Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Jeżeli chcemy zlikwidować przepaść cyfrową, łączność szerokopasmowa musi dotrzeć do wszystkich obywateli europejskich  

Silna polityka spójności w połączeniu z innymi instrumentami finansowymi ma kluczowe znaczenie dla poprawy łączności szerokopasmowej w Europie – stwierdził Europejski Komitet Regionów (KR). W opinii przyjętej na sesji plenarnej 22 marca br. Komitet podkreślił, że brak szybkich i niezawodnych łączy szerokopasmowych nadal stanowi problem na wielu obszarach wiejskich i słabo zaludnionych, gdzie rozwój nie jest wystarczająco napędzany przez rynek.

Jednym z działań na rzecz poprawy połączenia jest utworzona przez Komisję Europejską i KR wspólna platforma na rzecz sieci szerokopasmowych, w której skład wchodzą decydenci szczebla lokalnego i regionalnego oraz eksperci. Wstępne wnioski platformy zawarte zostały w opinii , w której stwierdza się, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne odgrywają kluczową rolę w ulepszaniu ICT i infrastruktury szerokopasmowej – w obecnym okresie programowania na ten cel przeznaczono 14 mld EUR.

"W regionie kujawsko-pomorskim trwają zawansowane prace nad poprawą dostępności do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców. Pomimo powstania dużych infrastrukturalnych projektów usprawniających komunikację i szybkość transmisji takich jak Infostrada Kujaw i Pomorza, na mapie prac pozostają mniejsze ośrodki. Poprawy wymaga w szczególności rozwój szkieletu światłowodowego w poszczególnych powiatach gdzie ciągle występują braki w tej dziedzinie. Duże nadzieje pokłada się w technologii sieci Lte najnowszych generacji, które w łatwy i szybki sposób mogą dotrzeć do miejsc, w których budowa sieci światłowodowej może okazać się niemożliwa do wykonania lub zbyt kosztowna" podkreslił Paweł Grzybowski (PL/EKR), burmistrz miasta Rypin.

W następstwie wątpliwości zgłoszonych przez członków platformy na rzecz sieci szerokopasmowych, w opinii zaapelowano o podjęcie wysiłków na rzecz rozwiązania problemu obciążeń administracyjnych wynikających z nadmiernej regulacji i braku spójności. Konkretnie rzecz biorąc, należałoby dostosować unijne wytyczne w sprawie stosowania zasad pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych do różnych rodzajów środków UE przeznaczanych na rozwój sieci szerokopasmowych.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych wskazali również na potrzebę większej liczby danych i szerszej wiedzy technicznej, dlatego też wezwali Komisję Europejską do rozszerzenia sieci biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej na wszystkie państwa członkowskie. Władze lokalne i regionalne oraz przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i rządy krajowe powinny być aktywnymi partnerami podczas opracowywania i wdrażania krajowych planów rozwoju sieci szerokopasmowych.

W opinii stwierdza się, że mobilne i satelitarne usługi szerokopasmowe często stanowią szybsze i mniej kosztowne rozwiązanie alternatywne do sieci światłowodowych, zwłaszcza na obszarach słabo zaludnionych. "Żeby mieszkańcy mogli odpowiednio skorzystać z nowych możliwości oferowanych przez cyberświat, konieczny jest duży nacisk na edukację w tej dziedzinie. Odpowiedni skok jakościowy nowoczesnego nauczania regionom zapewni Program Operacyjny Polska Cyfrowa, która m.in. dociera z siecią światłowodową do wszystkich szkół w Polsce likwidując tym samym często słabą jakość dostępu do Internetu w placówkach oświatowych" dodał Paweł Grzybowski.

Wreszcie, Komitet uważa za konieczne rozdzielenie świadczenia usług od eksploatacji sieci, podobnie jak ma to miejsce w sektorze energetycznym. Z myślą o konkurencyjności, takie rozdzielenie powinno dotyczyć zarówno rynku stacjonarnej sieci, jak i rynku 5G.

„Nie powinna mieć miejsca żadnego rodzaju zależność, jeśli chodzi o infrastrukturę podstawową należącą do dominujących na rynku przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Sieci nie powinny zależeć od operatora, tak by na rynku mogło funkcjonować na równych warunkach wielu usługodawców, a konsumenci mogli wybrać odpowiednią na siebie ofertę” – stwierdził sprawozdawca Mart VÕRKLAEV (EE/ALDE).

Kontekst:

Platformę na rzecz sieci szerokopasmowych uruchomili w październiku 2017 r. przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz oraz komisarz ds. społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel. W jej skład wchodzi 12 członków KR-u oraz eksperci ad hoc z Komisji Europejskiej, a ma ona na celu przyczynianie się do rozwoju szybszej, lepszej i bardziej zrównoważonej szybkiej łączności szerokopasmowej we wszystkich regionach europejskich.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Należy zająć się kwestią przepaści cyfrowej, aby wesprzeć regiony i miasta w trwającej transformacji – mówią przywódcy lokalni
Należy zająć się kwestią przepaści cyfrowej, aby wesprzeć regiony i miasta w trwającej transformacji – mówią przywódcy lokalni
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Europa potrzebuje bardziej zdecydowanej, nowoczesnej i uproszczonej polityki spójności, aby zwalczać pogłębiające się nierówności
Europa potrzebuje bardziej zdecydowanej, nowoczesnej i uproszczonej polityki spójności, aby zwalczać pogłębiające się nierówności
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022