Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel weźmie udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dniu 13 października  

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powita Angelę Merkel, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (#CoRplenary) w dniu 13 października. Angela Merkel przedstawi priorytety niemieckiej prezydencji Rady UE, omówi rolę władz lokalnych i regionalnych w planach naprawy gospodarczej UE i zainauguruje refleksję nad przyszłością Europy.

Debata będzie transmitowana na żywo w internecie 13 października o godz. 14.30 (śledź ją na żywo na stronie internetowej KR-u lub EbS ).

Po wystąpieniu niemieckiej kanclerz odbędzie się jednogodzinna dyskusja z członkami Europejskiego Komitetu Regionów – przywódcami lokalnymi i regionalnymi ze wszystkich państw członkowskich UE – między innymi na temat spójności jako podstawowej wartości w gospodarczej odbudowie Europy. Podstawą dyskusji będą wyniki dorocznego barometru regionalnego i lokalnego . Debata skupi się na wartości dodanej wnoszonej do UE przez milion polityków wybranych na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz na ich roli w konferencji w sprawie przyszłości Europy. Omówiona zostanie również rola miast i regionów w promowaniu odpornych, zrównoważonych i ekologicznych społeczności.

Kontekst:

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 27 państw członkowskich. Został utworzony w 1994 r. w następstwie podpisania traktatu z Maastricht, a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zasięgają opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Aby zasiadać w Europejskim Komitecie Regionów, każdy z jego 329 członków i 329 zastępców członków musi posiadać mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialny przed wybranym zgromadzeniem w swoim regionie lub mieście.

Kontakt:

Michele Cercone

Rzecznik przewodniczącego

tel. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023