Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Premier Portugalii, wicepremier Republiki Bułgarii i wiceprzewodniczący Komisji UE omawiają przyszłość Europy z przywódcami lokalnymi i regionalnymi  

W dniu 31 stycznia premier Portugalii António Costa i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans podzielą się swoimi poglądami na temat przyszłości Unii Europejskiej z przywódcami lokalnymi i regionalnymi w odrębnych debatach. Ich wystąpienia będą najważniejszymi politycznymi punktami w trakcie sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), w czasie której unijne zgromadzenie lokalnych i regionalnych polityków przedstawi również swoje stanowisko w sprawie przyszłego budżetu UE, a także – między innymi – unijnej polityki spójności i polityki mobilności.

Przyszłości Europy oraz sposoby osiągania wzrostu gospodarczego (31 stycznia)

Premier António Costa , były burmistrz Lizbony, omówi reformy, jakie będzie popierał w Radzie Europejskiej, określające przyszły kierunek UE. W ostatnich miesiącach apelował o stworzenie nowej generacji polityki spójności europejskiej, dzięki której duże inwestycje w wyzwania na świecie i na kontynencie – takie jak transformacja sektora energetycznego, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz społeczeństwo cyfrowe – wiązałyby się z reformami w poszczególnych krajach ukierunkowanymi na wzrost, zatrudnienie i spójność społeczną.

KR przyjmie także rezolucję w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego Komisji Europejskiej na 2018 r. , w której zamierza stwierdzić, iż hamulcem wzrostu gospodarczego w UE są niedoszacowanie regionów i rozbieżności między regionami, oraz podkreślić, że inwestycje regionalne UE, czyli polityka spójności, powinny pozostać głównym narzędziem inwestycyjnym UE. Inny obszar, na który zwrócił wcześniej uwagę premier Costa – jednolity rynek cyfrowy – będzie przedmiotem przeglądu dokonanego przez Komitet Regionów w opinii sporządzonej przez Alina-Adriana Nicę (RO/EPL) z okręgu Dudeștii Noi Timiș.

Zaangażowanie regionów w lepsze stanowienie prawa (31 stycznia)

Frans Timmermans wystąpi przed Europejskim Komitetem Regionów w dniu 31 stycznia, zaledwie kilka dni po pierwszym posiedzeniu nowej grupy zadaniowej ds. pomocniczości i proporcjonalności . Grupa zadaniowa pod przewodnictwem komisarza UE rozważy sposoby większego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w kształtowanie polityki na szczeblu UE. W powiązaniu z tą debatą KR przedstawi rezolucję , która może być interpretowana jako „polityczna czerwona kartka w zakresie pomocniczości” dla Komisji Europejskiej w związku z jej propozycjami łączenia funduszy europejskich z reformami strukturalnymi.

Budżet UE i inwestycje regionalne po roku 2020: punkt widzenia regionów i miast (1 lutego)

KR uzgodni stanowisko samorządów lokalnych i regionalnych Europy w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych na okres po roku 2020 – planu budżetowego dla nowej generacji polityki UE z myślą o oczekiwanych w maju propozycjach Komisji Europejskiej. Marek Woźniak (PL/EPL), marszałek województwa wielkopolskiego, przedstawi opinię w sprawie dokumentu analitycznego na temat przyszłości finansów UE w obecności Tomisława Donczewa, wicepremiera Republiki Bułgarii, który określi również priorytety bułgarskiej prezydencji UE .

Podczas sesji plenarnej członkowie KR-u przyjmą również inne opinie dotyczące polityki spójności:

Europa w ruchu (1 lutego)  

Europa w ruchu” to szeroko zakrojony zestaw inicjatyw Komisji Europejskiej, którego celem jest pomoc w modernizacji mobilności i transportu UE. Członkowie KR-u omówią lokalne i regionalne konsekwencje pierwszej serii ośmiu inicjatyw ustawodawczych ukierunkowanych szczególnie na transport drogowy. Ivan Žagar (SI/EPL), burmistrz Słoweńskiej Bystrzycy, przedstawi projekt opinii w sprawie promowania sprawnych rozwiązań w zakresie mobilności , w którym skupia się na opłatach drogowych mających lepiej odzwierciedlać rzeczywiste koszty transportu drogowego. W drugiej opinii, której sprawozdawcą jest Spyros Spyridon (EL/EPL), członek rady gminy Poros, omawiane są „Aspekty transportu drogowego związane z pracą” .  

Inne opinie, które mają zostać przyjęte:  

 

Informacje praktyczne:

 Miejsce: Budynek im. Paula-Henri Spaaka, sala posiedzeń plenarnych (Parlament Europejski)

 Termin: 31 stycznia, godz. 15.00–21.00 – 1 lutego, godz. 9.00–13.00

Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty

Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Sesja plenarna – program dla mediów

 

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :