Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zielony Ład w terenie: zaproszenie do zgłaszania najlepszych praktyk  

Europejski Komitet Regionów zaprasza swoich członków oraz młodych demokratycznie wybranych polityków do zgłaszania najlepszych praktyk, aby zebrać, pokazać, wypromować niskoemisyjne projekty i upowszechniać je w całej UE. Czy Państwa miasto lub region jest liderem zrównoważonego rozwoju? Czy chcą się Państwo pochwalić swoimi projektami, realizowanymi lokalnie i powiązanymi z priorytetami Zielonego Ładu? A zatem niniejsze zaproszenie jest dla Państwa.

Miasta i regiony inicjują zmiany i mogą wnieść duży wkład we wdrażanie Zielonego Ładu i przybliżanie UE do neutralności klimatycznej. Szczególnie w warunkach obecnej pandemii trzeba pokazywać, jakie korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne przynoszą inicjatywy niskoemisyjne.

Dlatego Europejski Komitet Regionów zaprasza swoich członków oraz młodych demokratycznie wybranych polityków, by zgłaszali takie najlepsze projekty i w ten sposób pozwolili je zebrać, pokazać, wypromować oraz upowszechniać w całej UE.

Projekty lokalne i regionalne zasilą platformę wymiany, która będzie prezentować, jak miasta i regiony już dziś wcielają u siebie w życie priorytety Zielonego Ładu i przyczyniają się do ekologicznego ożywienia gospodarczego, aby rozwijać bardziej zrównoważone, odporne i integracyjne społeczeństwo.

Projekty zostaną opublikowane na interaktywnej mapie KR-u i będą promowane w instytucjach unijnych, wśród zainteresowanych organizacji oraz w prasie, a przede wszystkim podczas 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast , który odbędzie się w październiku 2020 r. Najlepsze praktyki zostaną również opisane w sprawozdaniu na temat Zielonego Ładu – dokumencie, o którego przygotowanie na drugą połowę 2020 r. zwróciła się do Europejskiego Komitetu Regionów prezydencja niemiecka.

Z nowym budżetem UE dopinanym na ostatni guzik, Europejskim Instrumentem na rzecz Odbudowy „Next Generation EU” liczącym 750 mld EUR oraz mając w perspektywie krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, Europejski Komitet Regionów chce udowodnić, dlaczego miasta i regiony muszą być w centrum strategii odbudowy gospodarki i na czym należy się skupić w priorytetowych inwestycjach.

Kto może uczestniczyć?

Członkowie i zastępcy członków Europejskiego Komitetu Regionów oraz uczestnicy programu KR-u „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” (YEPs) .

Jakie projekty można zgłaszać?

Zachęcamy, by podzielili się Państwo z nami projektami i inicjatywami niedawno zrealizowanymi lub jeszcze trwającymi, które przyczyniają się do osiągnięcia Zielonego Ładu i przybliżają Europę do celu neutralności klimatycznej. Zakres tematyczny – od efektywności energetycznej budynków, przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i czystą mobilność aż do ochrony różnorodności biologicznej lub inicjatyw w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekty muszą wnosić wkład w redukcję emisji CO 2 w sektorach ujętych w Zielonym Ładzie – nowej strategii wzrostu UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. – takich jak:

  • czysta energia i efektywność energetyczna (w tym odnawialne źródła energii i renowacja budynków)
  • zrównoważony transport
  • utrzymanie różnorodności biologicznej w Europie
  • zrównoważone finanse i ekologiczny przemysł
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
  • Europa o zerowym zanieczyszczeniu
  • żywność i rolnictwo

W jaki sposób można uczestniczyć? Prosimy o wypełnienie następującego formularza zgłoszeniowego online .

Kiedy upływa termin? Formularz zgłoszeniowy należy przesłać przed poniedziałkiem, 21 września 2020 r.

Kontakt: enve@cor.europa.eu

Zielony Ład w terenie: tutaj znajdą Państwo więcej informacji o portalu KR-u poświęconym Zielonemu Ładowi oraz grupie roboczej.

Udostępnij: