenne, polityka miejska, mieszkalnictwo, transport, makroregiony, współpraca terytorialna, doroczne planowanie budżetowe, WRF oraz finanse szczebla lokalnego i regionalnego.

Isabelle Boudineau (FR/PES) tuż po tym, jak została wybrana, oświadczyła: „Rok 2019 będzie kluczowy dla miast i regionów Unii Europejskiej. Nadchodzący brexit, wybory europejskie, przygotowania do okresu po 2020 r. to wyzwania, w związku z którymi Komisja COTER musi dalej skutecznie włączać się w te działania UE, które mają wzmacniać konwergencję i solidarność w naszych samorządach. Chodzi tu zwłaszcza o unijną politykę spójności i pozyskiwanie nowych zasobów własnych dla UE”.

Isabelle Boudineau jest członkiem KR-u od 2016 r. W tym okresie była odpowiedzialna za opracowanie opinii w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” oraz reformy zasobów własnych UE w ramach następnych WRF na okres po 2020 r. Poza aktywnością w ramach Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) uczestniczy także w pracach Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE).

Isabelle Boudineau zastąpi byłego członka KR-u Czecha Petra Osvalda z ugrupowania socjaldemokratów.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel.: +32 (0) 2 282 2366

tel. kom.: +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ISABELL-BOUDINEAU-TO-CHAIR-EU-REGIONS-WORK-ON-COHESION-POLICY-AND-EU-BUDGET.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ISABELL-BOUDINEAU-TO-CHAIR-EU-REGIONS-WORK-ON-COHESION-POLICY-AND-EU-BUDGET.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ISABELL-BOUDINEAU-TO-CHAIR-EU-REGIONS-WORK-ON-COHESION-POLICY-AND-EU-BUDGET.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ISABELL-BOUDINEAU-TO-CHAIR-EU-REGIONS-WORK-ON-COHESION-POLICY-AND-EU-BUDGET.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ISABELL-BOUDINEAU-TO-CHAIR-EU-REGIONS-WORK-ON-COHESION-POLICY-AND-EU-BUDGET.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023