Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pierwsze FORUM „GRANICE” i 10. posiedzenie Platformy EUWT  

9–10 listopada 2020 r., Paryż

W dniach 9 i 10 listopada 2020 r. w Paryżu Transgraniczna Misja Operacyjna (MOT) we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów i Komisją Europejską organizuje pierwszą edycję FORUM „GRANICE” i 10. doroczne posiedzenie Platformy EUWT. W wydarzeniu wezmą udział wysocy rangą przedstawiciele szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego, w tym komisarz Elisa Ferreira, przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas oraz ministrowie z Francji, Niemiec, Włoch, Węgier, Luksemburga i Polski. Odbędzie się ono pod patronatem prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Kryzys wywołany przez COVID-19 spowodował, że granice znalazły się ponownie w centrum debaty politycznej, kiedy europejskie granice wewnętrzne zostały nagle zamknięte z powodu pandemii. Fakt ten wywarł ogromny wpływ na regiony przygraniczne, gdyż obszary transgraniczne zajmują około 40% terytorium Europy, a ponad 2 mln Europejczyków codziennie przekracza granicę w drodze do pracy.

Celem forum „Granice” jest stworzenie miejsca do dyskusji i dalekosiężnego laboratorium idei politycznych ukazującego potrzeby obszarów transgranicznych. Będą w nim uczestniczyć podmioty lokalne, krajowe i europejskie zaangażowane we współpracę transgraniczną, które w ten sposób potwierdzą swe wspólne ambicje i miejsce w debacie politycznej, a także wzmocnią europejski transgraniczny sojusz obywatelski.

Wydarzenie zbiegnie się w czasie z obchodami 30-lecia ustanowienia programów współpracy INTERREG*, 10-lecia Platformy EUWT** oraz wdrożeniem traktatu z Akwizgranu, który jest dwustronną umową między Francją a Niemcami w sprawie ściślejszej współpracy i integracji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.bordersforum.eu .

Uwaga dla redaktorów:

* INTERREG jest jednym z najważniejszych instrumentów Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną dzięki finansowaniu projektów. Jego celem jest stawienie czoła wspólnym wyzwaniom i znalezienie wspólnych rozwiązań w takich dziedzinach jak zdrowie, środowisko naturalne, badania naukowe, kształcenie, transport, zrównoważona energia itd.

** Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej są europejskim instrumentem prawnym mającym na celu ułatwienie i krzewienie współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej. Umożliwiają one podmiotom z różnych państw członkowskich połączenie się w ramach nowej struktury posiadającej pełną osobowość prawną.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 2 282 2366

tel. kom. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FIRST-BORDERS-FORUM-AND-THE-10TH-EGTC-PLATFORM-MEETING.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023