Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przystosowanie się do zmiany klimatu: w internecie nowy zestaw narzędzi dla miast i regionów  

Europejski Komitet Regionów (KR) opublikował pierwszy podręcznik na temat Zielonego Ładu, w którym położył nacisk na przystosowanie się do zmiany klimatu. Jest to interaktywny zestaw narzędzi, który zawiera informacje na temat pomocy finansowej i instrumentów technicznych mających na celu podjęcie działań z zakresu przystosowania się do zmiany klimatu stosownie do obszaru geograficznego i specyfiki regionalnej. Celem jest zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym zbioru instrumentów i zaleceń, by lepiej przystosować się do zmiany klimatu, zmniejszyć podatność na zagrożenia i zbudować odporność z myślą o ograniczeniu ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, a także strat i szkód.Podręcznik jest dostępny dla każdego państwa członkowskiego UE.

Nowy podręcznik na temat przystosowania się do zmiany klimatu został opracowany w sposób kreatywny i interaktywny i dostarcza władzom lokalnym i regionalnym wskazówek dotyczących wdrożenia Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym i regionalnym. Pomaga w znalezieniu odpowiednich środków, by przeciwdziałać zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. Zawiera wytyczne dotyczące studiów przypadku, a także pomocy finansowej i technicznej w dziedzinie przystosowania się do zmiany klimatu. O ile pierwsza edycja skupia się na dostosowaniu się do globalnego ocieplenia, to przyszłe podręczniki będą dotyczyć przede wszystkim fali renowacji i różnorodności biologicznej.

Podręcznik na temat przystosowania się do zmiany klimatu jest elementem kampanii Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie”, której celem jest wspomożenie wdrażania Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ponieważ nie ma uniwersalnego remedium na urzeczywistnienie Zielonego Ładu, w podręczniku przedstawiono porady krok po kroku w zależności od kontekstu lokalnego (między innymi odnośnie do obszarów miejskich, wiejskich, górskich i przybrzeżnych).

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do strony internetowej, na której zamieszczono podręcznik. Aby zapoznać się bezpośrednio z daną wersją krajową, kliknij na nazwę państwa członkowskiego poniżej. Na razie podręcznik jest dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Austria / Belgia / Bułgaria / Chorwacja / Cypr / Republika Czeska / Dania / Estonia / Finlandia / Francja / Niemcy / Grecja / Węgry / Irlandia / Włochy / Łotwa / Litwa / Luksemburg / Malta / Niderlandy / Polska/ Portugalia / Rumunia / Słowacja / Słowenia / Hiszpania / Szwecja

Kontakt: sekretariat grupy KR-u „Zielony Ład w terenie”greendeal@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023